Alternative Access

Vaihtoehtoisia väyliä artikkeleihin

Avoimena julkaistut artikkelit

Avoimena julkaistut artikkelit ovat maksutta verkossa kenen tahansa luettavissa. Artikkeli voi olla alun perin avoimena julkaistu tai siitä saattaa olla jokin versio vapaasti saatavilla esim. julkaisuarkistossa.

Alla on lueteltu palveluita, joiden kautta löydät avoimesti saatavissa olevia julkaisuja sekä selaimiin saatavia lisäosia, jotka automaattisesti etsivät avointa versiota artikkeleista.

Hakukoneet/muut palvelut:

Google Scholar
Googlen akateemiseen sisältöön erikoistunut hakupalvelu.

Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Bielefeldin yliopistokirjaston ylläpitämä hakukone, joka etsii avointa tieteellistä aineistoa verkosta.

ArXiv
Fysiikan, tähtitieteen, tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan avoin julkaisuarkisto.

Directory of Open Access Repositories
OpenDOAR mahdollistaa haun julkaisuarkistoista ja niiden sisällöstä.

1findr
Kaupallinen alusta myös ilmaisia versioita sisältävien vertaisarvioitujen artikkeleiden etsintään.

CORE
Hakee artikkeleita eri julkaisuarkistoista ja lehdistä ympäri maailmaa. Hakukone on JISCin ja Open Universityn kehittämä ja tarjoaa pääsyn n. 133 miljoonaan artikkeliin.

Dimensions
Tarjoaa mahdollisuuden hakea tietoa artikkeleista, viittauksista, patenteista, rahoitustiedoista ja kliinisistä tutkimuksista. Ilmaisen version hakumahdollisuudet rajattuja.

OSF Preprints
Palvelussa voi hakea monien alojen preprintejä tai artikkeleiden käsikirjoituksia, joita ei ole vielä hyväksytty tai vertaisarvioitu perinteisissä tiedelehdissä. Palvelu on voittoa tavoittelemattoman Centre for Open Sciencen (COS) kehittämä.

Zenodo
CERNin kehittämä avoin arkisto, johon tutkijat voivat tallentaa julkaisuja, ohjelmistokoodia, preprintejä ja tutkimusdataa.

Lisäosat selaimiin:

Unpaywall
Etsii avoimia versioita artikkeleista.

Open Access Button
Etsii avoimia versioita artikkeleista.

Google Scholar Button
Etsii avoimia versioita artikkeleista.

Lazy Scholar
Etsii avoimesti saatavilla olevia versioita artikkeleista tai maksumuurin takana olevia artikkeleita joihin käyttäjällä on pääsy organisaationsa tilauksen kautta.

EndNote Click
Etsii sekä avoimesti saatavilla että maksumuurin takana olevia artikkeleita. Clarivate Analyticsin omistama palvelu on ilmainen, mutta vaatii kirjautumisen.

Artikkeli toiselta tutkijalta

P.yydä artikkeleita esim. tutkijakollegoilta ulkomaisista organisaatioista. Tutkijakollega voi luovuttaa artikkelin, jos tämän organisaation lisenssisopimus sen sallii. Artikkelia voi pyytää myös suoraan artikkelin tekijältä, artikkelin corresponding author löytyy yleensä aina artikkelin esikatselusivulta.

Artikkeleita voidaan jakaa tutkimusta tekevien kesken myös tutkijoiden yhteisöpalveluissa, joita ovat esim. ResearchGate, Academia.edu ja Humanities Commons.

Voit myös pyytää artikkelia Twitterissä käyttämällä tunnistetta #icanhazpdf.

Laaja artikkelien jakelu ei tyypillisesti ole lisenssisopimusten mukaan sallittua.

Kaukopalvelu

Jos et löydä tarvitsemaasi artikkelia, pyydä oman organisaatiosi kaukopalvelua tilaamaan sen käyttöösi. Kirjasto/tietopalvelu etsii tällöin jonkun muun kirjaston, josta artikkeli on saatavilla ja pyytää sieltä kopion.

Kaukopalvelun maksullisuus vaihtelee organisaatioittain ja kohderyhmittäin.

Yksittäisten artikkelien osto

Yksittäinen käyttäjä voi ostaa monien lehtien artikkeleita lehtien tarjoamien verkkopalveluiden kautta maksamalla artikkelikohtaisen hinnan. Palvelut edellyttävät yleensä luottokorttimaksua. Eri organisaatioiden käytännöt artikkeleiden oston suhteen vaihtelevat.

Lisätietoja saat organisaatiosi kirjastosta tai tietopalvelusta. 

Miten saada käyttöön tieteellinen artikkeli, jos organisaatiolla ei ole voimassaolevaa lisenssisopimusta kyseiseen lehteen tai lehtipakettiin

Miksi korkeakouluilla ja tutkimusorganisaatioilla on pääsy vain rajattuun määrään lehtiä?

Organisaatiolla pitää olla tilaus maksulliseen e-lehteen tai e-lehtipakettiin, jotta sen käyttäjät pääsevät lukemaan maksumuurin takana olevia tieteellisiä artikkeleita. Lehtipakettien tilaukset ovat kalliita ja niiden kustannukset ovat nousseet viime vuosina voimakkaasti. Siksi suomalaiset organisaatiot eivät ole voineet ostaa pääsyä kaikkiin tieteellisiin lehtiin.

Perinteisen tilausmallin korvaajaksi ovat voimakkaasti nousseet avoimen julkaisemisen mallit. Avoimena julkaistun artikkelin voi kuka tahansa tiedontarvitsija lukea verkossa ilmaiseksi.

Apua Alternative Access -suunnitelmasta

FinELib on laatinut Alternative Access -suunnitelman, johon on koottu vinkkejä siitä, millaisia keinoja tutkijat, opettajat ja opiskelijat voivat käyttää artikkelien hankkimiseen tilanteessa, jossa haluttu artikkeli ei löydy organisaation tilaamista aineistoista.

Millaisessa tilanteessa pääsy aineistoon voi katketa?

Pääsy tilattuun aineistoon voi katketa, jos kustantajan kanssa ei päästä yhteisymmärrykseen sopimuksesta uudelle sopimuskaudelle. Esteenä sopimuksen solmimiselle voi olla esim. liian korkea hinta tai muut kohtuuttomat sopimusehdot.

Suomalaiset korkeakoulut ja tutkimusorganisaatiot muodostavat yhdessä FinELib-konsortion, joka neuvottelee vuosittain e-aineistosopimuksia suurten kansainvälisten kustantajien kanssa.

Lisätietoa neuvottelutilanteesta.

Tarkista tilanne organisaatiosi aineistotietokannasta

Muistathan aina tarkistaa tilanteen organisaatiosi aineistotietokannasta, sillä organisaatiollasi saattaa olla pääsy osaan aiemmin ilmestyneistä artikkeleista, vaikka sopimus johonkin lehtipakettiin olisikin katkennut.

Lisätietoja ja apua voit aina kysyä organisaatiosi kirjastosta tai tietopalvelusta.

Hyödynnä Open Access -etuja

FinELibin tiedelehtisopimuksiin sisältyy avoimen julkaisemisen etuja seuraavien kustantajien lehtiin.

Lisätietoa kustantaja- ja organisaatiokohtaisista eduista saat myös omasta kirjastostasi.