FinELib

Välkommen!

FinELib är ett konsortium för finländska högskolor, forskningsinstitut och allmänna bibliotek som förhandlar fram avtal om e-resurser för det finländska vetenskapliga samfundet. På dessa sidor kan du följa med hur förhandlingarna om vetenskapliga tidskrifter framskrider och de uppnådda resultaten.

Våra mål  

→Vetenskapliga tidskrifters pris ska vara rimligt.

→ Information ska vara allmänt tillgänglig.

→ Övergången till öppen publicering ska ske utan extra kostnader.

→ Användarvillkoren för vetenskapliga artiklar ska vara ändamålsenliga och begripliga.

Läs mer om våra mål och bakgrunden för målen

Nyheter  

Wiley- and SAGE-agreements published

26.5.2020

Wiley- and SAGE have agreed that their agreements with FinELib can be published. The texts of the 3-year agreements can now be read freely.

→ Read more

New SAGE agreement contains significant Open Access benefits

12.5.2020

FinELib’s new 3-year agreement with SAGE contains access to nearly 1,000 SAGE’s scientific journals and wide possibilities for the researchers to publish their articles Open Access in SAGE journals.

→ Read more

FinELib’s Wiley agreement enables open access publishing

18.2.2020

FinELib and Wiley have signed a 3-year agreement for 2020-2022. The agreement ensures access to over 1500 scholarly journals as well as open access publishing in Wiley’s Full OA and hybrid journals.

→ Read more

Diskussion  

Utnyttja
Open access
-fördelar

Vid förhandlingarna har man kommit överens om open access-fördelar för följande förläggares tidskrifter:
American Chemical Society  |  Elsevier  |  Emerald
IEEE  |  Royal Society of Chemistry  |  Sage
Science Advances  |  Springer Nature  |  Wiley
Wolters Kluwer/Lippincott

Mer information om open access-fördelar för olika förläggare och organisationer får du även på ditt eget bibliotek.