Elsevierin, IEEE:n ja Emeraldin sopimukset solmittu

22.2.2024

FinELib-konsortio on solminut uudet kahden vuoden mittaiset sopimukset Elsevierin ja IEEE:n kanssa. Emeraldin kanssa solmittu uusi sopimus on voimassa vuoden 2024. Sopimukset mahdollistavat maksuttoman avoimen julkaisemisen ja lukuoikeuden jatkumisen.

Uudet sopimukset vastaavat konsortion tavoitteita: ne hillitsevät lukemisen ja julkaisemisen kustannuksia ja antavat kotimaiselle tiedeyhteisölle mahdollisimman laajat oikeudet artikkelien käyttöön.

Kaikki kolme sopimusta mahdollistavat artikkelien avoimen julkaisemisen CC BY -lisenssillä, kuten useat tutkimusrahoittajat edellyttävät. Lisäksi sopimuksiin sisältyy pitkäaikaiskäyttöoikeus, eli sopimuskauden aikana julkaistuja artikkeleita tai muuta aineistoa pääsee lukemaan, vaikka tilausta syystä tai toisesta ei jatkettaisi nykyisen sopimuskauden jälkeen.

Elsevier-sopimus takaa lukuoikeuden ScienceDirect Freedom -kokoelman lehtiin. Myös maksuton avoin julkaiseminen jatkuu sopimukseen kuuluvissa SD Freedom -kokoelman hybridilehdissä, sekä vuosina 2021–2025 hybridilehdistä avoimiksi muuttuvissa lehdissä.

Sopimuksella voidaan vuosina 2024–2025 julkaista yhteensä 3600 avointa artikkelia. Tämänhetkisen arvion mukaan artikkelimäärä riittää kaikkien sopimuskauden aikana hyväksyttyjen artikkelien avoimeen julkaisuun.

Lisäksi Elsevierin täysin avoimissa lehdissä julkaistaviin artikkeleihin saadaan 15 % alennus kirjoittajamaksuun.

→ Lue lisää avoimesta julkaisemisesta SD Freedom -lehdissä.

Sopimus IEEE:n (Institute of Electrical and Electronics Engineers) kanssa on voimassa vuodet 2024–2025 ja se kattaa lukuoikeuden IEEE Electronic Library (IEL) -kokoelman lehtiin, konferenssijulkaisuihin ja standardeihin.

Sopimus sisältää 740 maksuttoman avoimen artikkelin julkaisemisen hybridi- ja täysin avoimissa lehdissä. Määrän arvioidaan kattavan sopimuskauden aikana julkaistavaksi hyväksyttävät artikkelit.

→ Lue lisää avoimesta julkaisemisesta IEEE:n lehdissä.

Emeraldin kanssa solmittu sopimus vuodelle 2024 sisältää lukuoikeuden kaikkiin Emeraldin lehtiin. Sopimuksen puitteissa voidaan julkaista maksutta enintään 150 avointa artikkelia Emeraldin hybridilehdissä, sekä täysin avoimissa Mental Illness ja International Journal of Climate Change Strategies and Management -lehdissä.

→ Lue lisää avoimesta julkaisemisesta Emeraldin lehdissä.

FinELib viimeistelee neuvotteluja Oxford University Pressin (OUP), Royal Society of Chemistryn (RSC) ja Springer Naturen (Springer Compact -kokoelma) kanssa. Tilattuja lehtiä pääsee lukemaan normaalisti myös neuvotteluiden ajan ja maksuton avoin julkaiseminen on tutkijoiden käytettävissä.

Edellisten lisäksi FinELib neuvottelee uutta sopimusta Cambridge University Pressin kanssa. Myös neuvotteluja American Chemical Societyn (ACS) kanssa jatketaan yhä, mutta lukuoikeus ja maksuton avoin julkaiseminen kustantajan lehdissä on päättynyt.

ACS-neuvotteluista voi lukea lisää tammikuun uutisesta.