FinELib

Välkommen!

FinELib är ett konsortium för finländska högskolor, forskningsinstitut och allmänna bibliotek som förhandlar fram avtal om e-resurser för det finländska vetenskapliga samfundet. På dessa sidor kan du följa med hur förhandlingarna om vetenskapliga tidskrifter framskrider och de uppnådda resultaten.

Våra mål  

→Vetenskapliga tidskrifters pris ska vara rimligt.

→ Information ska vara allmänt tillgänglig.

→ Övergången till öppen publicering ska ske utan extra kostnader.

→ Användarvillkoren för vetenskapliga artiklar ska vara ändamålsenliga och begripliga.

Läs mer om våra mål och bakgrunden för målen

Nyheter  

FinELib agreements published

17.5.2018

The following agreements have now been published as a response to the FOI request: Emerald agreement 2018-2020 and IEL agreement 2018. 

→ Read more

Wolters Kluwer agreement signed

25.4.2018

The FinELib-consortium and Wolters Kluwer have reached a 5-year agreement (2018-2022) regarding access to the Lippincott Total Access minus Neurology collection.

→ Read more

Emerald agreement signed

28.3.2018

The FinElib-consortium and Emerald have reached a 3-year agreement (2018-2020) regarding access to the Emerald Premier collection.

→ Read more

Diskussion  

Utnyttja
Open access
-fördelar

Vid förhandlingarna har man kommit överens om open access-fördelar för följande förläggares tidskrifter: Taylor&Francis, Sage, Elsevier.

Mer information om open access-fördelar för olika förläggare och organisationer får du även på ditt eget bibliotek.