FinELib

Välkommen!

FinELib är ett konsortium för finländska högskolor, forskningsinstitut och allmänna bibliotek som förhandlar fram avtal om e-resurser för det finländska vetenskapliga samfundet. På dessa sidor kan du följa med hur förhandlingarna om vetenskapliga tidskrifter framskrider och de uppnådda resultaten.

Våra mål  

→Vetenskapliga tidskrifters pris ska vara rimligt.

→ Information ska vara allmänt tillgänglig.

→ Övergången till öppen publicering ska ske utan extra kostnader.

→ Användarvillkoren för vetenskapliga artiklar ska vara ändamålsenliga och begripliga.

Läs mer om våra mål och bakgrunden för målen

Nyheter  

Article processing charge benefits increase open publishing

14.9.2020

The number of articles published Open Access due to FinELib agreements increased by 73 % compared with last year.

→ Read more

New agreement enables Open Access publishing in Taylor & Francis journals

3.7.2020

New agreement with Taylor & Francis after one intervening year is finished.

→ Read more

FinELib Consortium finances open science services

2.6.2020

FinELib Consortium finances DOAJ, Sherpa/RoMEO and SPARC Europe

→ Read more

Diskussion  

Utnyttja
Open access
-fördelar

Vid förhandlingarna har man kommit överens om open access-fördelar för följande förläggares tidskrifter:
American Chemical Society  |  Elsevier  |  Emerald
IEEE  |  Royal Society of Chemistry  |  Sage
Science Advances  |  Springer Nature  |  Taylor & Francis  |  Wiley
Wolters Kluwer/Lippincott

Mer information om open access-fördelar för olika förläggare och organisationer får du även på ditt eget bibliotek.