FinELibin vuosi 2020

9.7.2021

Mitä konsortiossa tapahtui vuonna 2020 ja mitä kaikkea saatiinkaan aikaiseksi? Entä miten avoimen julkaisemisen tavoitteet edistyvät?

Lue tiivis katsaus vuoden 2020 toiminnasta: FinELib-konsortion vuosi 2020 (pdf).

FinELib-sopimukset avaavat tieteen tuloksia kaikkien käyttöön

12.4.2021

FinELib-konsortio solmii tiedekustantajien kanssa lehtipakettisopimuksia, jotka edistävät tieteen avoimuutta. Tavoitteena on, että sopimukset kattavat avoimen tieteen kirjoittajamaksut tutkijoiden puolesta.

Vuonna 2020 FinELib-sopimuksilla julkaistiin noin 2900 suomalaista avointa tiedeartikkelia eri kustantajien lehdissä.

FinELibillä oli vuonna 2020 11 lehtipakettisopimusta, jotka mahdollistivat kirjoittajille artikkelien julkaisemisen avoimena ilman kirjoittajamaksua tai alennetulla kirjoittajamaksulla. Sopimusten ansiosta julkaistiin noin 2900 artikkelia – 65 % enemmän kuin edellisvuonna.

Vuoden aikana neuvoteltiin vuodelle 2021 uusia, entistä parempia sopimuksia, joilla voidaan julkaista aiempaa enemmän avoimia artikkeleita. Avointen artikkelien määrän odotetaan kaksinkertaistuvan vuoden 2021 aikana:

* Arvio: noin 5000 artikkelia.

Sopimukset kattoivat yhä enemmän artikkeleita

Kustantajasta riippuen FinELib-sopimukset sisältävät erilaisia avoimen julkaisemisen etuja aineistoa tilaaville organisaatioille. Lehtipaketteja, joissa tilausmaksu vuonna 2020 kattoi kaikki avoimena julkaistujen artikkelien kirjoittajamaksut, oli kolme: Royal Society of Chemistry (RSC), SAGE Premier ja SCOAP3.

Springer Compactin osalta arvioitiin, että sopimuksen sisältävä avointen artikkelien määrä kattaa kaikki julkaisut, mutta julkaiseminen oli niin vilkasta, että joulukuussa etua ei enää voitu hyödyntää.

Kaikkiin lehtipaketteihin ei saatu 100 % avointa julkaisemista. Tilausmaksuilla katettiin kuitenkin suuri osa julkaisuista myös seuraavissa aineistoissa:

 • Wiley Online Library
 • Taylor & Francis Social Science & Humanities ja Science & Technology
 • American Chemical Society (ACS)
 • Emerald Premier

Tutkijat olisivat voineet julkaista suuren osan artikkeleistaan avoimena FinELib-sopimuksella Wolters Kluwerin Lippincott-lehtipaketissa, mutta vain pieni osa tutkijoista hyödynsi avoimen julkaisemisen etua, sillä kustantajan julkaisuprosessi ei tue avointa julkaisemista riittävästi.

Elsevierin SD Freedom -lehtien kirjoittajamaksuista tutkijat saivat vuonna 2020 50 %:n alennuksen ja Science Advances -lehtipaketin kirjoittamaksuista 15 %.

Edellä kuvatut erilaiset avoimen julkaisemisen edut vaikuttavat siihen, kuinka paljon kaikista tutkijoiden artikkeleista on julkaistu avoimena:

Avoimena julkaistujen artikkelien osuus FinELib-sopimuksen piiriin kuuluvissa lehdissä julkaistuista artikkeleista.

Tutkijoille maksuton avoin julkaiseminen lisääntyy kovaa vauhtia

Vuonna 2020 käytyjen neuvottelujen tuloksena saatiin Elsevierin, Emeraldin ja ACS:n uusiin vuoden 2021 alusta alkaneisiin sopimuksiin aiempaa selvästi parempia avoimen julkaisemisen etuja.

Elsevierin tilausmaksulla voidaan avata avoimeksi arvioilta kaikki artikkelit, jotka tilaajaorganisaatioiden tutkijat tulevat julkaisemaan sopimuksen piiriin kuuluvissa lehdissä.

