FinELib

Välkommen!

FinELib är ett konsortium för finländska högskolor, forskningsinstitut och allmänna bibliotek som förhandlar fram avtal om e-resurser för det finländska vetenskapliga samfundet. På dessa sidor kan du följa med hur förhandlingarna om vetenskapliga tidskrifter framskrider och de uppnådda resultaten.

Våra mål  

→Vetenskapliga tidskrifters pris ska vara rimligt.

→ Information ska vara allmänt tillgänglig.

→ Övergången till öppen publicering ska ske utan extra kostnader.

→ Användarvillkoren för vetenskapliga artiklar ska vara ändamålsenliga och begripliga.

Läs mer om våra mål och bakgrunden för målen

Nyheter  

IEEE yields to libraries’ pressure – license agreement signed between FinELib-consortium and IEEE

20.2.2018

FinELib-office is pleased to report that FinELib-consortium members and IEEE have signed a license agreement regarding online use of the IEL–database. The agreement ensures access to journals, conference proceedings and standards mainly in the fields of electrical engineering and computer science. The agreement doesn’t contain an open access element. More details about the agreement will be published shortly.

→ Read more

FinELib’s Elsevier agreement and transparency – questions and answers

2.2.2018

The FinELib-Elsevier agreement has generated a lively discussion in Twitter about open access, licensing negotiations and most of all transparency. We would like to tell about our efforts to increase transparency now and in the future as well as the limitations we encounter. We have published Elsevier total prices for agreement terms 1.1.2017-31.12.2017 and 1.1.2018- 31.12.2020 and Elsevier agreement text for the current agreement term.

→ Read more

Nordic Consortia support LIBER’s Five Principles for Negotiations with Publishers

22.1.2018

All Nordic consortia have signed the OA2020 “Expression of Interest in the Large-Scale Implementation of Open Access to Scholarly Journals” and are working for a transition from a subscription-based scholarly journal model to an open access publishing model.

Nordic consortia would hereby like to endorse LIBER’s principles and aim to meet them in publisher negotiations. Nordic countries have different national open access strategies, and, consequently, the relevance of all LIBER’s principles may differ from country to country.

→ Read more

Diskussion  

Utnyttja
Open access
-fördelar

Vid förhandlingarna har man kommit överens om open access-fördelar för följande förläggares tidskrifter: Taylor&Francis, Sage, Elsevier.

Mer information om open access-fördelar för olika förläggare och organisationer får du även på ditt eget bibliotek.