FinELib

Välkommen!

FinELib är ett konsortium för finländska högskolor, forskningsinstitut och allmänna bibliotek som förhandlar fram avtal om e-resurser för det finländska vetenskapliga samfundet. På dessa sidor kan du följa med hur förhandlingarna om vetenskapliga tidskrifter framskrider och de uppnådda resultaten.

Våra mål  

→Vetenskapliga tidskrifters pris ska vara rimligt.

→ Information ska vara allmänt tillgänglig.

→ Övergången till öppen publicering ska ske utan extra kostnader.

→ Användarvillkoren för vetenskapliga artiklar ska vara ändamålsenliga och begripliga.

Läs mer om våra mål och bakgrunden för målen

Nyheter  

FinELib’s Springer Compact deal: An easy route for open access publishing

25.10.2018

The FinELib consortium and Springer Nature have signed an agreement regarding Springer Compact. The agreement ensures access to over 2200 scholarly journals as well as open access publishing in almost 1900 hybrid journals.

→ Read more

University rectors demand scholarly publishers to transition to open access

25.9.2018

The license negotiations with scholarly publishers must advance the transition to open access publishing, the Finnish university rectors demand in a statement published today. Universities Finland UNIFI gives its full support to FinELib consortium’s negotiation goals.

→ Read more

New FinELib agreements published

9.8.2018

FinELib agreements with Wiley, Wolters Kluwer and the American Chemical Society have now been published as a response to the FOI request.

→ Read more

Diskussion  

Utnyttja
Open access
-fördelar

Vid förhandlingarna har man kommit överens om open access-fördelar för följande förläggares tidskrifter: Taylor&Francis, Sage, Elsevier, Emerald, Wolters Kluwer/Lippincott, American Chemical Society, Springer Nature.

Mer information om open access-fördelar för olika förläggare och organisationer får du även på ditt eget bibliotek.