Kustannukset saatava kuriin – Tiedelehtien avoimuudesta neuvotellaan jälleen

20.4.2023

FinELib-konsortion ohjausryhmä on linjannut, että tänä vuonna neuvoteltavien tiedelehtipakettien hintoihin on saatava merkittävä alennus, jotta korkeakoulut ja tutkimuslaitokset voivat jatkaa aineistojen tilauksia.

Luku- ja julkaisuoikeuden sisältävät sopimukset ovat lisänneet merkittävästi avointa julkaisemista, mutta sopimusten nykyinen kustannustaso ei ole kestävä.

Tänä vuonna FinELib neuvottelee seitsemän tiedelehtisopimuksen uusinnasta:

  • American Chemical Society (ACS)
  • Elsevier
  • Emerald
  • IEEE
  • Oxford University Press (OUP)
  • Royal Society of Chemistry (RSC) ja
  • Springer.

Vuonna 2022 näillä sopimuksilla avattiin vapaasti luettavaksi yhteensä 3660 kotimaista tieteellistä artikkelia. Sopimusten yhteenlaskettu arvo vuonna 2023 on yli 16 miljoonaa euroa.

Kohtuullisen hinnan lisäksi konsortio edellyttää kustantajilta sitoutumista avoimen julkaisemisen edistämiseen. Sopimusten on myös täytettävä konsortion hankintaperiaatteet, jotka määrittelevät aineistojen käyttöä ja avointa julkaisemista koskevat minimivaatimukset.

Lue lisää FinELibin vuoden 2023 neuvottelutavoitteista → avointiede.fi: Transformatiivisista sopimuksista neuvotellaan tänä vuonna ja tavoitteet ovat kovat