Emeraldin ja ACS:n tilausmaksu kattaa nyt selvästi suuremman osan avoimista artikkeleista kuin vuonna 2020: ACS:n osalta arviolta kaikki artikkelit tammikuusta 2021 alkaen, Emeraldin osalta samaan päästään vuonna 2022.

Lisäksi IEEE:n ja Oxford University Pressin kanssa saatiin neuvoteltua avoimen julkaisemisen sisältävät sopimukset: molemmissa tilausmaksu kattaa arviolta 100 % tulevista artikkeleista.

Wileyn, Emeraldin, SAGEn, ACS:n ja IEEE:n sopimuksissa avoimen julkaisemisen etuja on sekä hybridilehtiin että täysin avoimiin lehtiin. Muissa sopimuksissa avoimen julkaisemisen etu on rajattu hybridilehtiin.

FinELibin neuvottelemat Open Access -edut on koottu Käytä OA-etuja -sivulle.

FinELib-sopimuksista voit lukea lisää Tiedelehtisopimukset-sivulla.

APC-projektin loppuraportti julkaistu!

26.2.2021

Miten FinELibin jäsenorganisaatiot ovat järjestäneet APC-maksuseurantansa? Ja miten kirjoittajamaksujen seurantaa tulisi kehittää, jotta Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjauksessakin mainitut tavoitteet kirjoittajamaksujen läpinäkyvyydestä muuttuisivat todellisuudeksi?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin tarjotaan vastauksia FinELibin APC-projektin (2019-2020) loppuraportissa, jonka johtopäätökset ja suositukset kokosimme alle:

OKM:n rahoittaman APC-projektin tavoitteena oli kehittää kirjoittajamaksujen (APC, Article Processing Charge) seurantaa ja raportointia yhdessä konsortion jäsenorganisaatioiden ja sidosryhmien kanssa. Projektin pilottiin osallistui kuusi organisaatiota: Hanken Svenska Handelshögskolan, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus ja Turun yliopisto.

APC-projektin loppuraportti: Kirjoittajamaksut ja niiden seuranta: havaintoja ja kehitysehdotuksia

Lisätietoja projektista myös Kansalliskirjaston Tietolinja-lehden artikkelissa: APC-maksut tulivat, nyt etsitään avoimen julkaisemisen hintalappua

Lehti- ja konferenssiartikkeleiden avoimen saatavuuden osalinjaus

Lisätietoja: timo.vilen@helsinki.fi

FinELib reaches Read & Publish agreement with OUP

5.2.2021

Oxford University Press (OUP) and FinELib, a consortium of Finnish universities, research institutions, and public libraries, have reached an agreement for Read & Publish access to OUP’s journals collection.

The agreement came into effect on 1 January 2021 and lasts for 3 years. It allows scholars at participating universities and research institutions to both access research published in OUP’s journal collection and to publish their research output open access in hybrid journals published by OUP.

Arja Tuuliniemi, Head of Services at FinELib, said, "We are pleased to have reached this new agreement that allows authors in the 11 participating institutions to publish their work OA at no additional charge and in compliance with Plan S and Finnish national OA policies. We look forward to collaborating with OUP to provide smooth processes to our members and to make Finnish research more accessible and sustainable".

Rhodri Jackson, Publishing Director for Open Access at OUP, said, "I am delighted to have reached this agreement with our colleagues at FinELib. I’m really pleased that we will be able to provide Finnish scholars with fair and sustainable access to and open access publishing options across our quality journal portfolio, and look forward to working with FinELib over the next three years to further open access publishing".

For more information on how to publish OA in OUP's hybrid journals, click here.

For more information on the agreement, click here.

About FinELib

FinELib is a consortium of Finnish higher education institutions, research institutes, and public libraries. We negotiate e-resource license agreements for the Finnish scholarly community and are committed to achieving full and immediate open access in line with Finland’s OA policy.

We currently have multiple transformative agreements in place, allowing Finnish authors to publish their research OA in thousands of journals.

