Alternative Access

Alternative access
vaihtoehtoisia väyliä artikkeleihin

Miten saada käyttöön kaivattu tieteellinen artikkeli, jos organisaatiolla ei ole voimassaolevaa lisenssisopimusta kyseiseen lehteen/lehtipakettiin

Miksi korkeakouluilla ja tutkimusorganisaatioilla on pääsy vain rajattuun määrään lehtiä?

Organisaatiolla pitää olla tilaus maksulliseen e-lehteen tai e-lehtipakettiin, jotta sen käyttäjät pääsevät lukemaan maksumuurin takana olevia tieteellisiä artikkeleita. Lehtipakettien tilaukset ovat kalliita ja niiden kustannukset ovat nousseet viime vuosina voimakkaasti. Siksi suomalaiset organisaatiot eivät ole voineet ostaa pääsyä kaikkiin tieteellisiin lehtiin. Perinteisen tilausmallin korvaajaksi ovat voimakkaasti nousemassa avoimen julkaisemisen mallit. Avoimena julkaistun artikkelin voi kuka tahansa tiedontarvitsija lukea verkossa ilmaiseksi.

Millaisessa tilanteessa pääsy aineistoon voi katketa?

Pääsy tilattuun aineistoon voi katketa, jos kustantajan kanssa ei päästä yhteisymmärrykseen sopimuksesta uudelle sopimuskaudelle. Esteenä sopimuksen solmimiselle voi olla esim. liian korkea hinta tai muut kohtuuttomat sopimusehdot.

Suomalaiset korkeakoulut ja tutkimusorganisaatiot muodostavat yhdessä FinELib-konsortion, joka neuvottelee vuosittain e-aineistosopimuksia suurten kansainvälisten kustantajien kanssa.  Neuvotteluista lisää tietoja löydät täältä.

Apua Alternative Access-suunnitelmasta

FinELib on laatinut Alternative access –suunnitelman, johon on koottu vinkkejä siitä, millaisia keinoja tutkijat, opettajat ja opiskelijat voivat käyttää artikkelien hankkimiseen tilanteessa, jossa haluttu artikkeli ei löydy organisaation tilaamista aineistoista.

Tarkista tilanne organisaatiosi aineistotietokannasta

Muistathan aina tarkistaa tilanteen organisaatiosi aineistotietokannasta, sillä organisaatiollasi saattaa olla pääsy osaan aiemmin ilmestyneistä artikkeleista, vaikka sopimus johonkin lehtipakettiin olisikin katkennut. Lisätietoja ja –apua voit aina kysyä organisaatiosi kirjastosta/tietopalvelusta.

Avoimena julkaistut artikkelit

Avoimena julkaistut artikkelit ovat maksutta verkossa kenen tahansa luettavissa. Artikkeli voi olla alun perin avoimena julkaistu tai siitä saattaa olla jokin versio vapaasti saatavilla esim. julkaisuarkistossa. Alla on lueteltu palveluita, joiden kautta löydät avoimesti saatavissa olevia julkaisuja sekä selaimiin saatavia lisäosia, jotka automaattisesti etsivät avointa versiota artikkeleista.

Hakukoneet/muut palvelut:

Google Scholar Googlen akateemiseen sisältöön erikoistunut hakupalvelu
Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Bielefeldin yliopistokirjaston ylläpitämä hakukone, joka etsii avointa tieteellistä aineistoa verkosta
ArXiv Fysiikan, tähtitieteen, tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan avoin julkaisuarkisto
Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) OpenDOAR mahdollistaa haun julkaisuarkistoista ja niiden sisällöstä

Lisäosat selaimiin:

Unpaywall (ohje) Etsii avoimia versioita artikkeleista
OAButton (ohje) Etsii avoimia versioita artikkeleista
Google Scholar Etsii avoimia versioita artikkeleista

 

Kaukopalvelu

Jos et löydä tarvitsemaasi artikkelia, voit pyytää oman organisaatiosi kaukopalvelua tilaamaan sen käyttöösi. Kirjasto/tietopalvelu etsii tällöin jonkun muun kirjaston, josta artikkeli on saatavilla ja pyytää sieltä kopion.

Kaukopalvelun maksullisuus vaihtelee organisaatioittain ja kohderyhmittäin.

Artikkeli toiselta tutkijalta

Artikkeleita voi pyytää esim. tutkijakollegoilta ulkomaisista organisaatioista. Tutkijakollega voi luovuttaa artikkelin, jos tämän organisaation lisenssisopimus sen sallii. Artikkelia voi pyytää myös suoraan artikkelin tekijältä, artikkelin corresponding author löytyy yleensä aina artikkelin esikatselusivulta. Artikkeleita voidaan jakaa tutkimusta tekevien kesken myös esim. ResearchGatessa tai Academia.edu –palvelussa. Laaja artikkelien jakelu ei tyypillisesti ole lisenssisopimusten mukaan sallittua.

Yksittäisten artikkelien osto

Yksittäinen käyttäjä voi myös ostaa monien lehtien artikkeleita lehtien tarjoamien verkkopalveluiden kautta maksamalla artikkelikohtaisen hinnan. Palvelut edellyttävät yleensä luottokorttimaksua. Eri organisaatioiden käytännöt artikkeleiden oston suhteen vaihtelevat. Lisätietoja saat organisaatiosi kirjastosta/tietopalvelusta. 

Hyödynnä
Open Access -etuja

Open Access

Neuvotteluissa on sovittu open access-etuja seuraavien kustantajien lehtiin: Elsevier, Taylor& Francis, Sage, Emerald, Wolters Kluwer/Lippincott, American Chemical society, Springer Nature.

Lisätietoa kustantaja- ja organisaatiokohtaisista open access -eduista saat myös omasta kirjastostasi.