Alternative Access

Artiklar som publiceras med open access kan läsas fritt på internet. Artiklarna kan publiceras direkt med open access eller i en version som är fritt tillgänglig till exempel i en publikationsdatabas. Nedan finns en förteckning över tjänster där du kan hitta fritt tillgängliga publikationer och webbläsartillägg som automatiskt letar efter fritt tillgängliga versioner av artiklar.

Sökmotorer och andra tjänster:

Webbläsartillägg:

Unpaywall
Tillägget söker efter fritt tillgängliga versioner av artiklar.

OAButton
Tillägget söker efter fritt tillgängliga versioner av artiklar.

Google Scholar
Tillägget söker efter fritt tillgängliga versioner av artiklar.

Lazy Scholar

Kopernio

Artiklar från andra forskare

Du kan kontakta till exempel en forskarkollega på en utländsk organisation och fråga efter en artikel. Kollegan kan kanske förmedla dig artikeln, beroende på den utländska organisationens licensavtal.

Du kan också kontakta artikelförfattaren direkt: corresponding author brukar anges i förhandsvisningen av artikeln. Det är också möjligt att dela artiklar mellan relevanta forskare via nätverk som ResearchGate, Academia.eduHumanities Commons och Mendeley.

Du kan också använda Twitter och efterfråga artiklar med #icanhazpdf.

De flesta licensavtal tillåter inte omfattande spridning av vetenskapliga artiklar.

Fjärrlån

Om du inte hittar en artikel som du behöver kan du be att fjärrlånetjänsten på din organisation beställer den åt dig. Då tar biblioteket/informationstjänsten reda på i vilket annat bibliotek artikeln finns och begär en kopia av den.

Avgifterna för fjärrlån varierar beroende på organisation och målgrupp.

Köpa enstaka artiklar

I många fall kan enskilda användare köpa enstaka artiklar via tidskriftens webbplats genom att betala en avgift för artikeln. Oftast ska avgiften betalas med kreditkort. Mer information får du av biblioteket/informationstjänsten på din organisation.

Hur får man tillgång till en vetenskaplig artikel om organisationen inte har gällande licensavtal för tidskriften/tidskriftspaketet?

Varför har högskolor och forskningsorganisationer åtkomst till bara vissa tidskrifter?

En organisation ska prenumerera på en avgiftsbelagd e-tidskrift eller ett e-tidskriftspaket för att användarna ska få åtkomst till vetenskapliga artiklar som placerats bakom betalmur. Prenumerationerna är dyra och prenumerationskostnaderna har ökat kraftigt de senaste åren. Därför har finländska organisationer inte kunnat skaffa tillgång till alla vetenskapliga tidskrifter.

På sistone har publicering med open access blivit ett allt vanligare alternativ till den traditionella prenumerationsmodellen. Publikationer som är öppet tillgängliga på internet kan läsas gratis av vem som helst som söker efter information.

Tillgången till prenumerationsmaterial kan avbrytas om organisationen inte kan nå avtal med förläggaren om följande prenumerationsperiod. Avtalet kan gå i stöpet till exempel om priset är för högt eller avtalsvillkoren på annat sätt är orimliga.

De finländska högskolorna och forskningsorganisationerna bildar tillsammans konsortiet FinELib som årligen förhandlar om avtal kring e-material med de stora internationella förlagen. En del av förlagen vill varken förbinda sig till rimliga priser eller främja open access, vilket i år har försvårat förhandlingarna för FinELib. Mer information om förhandlingarna finns på denna sida.

FinELib har sammanställt en Alternative access-plan som innehåller tips för hur forskare, lärare och studerande kan skaffa fram artiklar när den önskade artikeln inte finns i det material som organisationen prenumererar på. Vänd dig till biblioteket/informationstjänsten på din organisation om du har frågor eller behöver hjälp.

Kolla läget i bibliotekets materialdatabas

Trots att din organisation har lagt ner en prenumeration är det ibland möjligt – beroende på avtalet – att användarna har åtkomst till en del av artiklarna från prenumerationstiden. Du kan kontrollera detta i bibliotekets/informationstjänstens materialdatabas eller fråga på biblioteket/informationstjänsten.

Utnyttja Open access -fördelar

Vid förhandlingarna har man kommit överens om open access-fördelar för följande förläggares tidskrifter.

Mer information om open access-fördelar för olika förläggare och organisationer får du även på ditt eget bibliotek.