American Chemical Society

Artikkelin julkaiseminen avoimena ACS:n lehdissä

FinELib-konsortion sopimus ACS:n kanssa sisältää oikeuden julkaista artikkeleita avoimena ACS-lehdissä sopimuskauden 2021–2023 aikana. Kirjoittajan ei tarvitse maksaa kirjoittajamaksua (APC-maksu, article processing charge).

Maksuttomia avoimia artikkeleita on käytössä rajallinen määrä sopimuskauden aikana.

Olenko oikeutettu maksuttomaan avoimeen julkaisemiseen ACS:n lehdissä?

Kyllä, jos täytät seuraavat ehdot:

 • Olet artikkelisi vastaava kirjoittaja (corresponding author) ja olet yhteydessä ACS:aan vertaisarviointiprosessin aikana.

 • Olet tutkija, opiskelija tai henkilökunnan jäsen organisaatiossa, joka on mukana FinELib-sopimuksessa: ACS-lehtipaketin tilaajat.

 • Artikkelisi on hyväksytty julkaistavaksi ACS:n lehdessä (xls). Huom! Lehtilistoihin voi tulla muutoksia sopimuskauden aikana.

 • Artikkelisi on vertaisarvioitu (e-kirja-artikkelit eivät kuulu julkaisuoikeuden piiriin).

 • Artikkelisi on hyväksytty ajalla 1.1.2021–31.12.2023.

Onko valitsemani lehti Plan S -yhteensopiva?

Journal Checker Toolin avulla voit tarkistaa, täyttääkö valitsemasi lehti cOAlitionS:n ja Suomen Akatemian rahoitusehdot.

Miten saan avoimen julkaisemisen edun käyttööni?

Kun lähetät artikkelisi käsikirjoituksen ACS:lle Paragon Plus -järjestelmässä, ACS suosittelee sinua käyttämään organisaatiosi sähköpostiosoitetta helpottamaan julkaisupyyntösi verifiointia.

 • Valitse oma organisaatiosi alasvetovalikosta Paragon Plus -järjestelmässä:

Kun artikkelisi on hyväksytty

Saat sähköpostin, joka sisältää linkin ACS:n Journal Publishing Agreement (JPA) -järjestelmään.

 • Kirjaudu JPA-lomakkeelle ja täytä pyydetyt artikkelia koskevat tiedot:

 • Jos organisaatiosi on mukana FinELib-sopimuksessa, JPA tarjoaa sinulle mahdollisuuden julkaista avoimena FinELib-sopimuksella.

 • Valitse avoin julkaiseminen rastittamalla Yes, I wish to publish open access as per agreement:

 • Täytä pyydetyt tiedot JPA-lomakkeelle ja hyväksy lomakkeen lähettäminen.

 • Kun organisaatiosi tai FinELib-toimisto on verifioinut pyyntösi, saat viestin päätöksestä.

Jos avoimen julkaisemisen pyyntösi on hyväksytty, ACS

 • julkaisee artikkelisi avoimena CC BY -lisenssillä ja

 • tallentaa artikkelisi (final version of record) CC BY -lisenssillä US Pub Med Central -julkaisuarkistoon.

Jos avoimen julkaisemisen pyyntöäsi ei ole hyväksytty tai kaikki maksuttomat OA-krediitit on jo käytetty, kun artikkelisi hyväksytään julkaistavaksi, voit julkaista artikkelisi muilla ACS:n tarjoamilla optioilla (tällöin joudut järjestämään kirjoittajamaksun maksamisen itse).

Lisätietoja: About ACS Author Choice

Lisätietoja ja apua saat myös oman organisaatiosi kirjastosta tai tietopalvelusta, tai ottamalla yhteyttä ACS:n tukeen: oaops@acs.org