Taylor & Francis

Artikkelin julkaiseminen avoimena Taylor & Francisin lehdissä

Tutkijat voivat julkaista artikkelinsa avoimina maksutta Taylor & Francisin Open select standard rate -lehdissä sekä Open Access lehdessä Annals of Medicine sopimuskauden aikana (3.6.2020-31.12.2022). Sopimuskausi voi vaihdella organisaatiokohtaisesti. Avoimia artikkeleja on sopimuskauden aikana vuosittain käytettävissä rajallinen määrä. Vuodelle 2021 myönnetyt sopimukseen sisältyvät avoimet artikkelit ovat loppuneet. Osa organisaatioista maksaa kuitenkin avoimen julkaisemisen kirjoittajamaksun kirjoittajan puolesta. Tarkemmat ohjeet saat organisaatiosi kirjastosta/tietopalvelusta. Vuoden 2022 alusta on käytössä uusi maksuttomien avointen artikkelien kiintiö.

Olenko oikeutettu maksuttomaan avoimeen julkaisemiseen?

Olet oikeutettu julkaisemaan artikkelisi avoimena maksutta, jos

  • Artikkelisi on hyväksytty sopimuskauden aikana julkaistavaksi jossain Taylor & Francisin Open Select Standard Rate lehdessä tai Open Access -lehdessä Annals of Medicine. Tarkista oletko julkaisemassa lehdessä, jonka sopimus kattaa, sillä tieto OA-sopimuksesta tulee kaikille kirjoittajille.

 

  • Olet jonkin alla listatun organisaation tutkija tai opiskelija:
    • SSH+S&T -tilaajat = organisaatiot, jotka tilaavat Social Science and Humanities ja Science & Technology lehtipaketteja
    • SSH-tilaajat = organisaatiot, jotka tilaavat Social Science and Humanities lehtipakettia
    • S&T-tilaajat = organisaatiot, jotka tilaavat Science & Technology lehtipakettia

 

  • Olet artikkelisi vastaava kirjoittaja (corresponding author).

Yleisimmät hyväksyttävät vertaisarvioidut artikkelityypit:

Article
Review
Research Article
Review Article
Report
Short Communication
Case Report
Note
Original Article
Guest Editorial

Ohjeet vastaavalle kirjoittajalle

Miten saan edun käyttööni?

Lähetä käsikirjoituksesi Taylor & Francis Onlinessa standardikäytännön mukaisesti. Taylor & Francisilla on kaksi eri reittiä käsikirjoituksen jättämiseen hyväksyttäväksi: Editorial Manager ja ScholarOne. Tämä vaihtelee lehtikohtaisesti, mutta järjestelmä ohjaa sinut automaattisesti oikealle reitille. Hyväksymisvaiheessa sinut tunnistetaan kuuluvaksi tiettyyn organisaatioon organisaation nimen perusteella. Artikkelia lähettäessäsi valitse huolellisesti pudotusvalikosta (kuva alla) ylätasolla organisaatio, johon olet affilioitunut (esim. Helsingin yliopisto), älä tiedekuntaa tai laitosta ja käytä organisaatiokohtaista sähköpostiosoitettasi. Mikäli affiliaatiosi muuttuu käsikirjoituksen jättämisen jälkeen, muista ilmoittaa kustannustoimittajallesi uusi affiliaatiotietosi.

Affiliaation valitseminen

Jos artikkelisi hyväksytään, T&F lähettää sinulle ja organisaatiollesi sähköpostiviestin hyväksymisestä ja samalla kertoo sinulle, että organisaatiollasi on Open Access -sopimus T&F:n kanssa (ks. viesti alla).

Sähköpostiviesti, jossa Taylor & Francis kertoo avoimen julkaisemisen mahdollisuudesta.

Organisaatiosi hyväksyy artikkelisi maksuttoman avoimen julkaisemisen hyväksyttyään affiliaatiosi, mikäli avoimia artikkeleja on käyttämättä. Voit kysyä tilanteesta organisaatiosi kirjastosta. Mikäli organisaatiosi hyväksyy affiliaatiosi, T&F lähettää sinulle alla olevan viestin ja kertoo, että voit julkaista artikkelisi avoimena maksutta.

