Öppenhet och samarbete som framgångsfaktorer bakom finländsk forskning och inlärning

e-library

FinELib är ett konsortium för finländska högskolor, forskningsinstitut och allmänna bibliotek. FinELib främjar tillgången på e-resurser och öppen publicering.

På dessa sidor kan du följa med förhandlingarna om vetenskapliga tidskrifter. Du kan läsa mer om konsortiets verksamhet på websidorna Konsortium.

Nyheter  

Follow the number of OA articles

15.9.2021

The number of open access articles increases thanks to the FinELib Consortium agreements. On FinELib’s new Open Publications page, you can follow the number of articles published open access.

→ Read more

FinELib agreements open the results of science for all

12.4.2021

Open Access publishing free of charge for researchers is increasing rapidly. Due to FinELib agreements, 65% more Open Access articles were published during the year 2020 than the year before.

→ Read more

Towards Open Access with transformative agreements

1.3.2021

What are FinELib’s transformative agreements? What are their benefits to researchers? How do you determine a journal’s Plan S compliance?

→ Read more

Diskussion  

Utnyttja
Open access
-fördelar

Vid förhandlingarna har man kommit överens om open access-fördelar för följande förläggares tidskrifter:

Mer information om open access-fördelar för olika förläggare och organisationer får du även på ditt eget bibliotek.