Öppenhet och samarbete som framgångsfaktorer bakom finländsk forskning och inlärning

FinELib

FinELib är ett konsortium för finländska högskolor, forskningsinstitut och allmänna bibliotek. FinELib främjar tillgången på e-resurser och öppen publicering.

På dessa sidor kan du följa med förhandlingarna om vetenskapliga tidskrifter. Du kan läsa mer om konsortiets verksamhet på websidorna Konsortium.

Nyheter  

Open access publishing included in new ACM and Nature Research agreements

7.9.2022

Two new FinELib-agreements containing open access publishing rights came into effect in the summer: ACM and Nature Research.

→ Read more

FinELib partners with the Open Library of Humanities

15.8.2022

FinELib and the Open Library of Humanities (OLH) have signed an agreement.

→ Read more

FinELib strikes open access deal with Frontiers

8.4.2022

The agreement runs for three years (2022-2024) and allows participating institutions to benefit from a 10% national discount, streamlined submission and payment workflows, and other benefits.

→ Read more

Diskussion  

Utnyttja
Open access
-fördelar

Vid förhandlingarna har man kommit överens om open access-fördelar för följande förläggares tidskrifter:

Mer information om open access-fördelar för olika förläggare och organisationer får du även på ditt eget bibliotek.