FinELib

Välkommen!

FinELib är ett konsortium för finländska högskolor, forskningsinstitut och allmänna bibliotek som förhandlar fram avtal om e-resurser för det finländska vetenskapliga samfundet. På dessa sidor kan du följa med hur förhandlingarna om vetenskapliga tidskrifter framskrider och de uppnådda resultaten.

Våra mål  

→Vetenskapliga tidskrifters pris ska vara rimligt.

→ Information ska vara allmänt tillgänglig.

→ Övergången till öppen publicering ska ske utan extra kostnader.

→ Användarvillkoren för vetenskapliga artiklar ska vara ändamålsenliga och begripliga.

Läs mer om våra mål och bakgrunden för målen

Nyheter  

Towards Open Access with transformative agreements

1.3.2021

What are FinELib’s transformative agreements? What are their benefits to researchers? How do you determine a journal’s Plan S compliance?

→ Read more

Final report of the FinELib’s APC project – out now!

26.2.2021

The report summarises the key conclusions of the project while also highlighting some of the actions institutions and stakeholders are urged to take to further promote the monitoring of APCs.

→ Read more

FinELib reaches Read & Publish agreement with OUP

5.2.2021

FinELib and Oxford University Press (OUP) have reached an agreement for Read & Publish access to OUP’s journals collection

→ Read more

Diskussion  

Utnyttja
Open access
-fördelar

Vid förhandlingarna har man kommit överens om open access-fördelar för följande förläggares tidskrifter:
American Chemical Society  |  Elsevier  |  EmeraldIEEE  |  Royal Society of Chemistry  |  SageScience Advances  |  Springer Nature  |  Taylor & Francis  |  Wiley  |  Wolters Kluwer/Lippincott

Mer information om open access-fördelar för olika förläggare och organisationer får du även på ditt eget bibliotek.