Sopimus ACS:n kanssa päättynyt

10.1.2024

Pääsy American Chemical Societyn uusiin lehtiin on katkennut vuoden 2023 lopussa, kun FinELibin ja ACS:n solmima sopimus päättyi. Neuvottelut uudesta sopimuksesta eivät ole edenneet toivotusti.

FinELib ja ACS ovat neuvotelleet uudesta sopimuksesta pitkin syksyä, mutta yhteisymmärrystä ei ole löydetty. Erimielisyyttä on sopimusasioista, jotka ovat merkittäviä sekä FinELib-konsortion jäsenorganisaatioille että aineiston käyttäjille.

FinELib pyrkii yhä jatkamaan neuvotteluja ACS:n kanssa.

Pääsy vuonna 2023 ja sitä aikaisemmin julkaistuihin artikkeleihin säilyy osittain

Suuressa osassa tilaajaorganisaatioista päästään yhä lukemaan vuosina 1996–2023 julkaistuja artikkeleita. Pääsyn taustalla on FinELibin sopimuksiin sisältynyt pitkäaikaiskäyttöoikeus. Osa organisaatioista on lisäksi hankkinut pysyvän pääsyn tätä vanhempiin artikkeleihin.

Pääsyn laajuus vaihtelee tilaajakohtaisesti, joten tarkista tilanne oman organisaatiosi kirjastosta tai tietopalvelusta.

Jos tarvitset pääsyä vuonna 2024 julkaistaviin artikkeleihin, tai muihin artikkeleihin joihin organisaatiollasi ei ole enää pääsyä, tutustu Alternative Access -suunnitelmaan.

Saat apua myös oman organisaatiosi kirjastosta tai tietopalvelusta.

Avoin julkaiseminen FinELib-sopimuksella päättyi 31.12.2023

Jos artikkelisi on hyväksytty ACS:n lehteen vuoden 2023 puolella, ja täytät avoimen julkaisemisen ehdot, artikkelisi julkaistaan vielä avoimena maksutta FinELib-sopimuksella.

Jos artikkelisi hyväksytään ACS:n lehteen vuoden 2024 puolella, avoin julkaiseminen FinELib-sopimuksella ei ole mahdollista. Jos julkaiset artikkelisi avoimena, tarvitset siihen rahoituksen. Vaihtoehtoisesti voit julkaista artikkelisi maksumuurin takana.

Saat apua julkaisemisvaihtoehtojen arviointiin oman organisaatiosi kirjastosta/tietopalvelusta, tai tutkijan tukipalveluista.

Miksi FinELib ei ole solminut uutta sopimusta ACS:n kanssa?

FinELibin solmimat sopimukset takaavat tiedelehtipaketteja tilaaville organisaatiolle ja lehtien lukijoille tietyn tasoiset oikeudet. FinELib-sopimukset antavat lukijoille mahdollisimman laajat käyttöoikeudet aineistoihin ja suojaavat käyttäjien tekijänoikeuslain mukaisia oikeuksia. Sopimukset myös takaavat tilaajaorganisaatioille tietyn suojan mahdollisissa riitatilanteissa.

FinELib ja ACS eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen sopimusehdoista, joten FinELib ei ole pystynyt uusimaan sopimusta ACS:n kanssa.

FinELib pyrkii yhä jatkamaan neuvotteluita ACS:n kanssa, ja saamaan aikaan sopimuksen, joka palauttaisi pääsyn ACS:n lehtiin ja tutkijoille maksuttoman avoimen julkaisemisen ACS:n lehdissä.