Uusia sopimuksia näköpiirissä

22.12.2023

Neuvottelut jatkuvat ja monet tiedelehdet ovat luettavissa myös alkuvuonna 2024, kun sopimuksia viimeistellään.

FinELib on päässyt eteenpäin neuvotteluissa tiedelehtikustantajien kanssa, ja neuvotteluja jatketaan vuodenvaihteen yli. Kustantajista Elsevier (ScienceDirect Freedom -kokoelman lehdet), Emerald, IEEE (IEL), Oxford University Press, Royal Society of Chemistry (RSC) ja Springer Nature (Springer Compact -kokoelman lehdet) ovat lupautuneet pitämään nykyisten tilaajaorganisaatioiden pääsyn aineistoihin auki. Käyttäjät pääsevät siis yhä lukemaan näiden kustantajien lehtiä, vaikka uusi sopimus ei ole vielä valmiina.

Neuvottelut jatkuvat myös American Chemical Societyn (ACS) kanssa, mutta neuvotteluissa on yhä avoinna FinELib-konsortiolle merkittäviä asioita. Uuden sopimuksen syntymisestä ei ole varmuutta.

Maksuttoman avoimen julkaisemisen osalta tilanne vaihtelee kustantajittain. Voit tarkistaa tilanteen kunkin aineiston avoimen julkaisemisen ohjeista.

Sopimusten solmiminen kustantajien kanssa edellyttää sitä, että FinELibin hankintaperiaatteet ja muut tavoitteet toteutuvat. FinELib tiedottaa toteutuneista uusista sopimuksista sitä mukaa kun neuvotteluita saadaan valmiiksi.

FinELib-konsortio neuvottelee parhaillaan seitsemästä tiedelehtisopimuksesta, joiden yhteenlaskettu arvo vuonna 2023 on yli 16 miljoonaa euroa. Sopimuksilla avattiin vapaasti luettavaksi yhteensä 3660 kotimaista tieteellistä artikkelia vuonna 2022. Neuvotteluissa mukana olevat kustantajat ovat American Chemical Society (ACS), Elsevier (ScienceDirect Freedom -kokoelma), Emerald, IEEE (IEL), Oxford University Press, Royal Society of Chemistry (RSC) ja Springer Nature (Springer Compact -kokoelma). FinELib-konsortion jäseninä tiedelehtisopimuksia tekevät kaikki kotimaiset yliopistot ja ammattikorkeakoulut, sekä lukuisat tutkimuslaitokset ja julkisorganisaatiot.