Öppenhet och samarbete som framgångsfaktorer bakom finländsk forskning och inlärning

FinELib

FinELib är ett konsortium för finländska högskolor, forskningsinstitut och allmänna bibliotek. FinELib främjar tillgången på e-resurser och öppen publicering.

På dessa sidor kan du följa med förhandlingarna om vetenskapliga tidskrifter. Du kan läsa mer om konsortiets verksamhet på websidorna Konsortium.

Nyheter  

FinELib strikes open access deal with Frontiers

8.4.2022

The agreement runs for three years (2022-2024) and allows participating institutions to benefit from a 10% national discount, streamlined submission and payment workflows, and other benefits.

→ Read more

FinELib pledges to support arXiv

16.3.2022

FinELib and arXiv have signed a three-year (2022–2024) agreement through which six new Finnish universities have committed to funding arXiv, currently promoted by SCOSS in its third funding cycle.

→ Read more

Cell Press agreement enables open access publishing

22.2.2022

The FinElib consortium and Elsevier have signed a new 3-year Read and Publish agreement (2022–2024) to allow access to Cell Press journals and to enable researchers to publish open access without extra costs.

→ Read more

Diskussion  

Utnyttja
Open access
-fördelar

Vid förhandlingarna har man kommit överens om open access-fördelar för följande förläggares tidskrifter:

Mer information om open access-fördelar för olika förläggare och organisationer får du även på ditt eget bibliotek.