Neuvottelutilanne

Käynnissä olevat neuvottelut

  • ACM (Association for Computer Machinery)
  • American Chemical Society (ACS)
  • Cell Press
  • Emerald
  • Lippincott
  • SAGE
  • Taylor & Francis
  • Wiley

Voimassa olevat sopimukset

Listan kaikista FinELibin kautta tarjolla olevista e-aineistoista löydät FinELib-konsortion asiakaswikistä.

Neuvottelut-sanapilvi

Mistä neuvotteluissa on kyse?

Ketkä neuvottelevat?

FinELib-konsortio neuvottelee kansainvälisten kustantajien kanssa laajoista tiedelehtipaketeista. Konsortion jäseniä ovat suomalaiset korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yleiset kirjastot.

Mistä asioista neuvotellaan?

Neuvotteluissa sovitaan tiedelehtien käyttöoikeudesta. Tiedelehtien tulee olla tilaajaorganisaatioiden käytettävissä monipuolisesti – myös vaikkapa tiedonlouhintaan tai kurssimateriaalina.

Lisäksi sovitaan avoimesta julkaisemisesta, esimerkiksi artikkeleiden julkaisemisesta avoimena ilman kirjoittajamaksua.

Hinnan käyttöoikeudesta ja avoimesta julkaisemisesta tulee olla kohtuullinen.

Lue lisää neuvottelujen tavoitteista ja FinELibin hankintaperiaatteista.

Miten neuvottelujen tulokset vaikuttavat yksittäiseen tutkijaan?

Neuvottelujen tulokset vaikuttavat siihen, mitä e-lehtipaketteja organisaatiot tilaavat eli mihin lehtiin tutkijalla on pääsy työpöydältään.

Ne vaikuttavat myös siihen, onko tutkijalla käytettävissään avoimen julkaisemisen etuja, kuten artikkelin julkaiseminen avoimena ilman kirjoittajamaksua.

Jos neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen hinnasta ja ehdoista, voi pääsy aineistoon katketa sopimuskauden päättyessä. Samalla päättyy mahdollisuus hyödyntää avoimen julkaisemisen etuja. Tällaisista tilanteista kirjastot ja tietopalvelut tiedottavat aina erikseen.

Alternative Access -suunnitelmassa on listattu keinoja, joilla voi etsiä avointa versiota artikkelista, jos pääsyä johonkin aineistoon ei syystä tai toisesta ole.

Miten tutkija voi vaikuttaa neuvotteluihin?

Tutkijat ovat kustantajien avainasiakkaita. Ollessaan yhteydessä kustantajiin tutkija voi kertoa näkemyksensä kohtuullisten hintojen ja avoimen julkaisemisen tärkeydestä.

Tieto tutkijoiden kokemuksista ja tarpeista on arvokasta myös FinELibille ja sitä hyödynnetään sopimusneuvotteluissa.

Hyödynnä Open Access -etuja

FinELibin tiedelehtisopimuksiin sisältyy avoimen julkaisemisen etuja seuraavien kustantajien lehtiin.

Lisätietoa kustantaja- ja organisaatiokohtaisista eduista saat myös omasta kirjastostasi.