American Chemical Society

Artikkelin julkaiseminen avoimena ACS:n lehdissä

FinELib-konsortion sopimus ACS:n kanssa sisältää oikeuden julkaista artikkeleita avoimena ACS lehdissä sopimuskauden 2021–2023 aikana. Kirjoittajan ei tarvitse maksaa kirjoittajamaksua (article processing charge, APC-maksu). Maksuttomia avoimia artikkeleita on käytössä rajallinen määrä sopimuskauden aikana.

 

Olenko oikeutettu maksuttomaan avoimeen julkaisemiseen ACS:n lehdissä?

Kyllä, jos täytät seuraavat ehdot:

 • Olet artikkelisi vastaava kirjoittaja (corresponding author) ja olet yhteydessä ACS:aan vertaisarviointiprosessin aikana

 • Olet tutkija, opiskelija tai henkilökunnan jäsen organisaatiossa, joka on mukana FinELib-sopimuksessa: ACS-lehtipaketin tilaajat

 • Artikkelisi on hyväksytty julkaistavaksi ACS:n

  • fullOA-lehdissä: Lehtilista (xls)

   HUOM: Lehtilistoihin voi tulla muutoksia sopimuskauden aikana.

 • Artikkelisi on vertaisarvioitu (e-kirja-artikkelit eivät kuulu julkaisuoikeuden piiriin)

 • Artikkelisi on hyväksytty ajalla 1.1.2021–31.12.2023

Miten saan avoimen julkaisemisen edun käyttööni?

 • Kun lähetät artikkelisi käsikirjoituksen ACS:lle Paragon Plus -järjestelmässä, ACS suosittelee sinua käyttämään organisaatiosi sähköpostiosoitetta helpottamaan julkaisupyyntösi verifiointia.

 • Valitse oma organisaatiosi alasvetovalikosta Paragon Plus -järjestelmässä.

 

Kun Artikkelisi on hyväksytty

 • Saat sähköpostin, joka sisältää linkin ACS:n  Journal Publishing Agreement  (JPA) -järjestelmään

 • Kirjaudu JPA-lomakkeelle ja täytä pyydetyt artikkelia koskevat tiedot

 

 • Jos organisaatiosi on mukana FinELib-sopimuksessa, JPA tarjoaa sinulle mahdollisuuden julkaista avoimena FinELib-sopimuksella

 • Valitse avoin julkaiseminen rastittamalla ” “Yes, I wish to publish open access as per agreement”

 • Täytä pyydetyt tiedot JPA-lomakkeelle ja hyväksy lomakkeen lähettäminen

 • Kun organisaatiosi tai FinELib-toimisto on verifioinut pyyntösi, saat viestin päätöksestä

 • Jos pyyntösi on hyväksytty, ACS

  • julkaisee artikkelisi avoimena CC BY -lisenssillä

  • tallentaa artikkelisi (final version of record) CC BY -lisenssillä US Pub Med Central -julkaisuarkistoon.

Jos avoimen julkaisemisen pyyntöäsi ei ole hyväksytty tai kaikki maksuttomat OA-krediitit on jo käytetty, kun artikkelisi hyväksytään julkaistavaksi, voit julkaista artikkelisi muilla ACS:n tarjoamilla optioilla (tällöin joudut järjestämään kirjoittajamaksun maksamisen itse).

Lisätietoja: About ACS Author Choice

 

Lisätietoja ja apua saat oman organisaatiosi kirjastosta/tietopalvelusta tai ottamalla yhteyttä ACS:n tukeen: oaops@acs.org