FinELib

Välkommen!

FinELib är ett konsortium för finländska högskolor, forskningsinstitut och allmänna bibliotek som förhandlar fram avtal om e-resurser för det finländska vetenskapliga samfundet. På dessa sidor kan du följa med hur förhandlingarna om vetenskapliga tidskrifter framskrider och de uppnådda resultaten.

Våra mål  

→Vetenskapliga tidskrifters pris ska vara rimligt.

→ Information ska vara allmänt tillgänglig.

→ Övergången till öppen publicering ska ske utan extra kostnader.

→ Användarvillkoren för vetenskapliga artiklar ska vara ändamålsenliga och begripliga.

Läs mer om våra mål och bakgrunden för målen

Nyheter  

More than 1,000 open access articles under FinELib agreements

24.6.2019

In 2018 more than 1,000 open access articles were published in the journals of various publishers under agreements negotiated by the FinELib consortium.

→ Read more

FinELib agreements published as a response to FOI

17.6.2019

The following agreements have now been published as a response to the FOI request: IEL, Wiley and RSC Read&Publish.

→ Read more

Additional time for negotiations with Wiley

5.4.2019

FinELib consortium continues negotiations with Wiley on open access and the right to read Wiley’s journals. During the negotiations, it has been agreed that the current subscription agreement will be extended until the end of 2019. The current agreement does not include any open access rights.

→ Read more

Diskussion  

Utnyttja
Open access
-fördelar

Vid förhandlingarna har man kommit överens om open access-fördelar för följande förläggares tidskrifter:
American Chemical Society | Elsevier | Emerald | Royal Society of Chemistry | Sage | Science Advances | Springer Nature | Wolters Kluwer/Lippincott

Mer information om open access-fördelar för olika förläggare och organisationer får du även på ditt eget bibliotek.