 

About Oxford University Press

Oxford University Press is the largest university press publisher of open access research. We publish over 80 fully open access journals, more than 100 open access monographs, and offer an open access publishing option on over 400 journals. Since 2004, we have published over 70,000 open access papers across all major subject areas and publish more than 1,250 OA articles per month.

Oxford University Press has been publishing journals for more than a century and has more than 500 years of publishing expertise.

Kohti avoimuutta transformatiivisilla sopimuksilla

21.1.2021

FinELib-konsortio edistää avointa julkaisemista solmimalla ns. transformatiivisia sopimuksia tiedelehtikustantajien kanssa.

Transformatiivisia sopimuksia on neuvoteltu seuraavista aineistoista:

 • American Chemical Society (ACS)
 • Elsevier SD Freedom
 • Emerald Premier
 • IEEE Electronic Library (IEL)
 • Oxford Journals
 • RSC Read & Publish (Royal Society of Chemistry)
 • SAGE Premier
 • SCOAP3
 • Springer Compact
 • Taylor & Francis Library
 • Wiley Online Library

Transformatiiviset sopimukset ovat organisaatioiden tai konsortioiden ja kustantajien välisiä sopimuksia, joiden tarkoituksena on:

 • siirtyä tiedelehtien tilausmaksuihin perustuvasta liiketoimintamallista avoimen julkaisemisen palveluihin perustuvaan liiketoimintamalliin
 • siirtää tilausmaksuihin perustuvia kustannuksia avoimeen julkaisemiseen
 • toimia siirtymäkauden sopimuksina siirryttäessä tilaussopimuksista avoimen julkaisemisen sisältäviin sopimuksiin
 • tehdä sopimusehdot julkisiksi
 • hallita kokonaiskustannusten kasvua
 • mahdollistaa tutkijalle julkaiseminen avoimena laajan jatkokäytön sallivalla CC BY -lisenssillä
 • mahdollistaa tutkijoiden ja tutkimusorganisaatioiden tarpeita palveleva julkaisuprosessi.

Tutkimusjulkaisujen avointa julkaisemista ohjaavat cOAlition S -rahoittajien linjaus Plan S Principles sekä Suomen tutkimusyhteisön linjaus Tutkimusjulkaisujen avoimesta saatavuudesta, jolla suomalaiset keskeiset tutkimusorganisaatiot  sitoutuvat eurooppalaiseen tieteen avoimuuden  edistämiseen.

cOAlition S -rahoittajat (mm. Suomen Akatemia) edellyttävät Plan S -linjauksessaan, että tutkijat julkaisevat tieteelliset julkaisunsa kaikille avoimena.

Yksi tapa täyttää Plan S:n vaatimukset on julkaista transformatiiviseen sopimukseen sisältyvässä lehdessä. Määritellessään tällaisten sopimusten sisältöjä cOAlition S viittaa ESAC-yhteisön (Efficiency and Standards for Article Charges) kuvaukseen transformatiivisista sopimuksista.

Transformatiivisiin sopimuksiin voi sisältyä yksittäisiä lehtiä, jotka eivät täytä Plan S:n vaatimuksia esimerkiksi siksi, että lehti ei tarjoa CC BY-lisenssiä. cOAlition S on julkaissut Journal Checker Tool -työkalun, joka auttaa tutkijoita arvioimaan, mitkä julkaisukanavat noudattavat Plan S:n vaatimuksia.

FinELib-sopimuksista voit lukea lisää Tiedelehtisopimukset-sivulla.

Science-lehdet edelleen konsortion käytössä

10.12.2020

American Association for the Advancement of Science ja FinELib-konsortio ovat solmineet vuoden sopimuksen Science-lehtien käytöstä. Sopimuskauden 11.12.2020-3.12.2021 kattavan sopimuksen sisältö vastaa edellistä, vuoden mittaista sopimusta.

Science-lehdet ovat johtavia tiedelehtiä mm. biologian, soveltavan lääketieteen, immunologian ja robotiikan aloilla. Tilaajaorganisaatioilla on edelleen mahdollisuus saada osana sopimusta lukuoikeus kaikkiin tai osaan kustantajan viidestä arvostetusta vertaisarvioidusta lehdestä valintansa mukaan. Sopimus sisältää myös alennuksen avoimen tieteen kirjoittajamaksusta Science Advances lehdessä.

