Förhandlingar

Pågående förhandlingar

  • ACM (Association for Computer Machinery)
  • American Chemical Society (ACS)
  • Cell Press
  • Emerald
  • Lippincott
  • SAGE
  • Taylor & Francis
  • Wiley

Vad handlar förhandlingarna om?

Vem förhandlar?

FinELib-konsortiet som utgörs av finländska högskolor, forskningsinstitut och allmänna bibliotek förhandlar med stora internationella förläggare om omfattande paket med vetenskapliga tidskrifter.

Vad förhandlar man om?

Vid förhandlingarna kommer man överens om hur mycket organisationerna ska betala för att deras forskare, studerande, lärare och övrig personal ska kunna använda det omfattande utbudet av vetenskapliga tidskrifter. I avtalen som ingås fastställs även vilka villkor som ska tillämpas på artiklarna, exempelvis om de får användas för datautvinning eller som kursmaterial.

Sedan år 2016 har förhandlingarna även som mål att komma överens om åtgärder för att övergå från den traditionella modellen med tidskriftsprenumerationer till öppen publicering (se närmare information under Mål).

Tiedelehtisopimukset-sanapilvi

Hur påverkar resultaten av förhandlingarna enskilda forskare?

Resultaten av förhandlingarna påverkar vilka paket med e-tidskrifter som organisationerna som ingår i konsortiet prenumererar på, dvs. vilka e-tidskrifter forskare har tillgång till i sitt arbete. De fördelar som uppnås med öppen publicering påverkar forskares möjligheter att publicera sina artiklar som öppna, exempelvis med nedsatt författaravgift.

Om man inte kan nå en överenskommelse om priset och villkoren vid förhandlingarna kan tillgången till materialet upphöra då avtalsperioden avslutas. Om detta händer informerar alltid konsortiet separat organisationernas bibliotek och informationstjänster. Konsortiet har även utarbetat en Alternative Access -plan för en situation av detta slag. I planen beskrivs vad forskare, lärare eller studerande kan göra om de av någon anledning inte har tillgång till ett visst material.

Hur kan man som forskare påverka förhandlingarna?

Forskarna är förläggarnas viktigaste kunder och i och med detta är forskarnas åsikt viktig för förläggarna. I sina kontakter med förläggare kan forskaren ge sin syn på betydelsen av rimliga priser och öppen publicering.

Utnyttja Open access -fördelar

Vid förhandlingarna har man kommit överens om open access-fördelar för följande förläggares tidskrifter.

Mer information om open access-fördelar för olika förläggare och organisationer får du även på ditt eget bibliotek.