Avoin julkaiseminen mukaan Cell Press -sopimukseen

22.2.2022

FinELib ja Elsevier ovat solmineet Cell Pressin lehtiä koskevan Read and Publish -sopimuksen vuosille 2022–2024.

Uuden sopimuksen myötä tutkijat voivat julkaista artikkeleitaan avoimena ilman erillistä maksua noin 40:ssä Cell Pressin lääke- ja luonnontieteen alan hybridilehdessä.

Sopimuksessa on mukana 10 FinELib-organisaatiota, joiden tutkijat julkaisevat vuosittain yhteensä noin 30 artikkelia Cell Pressin hybridilehdissä.

Julkaisuoikeuden lisäksi sopimus tarjoaa tutkijoille ja opiskelijoille pääsyn organisaatioiden tilaamiin Cell Pressin lehtiin.

Ohjeet artikkelin julkaisemiseen avoimena Cell Press -lehdissä

Cell Press -sopimus 2022–2024

FinELib etsii data-asiantuntijaa!

16.2.2022

Oletko data-analyytikko tai tiedätkö data-analyytikon, joka haluaa olla toteuttamassa avoimen julkaisemisen tavoitteita erilaista julkaisemiseen ja sen kustannuksiin liittyvää dataa keräämällä ja analysoimalla ja joka jäsentää dataa, tunnistaa yhteyksiä ja trendejä sekä viestii tuloksista ketterästi?

FinELibissä on haettavana mielenkiintoinen työ data-asiantuntijalle – vinkkaa kaverille tai lähetä hakemus 3.3. mennessä.

Data-asiantuntija Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalveluihin

Julkaise avoimena ammattilehdessä!

21.1.2022

FinELib-konsortio on koostanut kirjoittajien tueksi tietopaketin, joka sisältää avoimen julkaisemisen tai rinnakkaistallennuksen sallivia kotimaisia ammattilehtiä.

Ammattilehdet-sivulle on koottu tiedot siitä, miten eri lehtien julkaisuprosessi toimii ja tiedot kunkin lehden avoimen julkaisemisen käytännöistä, esimerkiksi rinnakkaistallentamisen ehdot.

Pääasiassa eri alojen ammattilaisille suunnatut lehdet sisältävät ajankohtaisia alan uutisia ja laajempia artikkeleita.

Ammattilehdissä julkaiseminen lisää kirjoittajan työn näkyvyyttä ja edesauttaa verkostoitumista omalla alalla. Julkaisukanavaa valittaessa kannattaa kiinnittää huomiota sen laatuun, jotta tavoittaa artikkelilleen oikeanlaisen lukijakunnan.

Julkaise avoimena: Ammattilehdet

FinELib-sivusto laajenee

16.9.2021

Suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkijat voivat avata tiedelehdissä julkaisemiaan artikkeleita kaikkien luettavaksi FinELib-konsortion sopimusten ansiosta. Avointen artikkelien määrä kasvaa jatkuvasti, kun yhä useammat tutkijat käyttävät konsortion sopimuksiin sisältyviä avoimen julkaisemisen etuja hyväkseen.

FinELibin uudelta Avoimen julkaisemisen sopimusten tulokset -sivulta näet avointen artikkelien määrän vuosittaisen kehityksen. Tiedot kattavat avoimena julkaistut artikkelit vuodesta 2017 lähtien, jolloin FinELib-konsortio aloitti neuvottelut avoimen julkaisemisen sisältävistä tiedelehtisopimuksista.

Kattavimmillaan FinELibin tiedelehtisopimukset mahdollistavat sopimukseen kuuluvien organisaatioiden tutkijoille rajattoman maksuttoman avoimen julkaisemisen sopimuskauden aikana.

Joissakin sopimuksissa avointen artikkelien määrää on rajoitettu, joissakin vastaava kirjoittaja (corresponding author) saa alennuksen avoimen julkaisemisen kirjoittajamaksusta (APC-maksu, article prosessing charge). Alennetut kirjoittajamaksut liittyvät tyypillisesti täysin avoimiin, eli fully OA -lehtiin.

Tavoitteena on vähitellen päästä täyteen avoimuuteen, jolloin sopimuksilla maksetaan ainoastaan avoimesta julkaisemisesta, ei enää lukuoikeudesta. Näin tutkimusten tulokset ovat vapaasti koko tiedeyhteisön ja kansalaisten käytettävissä.