Lisätietoa sopimuksesta
Kirjoittajamaksuetu Science Advances -lehdessä

Kirjoittajamaksuedut lisäävät avointa julkaisemista

3.7.2020

Vuonna 2019 yhdeksän FinELibin lehtipakettisopimuksista sisälsi mahdollisuuden julkaista artikkeleita avoimena ilman kirjoittajamaksua tai alennetulla kirjoittajamaksulla. Edellisvuoteen verrattuna avoimien artikkelien määrä kasvoi 73 %.

Avoimina julkaistut tieteelliset artikkelit ovat verkossa kenen tahansa luettavissa. Vuonna 2019 FinELib-konsortion neuvottelemien sopimusten kautta julkaistiin eri kustantajien lehdissä yhteensä 1751 avointa artikkelia. Vastaava luku vuonna 2018 oli 1012.

Eroon julkaisemisen maksuista

FinELibin sopimukset takaavat tutkijoille kustantajasta riippuen erilaisia etuja avoimen julkaisemisen kirjoittajamaksuista.

Royal Society of Chemistry ja SAGEn kanssa solmitut sopimukset kattavat jo nyt tilaajaorganisaatioiden kaikkien artikkelien avoimen julkaisemisen. Springer Compact -sopimuksella julkaistiin avoimena kaikki artikkelit vuonna 2019, vuonna 2020 päästään luultavasti lähelle samaa. Wiley-sopimuksella täysi avoin julkaiseminen saavutetaan vuonna 2021.

Taylor & Francis, Emerald, American Chemical Society ja  Lippincott-sopimukset sisältävät tietyn määrän avoimia, ilman lisämaksua julkaistavia artikkeleita. Tämän määrän ylittävät artikkelit tutkijoiden on joko lunastettava avoimeksi kirjoittajamaksuilla tai julkaistava maksumuurin takana.

Myös alennusmalli (FinELib-sopimus ei kata koko kirjoittajamaksua) tarkoittaa sitä, että tutkijalla on oltava rahoitusta artikkelin julkaisemiseen. Esimerkiksi Elsevier-sopimuksessa avoimen julkaisemisen kirjoittajamaksu on 50 % listahinnasta.

Muita avoimen julkaisemisen rahoittamisen malleja on esim. SCOAP3-yhteistyö. SCOAP3-mallissa tutkijat maasta riippumatta voivat julkaista korkeaenergiafysiikan alan artikkelit avoimina yhteistyön piiriin kuuluvissa lehdissä. Kustannuksista vastaa kansainvälinen konsortio, johon Suomikin kuuluu.

Sujuvampi julkaisuprosessi, enemmän avoimia artikkeleita

Erilaiset avoimen julkaisemisen rahoittamisen mallit vaikuttavat siihen, kuinka paljon kaikista suomalaisten artikkeleista julkaistaan avoimena sopimusten kattamissa lehdissä. Myös julkaisuprosessin sujuvuudella on merkitystä: FinELibin neuvottelema avoimen julkaisemisen etu voi jäädä käyttämättä, jos tutkija ei saa siitä julkaisuprosessin aikana riittävästi tietoa. Neuvotteluissa kustantajan kanssa pyritäänkin vaikuttamaan julkaisuprosessiin niin, että avoin julkaiseminen on tutkijalle mahdollisimman helppoa.

Vuoden 2019 loppuun asti SAGE-sopimus tarjosi tutkijalle huomattavan alennuksen kirjoittajamaksusta. Alennusta ei kuitenkaan käytetty, sillä kustantaja ei ilmoittanut siitä kirjoittajalle missään artikkelin julkaisuprosessin vaiheessa. Tämä myös näkyi selvästi SAGEn artikkelimäärissä: vuonna 2019 vain 10 % alennukseen oikeutetuista kirjoittajista käytti alennuksen hyväkseen. Uusi FinELib-sopimus vuosille 2020–2022 kattaa kirjoittajamaksut sataprosenttisesti ja julkaisuprosessiin on tehty parannuksia.

