FinELib

Välkommen!

FinELib är ett konsortium för finländska högskolor, forskningsinstitut och allmänna bibliotek som förhandlar fram avtal om e-resurser för det finländska vetenskapliga samfundet. På dessa sidor kan du följa med hur förhandlingarna om vetenskapliga tidskrifter framskrider och de uppnådda resultaten.

Våra mål  

→Vetenskapliga tidskrifters pris ska vara rimligt.

→ Information ska vara allmänt tillgänglig.

→ Övergången till öppen publicering ska ske utan extra kostnader.

→ Användarvillkoren för vetenskapliga artiklar ska vara ändamålsenliga och begripliga.

Läs mer om våra mål och bakgrunden för målen

Nyheter  

Emerald agreement signed

28.3.2018

The FinElib-consortium and Emerald have reached a 3-year agreement (2018-2020) regarding access to the Emerald Premier collection.

→ Read more

Webinar for authors 28.3. at 13:00 : Elsevier Gold OA publishing workflow and discount

27.3.2018

Lydia Tacx, sr. business development manager OA Elsevier, will demonstrate the current workflow that facilitates eligible authors in Finnish universities and research institutes to publish open access with a 50% discount.

→ Read more

IEEE yields to libraries’ pressure – license agreement signed between FinELib-consortium and IEEE

20.2.2018

FinELib-office is pleased to report that FinELib-consortium members and IEEE have signed a license agreement regarding online use of the IEL–database. The agreement ensures access to journals, conference proceedings and standards mainly in the fields of electrical engineering and computer science. The agreement doesn’t contain an open access element. More details about the agreement will be published shortly.

→ Read more

Diskussion  

Utnyttja
Open access
-fördelar

Vid förhandlingarna har man kommit överens om open access-fördelar för följande förläggares tidskrifter: Taylor&Francis, Sage, Elsevier.

Mer information om open access-fördelar för olika förläggare och organisationer får du även på ditt eget bibliotek.