FinELib

Välkommen!

FinELib är ett konsortium för finländska högskolor, forskningsinstitut och allmänna bibliotek som förhandlar fram avtal om e-resurser för det finländska vetenskapliga samfundet. På dessa sidor kan du följa med hur förhandlingarna om vetenskapliga tidskrifter framskrider och de uppnådda resultaten.

Våra mål  

→Vetenskapliga tidskrifters pris ska vara rimligt.

→ Information ska vara allmänt tillgänglig.

→ Övergången till öppen publicering ska ske utan extra kostnader.

→ Användarvillkoren för vetenskapliga artiklar ska vara ändamålsenliga och begripliga.

Läs mer om våra mål och bakgrunden för målen

Nyheter  

New agreement enables Open Access publishing in Taylor & Francis journals

3.7.2020

New agreement with Taylor & Francis after one intervening year is finished.

→ Read more

FinELib Consortium finances open science services

2.6.2020

FinELib Consortium finances DOAJ, Sherpa/RoMEO and SPARC Europe

→ Read more

Wiley and SAGE agreements published

26.5.2020

Wiley and SAGE have agreed that their agreements with FinELib can be published. The texts of the 3-year agreements can now be read freely.

→ Read more

Diskussion  

Utnyttja
Open access
-fördelar

Vid förhandlingarna har man kommit överens om open access-fördelar för följande förläggares tidskrifter:
American Chemical Society  |  Elsevier  |  Emerald
IEEE  |  Royal Society of Chemistry  |  Sage
Science Advances  |  Springer Nature  |  Taylor & Francis  |  Wiley
Wolters Kluwer/Lippincott

Mer information om open access-fördelar för olika förläggare och organisationer får du även på ditt eget bibliotek.