Lippincott-lehtipakettisopimukseen sisältyy tietty määrän avoimia, ilman lisämaksua julkaistavia artikkeleita, mutta Ovidin julkaisuprosessi ei tue avointa julkaisemista ja artikkelien kirjoittajat eivät saa riittävästi tietoa avoimen julkaisemisen eduista. Lähes kaikki FinELib-sopimukseen sisältyvät maksuttomat artikkelit ovatkin jääneet käyttämättä.

Lisäksi osassa sopimuksista avoin julkaiseminen on mahdollista vain esimerkiksi kustantajan hybridilehdissä, osassa on etuja myös täysin avoimiin lehtiin.

Lisenssillä on väliä

Avoimessa julkaisemisessa käytetään yleisesti Creative Commons -lisenssejä. Lisenssi määrittää, miten artikkelia voi hyödyntää. cOAlition S:ään kuuluvat tiederahoittajat vaativat pääsääntöisesti käyttämään CC BY -lisenssiä (Nimeä), joka mahdollistaa artikkelien laajan jatkokäytön. Vuonna 2019 FinELib-sopimusten nojalla julkaistuista 1751:stä artikkelista 1361:ssä tutkija oli valinnut jatkokäyttölisenssiksi CC BY:n.

Lisenssivalikoima vaihtelee kustantajittain ja lehtinimekkeittäin. Joillakin on käytössä vain CC BY -lisenssi, toiset tarjoavat ensisijaisesti rajoitetumpia CC-lisenssejä. Jos tutkija valitsee esimerkiksi CC BY NC (eli ei-kaupallinen) -lisenssin, jää oikeus hyödyntää kaupallisia oikeuksia usein kustantajalle eikä tutkijalle itselleen. Kun tarjolla on useita lisenssejä, vaikuttaa tutkijan valintaan luultavasti se, kuinka eri vaihtoehdot kustantajan järjestelmässä on esitetty.

CC BY -lisenssillä julkaiseminen halutaan taata suomalaisiin tutkimusorganisaatioihin affilioituneille tutkijoille. On luontevaa, että verovaroilla rahoitettu tutkimus on laajasti koko yhteiskunnan hyödynnettävissä.

Yhteenveto FinELib-sopimuksilla avatuista avoimista artikkeleista

vuonna 2019

Huomioitavaa:
* AAAS:n Science Journals -sopimuksen OA-etu koskee julkaisemista vain Science Advances -lehdessä
* Sovittu open access -etu: maksuttomat artikkelit/vuosi tai prosenttialennus APC-maksusta

Kohti täyttä avoimuutta

Niin Suomessa kuin kansainvälisestikin pyritään yhä voimakkaammin sopimuksiin, joissa kaikki vastaavien kirjoittajien artikkelit voidaan julkaista avoimena ilman lisämaksua.

Tiederahoittajien cOAlition S julkaisi tammikuussa 2019 Plan S -suunnitelman tieteellisen julkaisemisen avoimuuden edistämiseksi. Myös Suomen Akatemia kuuluu koalition rahoittajiin. Plan S:n tavoitteena on saattaa kaikki cOAlition S:n rahoittamat tieteelliset artikkelit vuodesta 2021 alkaen välittömästi avoimesti saatavilla laajoin jatkokäyttöoikeuksin.

Myös Suomen tutkimusyhteisö on asettanut Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus -toimenpideohjelmassaan tavoitteeksi kaikkien uusien tieteellisten artikkeli- ja konferenssijulkaisujen välittömän avoimen saatavuuden viimeistään vuonna 2022.

Yksi keskeisiä tapoja toteuttaa avoimen julkaisemisen tavoitteitta ovat siirtymävaiheen sopimukset, lisäksi sopimuksilla tavoitellaan lehtien maksumuurien kaatumista ja sitä, että avoimesta julkaisemisesta tulee tiedemaailman normaali käytäntö.

Tällä hetkellä useat maat ympäri maailman solmivat siirtymäkauden sopimuksia. Tietoa sopimuksista kerätään ESAC-rekisteriin.

Ketkä voivat käyttää OA-etuja?

