Tavoitteet

Tieto avoimesti kaikkien käyttöön

FinELib-konsortion keskeinen tavoite on tiedejulkaisujen välitön avoin julkaiseminen. Tavoite on linjassa tiederahoittajien cOAlition S:n Plan S -suunnitelman kanssa. Plan S:n tavoitteena on vuodesta 2021 alkaen välittömästi avoimesti saatavilla olevat tiedejulkaisut laajoin jatkokäyttöoikeuksin. Välitön avoin saatavuus on tavoitteena myös Suomen tutkijayhteisön Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus -toimenpideohjelmassa.

Avoimina julkaistut artikkelit ovat verkossa kenen tahansa luettavissa. Avoimuus antaa tutkimukselle ja tutkijalle näkyvyyttä: hakukoneet löytävät avoimet artikkelit hyvin ja artikkelin todennäköisyys tulla viitatuksi kasvaa. Avoimuus nopeuttaa tieteen kehitystä ja tuo tutkimustulokset nopeasti ja tehokkaasti kaikkien käyttöön.

Tutkimusta edistävät käyttöehdot

Artikkeleilla tulee olla selkeät ja ymmärrettävät käyttöehdot, ovatpa ne sitten avoimia tai maksumuurin takana. Maksumuurin takana olevien artikkelien käyttöehdot määritellään lisenssisopimuksissa. Avoimien artikkelien käyttöehdot määritellään yleensä Creative Commons -lisensseillä.

Neuvottelujen tavoitteena on, että kustantajat tarjoavat avoimeen julkaisemiseen Creative Commonsin CC BY -lisenssin, jota myös Plan S pääsääntöisesti edellyttää. CC BY -lisenssi mahdollistaa esim. artikkelin jakamisen ja muuntelun sillä ehdolla, että alkuperäiseen artikkeliin viitataan asianmukaisesti ja tehdyt muutokset merkitään.

Maksumuurin takana olevien artikkelien käyttöehdot määritellään lisenssisopimuksissa. FinELibin lisensiointiperiaatteissa määritellään maksumuurin takana olevien aineistojen tärkeimmät tavoitellut käyttöehdot. Näitä ovat esimerkiksi oikeus käyttää lisensioitua kokotekstiaineistoa tiedonlouhintaan sekä tieteellinen kommunikaatio, jonka perusteella tutkija saa lähettää yksittäisiä artikkeleita muille tutkijoille, joilla ei ole pääsyä niihin.

FinELibin neuvottelemien aineistojen käyttöehdot on koottu tänne.

Tavoitteet-sanapilvi

Kohtuulliset kustannukset

Suomalaiset korkeakoulut ja tutkimuslaitokset käyttävät miljoonia euroja tieteellisten e-lehtien tilauksiin. Samaan aikaan hankintabudjetit ovat jopa pienentyneet. Jos kustannusten ja budjettikehityksen välinen ero jatkaa kasvuaan, tutkijoille ja opiskelijoille ei pystytä takaamaan laajaa pääsyä elektronisiin tiedelehtiin. Siksi FinELibin neuvottelujen ytimessä ovat myös kustannukset ja niiden hillitseminen.

Monet arvostetuista tiedelehdistä laskuttavat sekä tilausmaksun että erillisen kirjoittajamaksun, mikäli tutkija haluaa julkaista artikkelinsa avoimena. Tämä hidastaa avoimen julkaisemisen kasvua eikä ole tiedeyhteisön edun mukaista.

FinELib neuvottelee transformatiivisia sopimuksia, joiden tavoitteena on siirtyä ripeästi kohti avointa julkaisemista ilman tiedeyhteisölle aiheutuvia lisäkustannuksia. Transformatiivisten sopimusten tarkoituksena on, että kokonaiskustannukset eivät nouse avoimeen julkaisemiseen siirtymisen myötä, vaan julkaisemisen kustannukset katetaan lisenssimaksuilla. Lisäksi kustannusten on oltava läpinäkyviä, ja avoimen julkaisemisen standardeja ja julkaisuprosesseja on kehitettävä.

Jatkossa kustantajille maksetaan avoimen julkaisemisen palveluista ja tieteellisten lehtien maksumuurit poistuvat.

Avoimuus kansallisena ja Euroopan Unionin tavoitteena

Avoimen julkaisemisen tavoitteita ja neuvotteluja muissa maissa

Hyödynnä Open Access -etuja

Neuvotteluissa on sovittu open access -etuja seuraavien kustantajien lehtiin.

Lisätietoa kustantaja- ja organisaatiokohtaisista open access -eduista saat myös omasta kirjastostasi.