FinELib

Välkommen!

FinELib är ett konsortium för finländska högskolor, forskningsinstitut och allmänna bibliotek som förhandlar fram avtal om e-resurser för det finländska vetenskapliga samfundet. På dessa sidor kan du följa med hur förhandlingarna om vetenskapliga tidskrifter framskrider och de uppnådda resultaten.

Våra mål  

→Vetenskapliga tidskrifters pris ska vara rimligt.

→ Information ska vara allmänt tillgänglig.

→ Övergången till öppen publicering ska ske utan extra kostnader.

→ Användarvillkoren för vetenskapliga artiklar ska vara ändamålsenliga och begripliga.

Läs mer om våra mål och bakgrunden för målen

Nyheter  

Questions and answers about FinELib’s negotiations

7.2.2019

Why aren’t we purchasing access to scholarly publications at any price necessary? Check here to find out more about the FinELib negotiations and reasons why Taylor & Francis journals are behind a paywall.

→ Read more

Finelibs förhandlingar med Taylor & Francis avslutades utan resultat

28.1.2019

FinELib-konsortiet och Taylor & Francis nådde inget resultat i sina förhandlingar. Detta innebär att åtkomsten till Taylor & Francis tidskriftssamlingar upphör 1 februari 2019.

→ Read more

FinELib’s negotiations with Taylor & Francis hit a wall

28.1.2019

Negotiations between the FinELib consortium and Taylor & Francis ended with no positive results. The end of the negotiations means that access to Taylor & Francis journals will end on 1 February 2019.

→ Read more

Diskussion  

Utnyttja
Open access
-fördelar

Vid förhandlingarna har man kommit överens om open access-fördelar för följande förläggares tidskrifter: Taylor&Francis, Sage, Elsevier, Emerald, Wolters Kluwer/Lippincott, American Chemical Society, Springer Nature.

Mer information om open access-fördelar för olika förläggare och organisationer får du även på ditt eget bibliotek.