Open access -edun voi käyttää artikkelin vastaava kirjoittaja, joka on affilioitunut FinELib-sopimuksessa mukana olevaan organisaatioon ja joka on julkaisemassa artikkelin FinELib-sopimuksen kattamassa lehdessä. SCOAP3 -lehtien osalta artikkeli voidaan julkaista avoimena, jos se on korkeaenergiafysiikan alalta.

FinELibin neuvottelemat open access -edut on koottu Käytä OA-etuja -sivulle.

FinELibin vuosi 2019

16.7.2020

Mitä FinELib-konsortio teki vuonna 2019?

Mistä aineistoista neuvoteltiin? Montako avointa artikkelia neuvoteltujen etujen tuloksena julkaistiin? Entä mitä projekteissa opittiin?

Mm. näihin kysymyksiin löytyy vastaus FinELibin vuosi 2019 -raportista.

 

Taylor & Francisin artikkeleita avoimeksi uudella sopimuksella

2.7.2020

Kolmivuotisen sopimuksen ansiosta suurin osa suomalaisten tutkijoiden artikkeleista voidaan julkaista avoimena ilman erillistä maksua. Aineiston tilaajilla on lisäksi lukuoikeus yli 1800 Taylor & Francisin tieteelliseen lehteen.

Sopimus syntyi pitkällisten neuvottelujen tuloksena, sillä vuonna 2019 ehdoista ei päästy yksimielisyyteen. Vaikka uusi sopimus ei kata kaikkien Taylor & Francisin artikkeleiden julkaisemista avoimena, on se iso askel siirryttäessä kohti 100 % tavoitetta.

Julkaisemisen lisäksi pääsy aineistoon yhden välivuoden jälkeen helpottaa merkittävästi tutkijoiden työtä. Sopimuskaudella 1.1.2020–31.12.2022 aineistoa tilaa 15 organisaatiota.

FinELib mukaan rahoittamaan DOAJia ja Sherpa/RoMEOta

2.6.2020

FinELib-konsortion jäsenorganisaatioista noin 15 osallistuu DOAJ:n, Sherpa/RoMEOn ja SPARC Europen rahoitukseen.

DOAJ, Sherpa/RoMEO ja SPARC Europe ovat palveluita tai organisaatioita, jotka edistävät tieteen avoimuutta. Avoimen tieteen palvelujen rahoittaminen on myös monissa muissa jäsenorganisaatioissa nähty erittäin tärkeäksi.

DOAJ (Directory of Open Access Journals) on tietokanta, joka indeksoi laadukkaita vertaisarvioituja Open Access -lehtiä ja kokoaa lehdet yhteen verkkopalveluun.

Sherpa/RoMEO-verkkopalveluun on tallennettu tunnetuimpien kansainvälisten kustantajien linjauksia lehtiartikkeleiden rinnakkaistallennuksen ehdoista. Palvelut helpottavat suomalaista tutkimusyhteisöä kokoamalla tietoa ja tarjoamalla välineitä siirryttäessä kohti tieteen avoimuutta.

SPARC Europe on voittoa tavoittelematon organisaatio, jota osa FinELib-konsortion jäsenorganisaatioista on rahoittanut jo lähes kymmenen vuoden ajan. Se koostuu mm. akateemisista instituutioista, kirjastokonsortioista, rahoittajista, tutkimuslaitoksista ja kustantajista.

Sparc Europe pyrkii vaikuttamaan tieteen ja julkaisemisen avoimuuden edistämiseen eurooppalaisessa lainsäädännössä sekä auttamaan kirjastoja lainsäädännön soveltamisessa. Lisäksi se julkaisee raportteja ja katsauksia mm. eurooppalaisten tutkimusrahoittajien toimintaperiaatteista.

FinELib-konsortiosta mukana olevat organisaatiot:

DOAJ-rahoittajat
Sherpa/RoMEO -rahoittajat
SPARC Europe -rahoittajat

Aiheesta muualla:

FinELib will fund DOAJ for a 3-year period (DOAJ:n uutinen, 19.5.2020)
Finnish library consortium makes generous pledge to DOAJ & Sherpa/RoMEO (SCOSSin tiedote, 1.5.2020)