Avoin julkaiseminen Lippincottin ja Taylor & Francisin lehdissä jatkuu

7.3.2023

Avoin julkaiseminen Lippincottin ja Taylor& Francisin lehdissä oli tauolla alkuvuodesta 2023 neuvotteluiden pitkittyessä. Nyt julkaiseminen on jälleen käynnistynyt.

FinELibin uudet sopimukset Wolters Kluwerin kustantamista Lippincott-lehdistä ja Taylor & Francisin lehdistä antavat tilaajaorganisaatioiden tutkijoille oikeuden julkaista artikkelinsa avoimena ilman erillistä maksua. Sopimukset kattavat vuodet 2023–2024.

Aiemmasta poiketen molemmat sopimukset kattavat nyt etukäteen arvioituna kaikkien tilaajaorganisaatioiden tutkijoiden artikkeleiden julkaisemisen avoimena vuoden 2024 loppuun saakka.

Taylor & Francisin sopimus mahdollistaa maksuttoman avoimen julkaisemisen lähes 2000:ssa T&F:n kustantamassa hybridilehdessä yhteiskuntatieteellisiltä, humanistisilta ja luonnontieteellisiltä aloilta. Sopimus sisältää myös lukuoikeuden Social Sciences & Humanities- ja Science & Technology -kokoelman lehtiin.

Lippincott-lehtipaketin tilaajat saavat pääsyn noin 250:een maksumuurin takana olevaan lääketieteen alan lehteen. Tutkijat voivat lisäksi julkaista avoimia artikkeleita maksutta noin 290 lehdessä. Julkaisuoikeus koskee sekä hybridi- että täysin avoimia lehtiä.

Avoimen julkaisemisen kokonaiskustannukset 2021
-webinaari 16.12.

29.11.2022

Avoimen julkaisemisen kokonaiskustannusten seuranta on valmistunut! Tulokset julkistetaan webinaarissa perjantaina 16.12.2022 klo 10–11.30.

Kansalliskirjaston järjestämässä webinaarissa käydään läpi vuoden 2021 seurannan tuloksia. Paneelikeskusteluun osallistuvat seurantamallityöryhmän jäsenet Janne Pölönen (Julkaisufoorumi), Jyrki Ilva (Kansalliskirjasto), Juho Jussila (Itä-Suomen Yliopisto) ja Sirpa Suonpää (Luonnonvarakeskus). Tilaisuuden juontaa seurantamalliryhmän puheenjohtaja Timo Vilén (FinELib) ja visualisointien toteutuksesta kertoo Valtteri Vainio (CSC).

Avoimen julkaisemisen kokonaiskustannuksia kartoittava kysely toteutettiin Avoimen tieteen ja tutkimuksen (AVOTT) seurantakyselyn yhteydessä vuonna 2022. Kysely lähetettiin kaikille OKM:n julkaisutiedonkeruun piiriin kuuluville suomalaisille yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja tutkimuslaitoksille. Vastausprosentti oli erinomainen, iso kiitos kaikille vastanneille!

Kyselyn lisäksi tietoja saatiin FinELib-toimistosta sekä Open APC -palvelusta, johon on koottu tietoja organisaatioiden maksamista kirjoittajamaksuista. Avoimen julkaisemisen kokonaiskustannusten seurantamallin kehittämisestä vastasi Kansalliskirjaston FinELib-toimiston johtama työryhmä.

Seurannan tulokset julkaistaan tiedejatutkimus.fi -sivustolla 16.12.2022 ja seurannan data julkaistaan avoimena vuoden 2023 alussa.

Avoimen julkaisemisen edut JUFO-portaalissa!

24.11.2022

JUFO-portaalissa listattujen lehtien tiedoissa on merkintä, mikäli lehteä koskee jokin FinELib-etu. Avoimen julkaisemisen etu on joko julkaiseminen maksutta tai alennetulla kirjoittajamaksulla (APC-maksu, Article Processing Charge).

Voit nyt selvittää lehden FinELib-edun tilanteen nopeasti, sillä mahdollinen etu näkyy suoraan JUFO-portaalin hakutulossivulla. Voit myös rajata haun koskemaan pelkästään sellaisia lehtiä, joihin FinELib-etu on tarjolla.