Sähköpostiviesti, jossa Taylor & Francis kertoo, että voit julkaista avoimena.

Vaihtoehto 1. Organisaatiosi hyväksyy T&F:n järjestelmässä artikkelisi julkaisemisen maksuttomasti avoimena ennen kuin ehdit allekirjoittaa julkaisusopimuksen.

Saat yleensä 24-48 tunnin kuluessa hyväksymisviestistä viestin, jossa on linkki julkaisusopimukseen (ks. viesti alla). Samalla pääset valitsemaan artikkelillesi Creative Commons -lisenssin. Jos saat rahoitusta Suomen Akatemialta, lisenssi on automaattisesti CC BY, joka on suositeltava lisenssi rahoittajasta riippumatta.

Sähköpostiviesti, jossa on linkki julkaisusopimukseen.
Lisenssin valinta T&F:n järjestelmässä.

Allekirjoita alla oleva sopimus joko sähköisesti tai tulosta sopimus, allekirjoita se ja lataa allekirjoitettu sopimus järjestelmään.

Julkaisusopimuksen allekirjoittaminen.

Artikkelisi julkaistaan avoimena valitsemallasi CC-lisenssillä.

 

Vaihtoehto 2. Allekirjoitat julkaisusopimuksen ja valitset avoimen julkaisemisen ennen kuin organisaatiosi on ehtinyt hyväksyä affiliaatiosi

T&F lähettää sinulle sähköpostia, joka sisältää linkin OA-julkaisusopimukseen (ks. viesti alla).

Sähköpostiviesti, jossa on linkki julkaisusopimukseen.

Valitse avoin julkaiseminen T&F:n järjestelmässä (ks. kuva alla).

Avoimen julkaisemisen valinta.

Järjestelmä tunnistaa, että organisaatiosi kuuluu sopimuksen piiriin ja ohjaa sinut alla näkyvälle sivulle sekä ilmoittaa, että voit olla oikeutettu maksuttomaan avoimeen julkaisemiseen.

Järjestelmän ilmoitus siitä, että voit olla oikeutettu maksuttomaan avoimeen julkaisemiseen.

Sinun tulee hyväksyä “APC quote”. Jos organisaatiosi hyväksyy, että olet oikeutettu maksuttomaan avoimeen julkaisemiseen, kirjoittajamaksusi on 0 €. Valitse Creative Commons –lisenssi. Jos saat rahoitusta Suomen Akatemialta, lisenssi on automaattisesti CC BY, joka on suositeltava lisenssi rahoittajasta riippumatta.

Lisenssin valinta T&F:n järjestelmässä.

Allekirjoita alla oleva sopimus joko sähköisesti tai tulosta sopimus, allekirjoita se ja lataa allekirjoitettu sopimus järjestelmään.

Julkaisusopimuksen allekirjoittaminen.

T&F ilmoittaa sinulle sähköpostitse (ks. viesti alla), että pyyntösi julkaista avoimena on lähetetty organisaatioosi. Organisaatiosi vahvistaa T&F:n järjestelmässä, että olet oikeutettu maksuttomaan avoimeen julkaisemiseen. Artikkelisi julkaistaan avoimena valitsemallasi CC lisenssillä.

Sähköpostiviesti, jossa Taylor & Francis ilmoittaa, että pyyntösi julkaista avoimena on lähetetty organisaatioosi.

Huom! Mikäli organisaatiosi hylkää pyyntösi maksuttomasta avoimesta julkaisemisesta, lähettää T&F sinulle uuden viestin ja voit valita, haluatko julkaista artikkelisi maksumuurin takana, haluatko vielä pyytää organisaatioltasi rahoitusta vai haluatko rahoittaa avoimen julkaisemisen itse.

Jos tarvitset apua tai lisätietoa, ota yhteyttä organisaatiosi kirjastoon/tietopalveluun.

Kirjoittajapalvelut Taylor & Francisin verkkosivuilla: Open Access publishing for Researchers in Finland