FinELibin avoimen julkaisemisen edut koskevat vain niitä organisaatioita, jotka ovat mukana kyseisen kustantajan FinELib-sopimuksessa. Voit tarkistaa oman organisaatiosi tilanteen ja tarkemmat tiedot edusta avoimen julkaisemisen ohjeista.

Tieteellisten seuran valtuuskunnan yhteydessä toimiva Julkaisufoorumi (JUFO) on tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva luokitusjärjestelmä. Julkaisufoorumi listaa kaikki keskeiset ulkomaiset ja kotimaiset julkaisukanavat eri tieteenaloilta.

Uutinen Julkaisufoorumin sivuilla: FinELib-etuudet JUFO-portaalissa

ACM- ja Nature-sopimuksiin mukaan avoin julkaiseminen

Kesällä tuli voimaan kaksi uutta avoimen julkaisemisen sisältävää FinELib-sopimusta: ACM ja Nature Research. 

ACM-sopimus kattaa pääsyn ACM Digital Libraryn sisältöön ja mahdollistaa avoimen julkaisemisen ACM:n lehdissä ja konferenssijulkaisuissa. Nature-sopimus puolestaan sisältää pääsyn konsortion jäsenen valitsemiin nimekkeisiin ja oikeuden julkaista avoimena kaikissa Research-nimekkeissä.

Sopimuksissa mukana olevien organisaatioiden tutkijat voivat julkaista artikkelinsa avoimena ilman kirjoittajamaksua. Avoimen julkaisemisen etua voi käyttää artikkeleihin, jotka hyväksytään julkaistavaksi sopimuskauden aikana.

Molemmat sopimukset ovat voimassa vuoden 2024 loppuun.

FinELib ja Open Library of Humanities yhteistyöhön

22.8.2022

FinELib ja Open Library of Humanities ovat solmineet kolmivuotisen (2022–2024) sopimuksen, jonka nojalla neljä suomalaista yliopistoa sitoutuu tukemaan OLH:ta sen tukiohjelman kautta.

OLH on ensimmäinen timanttimallia (Diamond OA) edustava kustantaja, jonka kanssa FinELib on solminut sopimuksen.

OLH:n alustalla toimivia lehtiä ovat mm. Glossa: a journal of general linquistics, Ethnologia Europaea, Architectural Histories sekä OLH:n lippulaivalehti, monitieteinen Open Library of Humanities Journal.

Sopimukseen liittyneet organisaatiot:

 • Åbo Akademi
 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto

Birckbeck, University of Londonin suojissa toimiva Open Library of Humanities (OLH) on palkittu ja nk. timanttimallin pohjalta toimiva julkaisualusta, jonka 28 lehteä edustavat humanististen tieteiden kirjoa.

OLH:n kulut katetaan kirjastojen maksamilla tukimaksuilla, jolloin artikkeleiden lukemisesta sen koommin kuin julkaisemisesta ei peritä maksua.

Lisätietoja: Avoin julkaiseminen Open Library of Humanitiesin lehdissä

FinELib ja Fronties solmivat uuden sopimuksen

843.2022

Sopimukseen osallistuvat organisaatiot saavat 10 % alennuksen Frontiersin kirjoittajamaksuista, mahdollisuuden valita eri maksuvaihtoehdoista sekä muita etuja.

FinELib ja Frontiers ovat julkistaneet kolmivuotisen (2002-2024) avoimen julkaisemisen sopimuksen. Sopimusta on pohjustettu FinELibin Full OA -projektissa ja se on ensimmäisen FinELibin ja täysin avoimen (fully OA) lehtikustantajan välillä solmittu sopimus.

Alennuksen saavat kaikki tilaajaorganisaatioihin affilioituneet vastuukirjoittajat, joskin kirjastot valitsevat omien kriteeriensä mukaisesti ne artikkelit, joiden kirjoittajamaksut voidaan maksaa. Muita sopimusetuuksia ovat mm. Frontiersin kirjoittajamaksujen maksimihintojen "jäädyttäminen" sekä julkaisukustannusten seurantaa helpottava raportointi.

Frontiersin lehdistötiedote

Sopimukseen osallistuvat organisaatiot:

 • Aalto-yliopisto
 • Lapin yliopisto
 • Maanpuolustuskorkeakoulu
 • Tampereen yliopisto
 • Åbo Akademi
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Luonnonvarakeskus
 • VTT Teknologian tutkimuskeskus

Tukea OA-infrastruktuureille - FinELib ja arXiv solmivat uuden sopimuksen

16.3.2022

FinELib ja arXiv ovat solmineet kolmivuotisen (20222024) sopimuksen, jonka myötä kuusi uutta suomalaista yliopistoa sitoutuu rahoittamaan arXivia.

Preprint-arkistona ja julkaisualustana toimiva arXiv on yksi SCOSS:in (The Global Sustainability Coalition for Open Science Services) kolmannelle rahoituskierrokselle valituista OA-infrastruktuureista.

Cornellin yliopiston ylläpitämästä, 1991 perustetusta palvelusta löytyy nykyisellään jo yli kaksi miljoonaa tieteellistä artikkelia. Vuosien saatossa arXivista on muodostunut liki korvaamaton resurssi etenkin matematiikkaa ja sen lähitieteitä edustaville tutkijoile.

Tukiohjelmaan FinELibin kautta liittyneet organisaatiot:

 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Tampereen yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Åbo Akademi

Lue lisää SCOSSin sivuilta: Current Funding Calls

Avoin julkaiseminen mukaan Cell Press -sopimukseen

22.2.2022

FinELib ja Elsevier ovat solmineet Cell Pressin lehtiä koskevan Read and Publish -sopimuksen vuosille 2022–2024.

Uuden sopimuksen myötä tutkijat voivat julkaista artikkeleitaan avoimena ilman erillistä maksua noin 40:ssä Cell Pressin lääke- ja luonnontieteen alan hybridilehdessä.

Sopimuksessa on mukana 10 FinELib-organisaatiota, joiden tutkijat julkaisevat vuosittain yhteensä noin 30 artikkelia Cell Pressin hybridilehdissä.

Julkaisuoikeuden lisäksi sopimus tarjoaa tutkijoille ja opiskelijoille pääsyn organisaatioiden tilaamiin Cell Pressin lehtiin.

Ohjeet artikkelin julkaisemiseen avoimena Cell Press -lehdissä

Cell Press -sopimus 2022–2024

FinELib etsii data-asiantuntijaa!

16.2.2022

Oletko data-analyytikko tai tiedätkö data-analyytikon, joka haluaa olla toteuttamassa avoimen julkaisemisen tavoitteita erilaista julkaisemiseen ja sen kustannuksiin liittyvää dataa keräämällä ja analysoimalla ja joka jäsentää dataa, tunnistaa yhteyksiä ja trendejä sekä viestii tuloksista ketterästi?

FinELibissä on haettavana mielenkiintoinen työ data-asiantuntijalle – vinkkaa kaverille tai lähetä hakemus 3.3. mennessä.

Data-asiantuntija Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalveluihin

Julkaise avoimena ammattilehdessä!

21.1.2022

FinELib-konsortio on koostanut kirjoittajien tueksi tietopaketin, joka sisältää avoimen julkaisemisen tai rinnakkaistallennuksen sallivia kotimaisia ammattilehtiä.

Ammattilehdet-sivulle on koottu tiedot siitä, miten eri lehtien julkaisuprosessi toimii ja tiedot kunkin lehden avoimen julkaisemisen käytännöistä, esimerkiksi rinnakkaistallentamisen ehdot.

Pääasiassa eri alojen ammattilaisille suunnatut lehdet sisältävät ajankohtaisia alan uutisia ja laajempia artikkeleita.

Ammattilehdissä julkaiseminen lisää kirjoittajan työn näkyvyyttä ja edesauttaa verkostoitumista omalla alalla. Julkaisukanavaa valittaessa kannattaa kiinnittää huomiota sen laatuun, jotta tavoittaa artikkelilleen oikeanlaisen lukijakunnan.

Julkaise avoimena: Ammattilehdet