Avoimen julkaisemisen edistymistä  seurataan myös muualla

Myös muut konsortiot julkaisevat avoimen julkaisemisen sopimustensa tuloksia. Mm. Alankomaat, Tanska ja Saksa toteuttavat vastaavaa seurantaa.

Dataa FinELib-konsortion jäsenten avoimesta julkaisemisesta  löytyy myös esim. OpenAPC-palvelusta.

FinELibin vuosi 2020

9.7.2021

Mitä konsortiossa tapahtui vuonna 2020 ja mitä kaikkea saatiinkaan aikaiseksi? Entä miten avoimen julkaisemisen tavoitteet edistyvät?

Lue tiivis katsaus vuoden 2020 toiminnasta: FinELib-konsortion vuosi 2020 (pdf).

FinELib-sopimukset avaavat tieteen tuloksia kaikkien käyttöön

12.4.2021

FinELib-konsortio solmii tiedekustantajien kanssa lehtipakettisopimuksia, jotka edistävät tieteen avoimuutta. Tavoitteena on, että sopimukset kattavat avoimen tieteen kirjoittajamaksut tutkijoiden puolesta.

Vuonna 2020 FinELib-sopimuksilla julkaistiin noin 2900 suomalaista avointa tiedeartikkelia eri kustantajien lehdissä.

FinELibillä oli vuonna 2020 11 lehtipakettisopimusta, jotka mahdollistivat kirjoittajille artikkelien julkaisemisen avoimena ilman kirjoittajamaksua tai alennetulla kirjoittajamaksulla. Sopimusten ansiosta julkaistiin noin 2900 artikkelia – 65 % enemmän kuin edellisvuonna.

Vuoden aikana neuvoteltiin vuodelle 2021 uusia, entistä parempia sopimuksia, joilla voidaan julkaista aiempaa enemmän avoimia artikkeleita. Avointen artikkelien määrän odotetaan kaksinkertaistuvan vuoden 2021 aikana:

* Arvio: noin 5000 artikkelia.

Sopimukset kattoivat yhä enemmän artikkeleita

Kustantajasta riippuen FinELib-sopimukset sisältävät erilaisia avoimen julkaisemisen etuja aineistoa tilaaville organisaatioille. Lehtipaketteja, joissa tilausmaksu vuonna 2020 kattoi kaikki avoimena julkaistujen artikkelien kirjoittajamaksut, oli kolme: Royal Society of Chemistry (RSC), SAGE Premier ja SCOAP3.

Springer Compactin osalta arvioitiin, että sopimuksen sisältävä avointen artikkelien määrä kattaa kaikki julkaisut, mutta julkaiseminen oli niin vilkasta, että joulukuussa etua ei enää voitu hyödyntää.

Kaikkiin lehtipaketteihin ei saatu 100 % avointa julkaisemista. Tilausmaksuilla katettiin kuitenkin suuri osa julkaisuista myös seuraavissa aineistoissa:

 • Wiley Online Library
 • Taylor & Francis Social Science & Humanities ja Science & Technology
 • American Chemical Society (ACS)
 • Emerald Premier

Tutkijat olisivat voineet julkaista suuren osan artikkeleistaan avoimena FinELib-sopimuksella Wolters Kluwerin Lippincott-lehtipaketissa, mutta vain pieni osa tutkijoista hyödynsi avoimen julkaisemisen etua, sillä kustantajan julkaisuprosessi ei tue avointa julkaisemista riittävästi.

Elsevierin SD Freedom -lehtien kirjoittajamaksuista tutkijat saivat vuonna 2020 50 %:n alennuksen ja Science Advances -lehtipaketin kirjoittamaksuista 15 %.

Edellä kuvatut erilaiset avoimen julkaisemisen edut vaikuttavat siihen, kuinka paljon kaikista tutkijoiden artikkeleista on julkaistu avoimena:

Avoimena julkaistujen artikkelien osuus FinELib-sopimuksen piiriin kuuluvissa lehdissä julkaistuista artikkeleista.

Tutkijoille maksuton avoin julkaiseminen lisääntyy kovaa vauhtia

Vuonna 2020 käytyjen neuvottelujen tuloksena saatiin Elsevierin, Emeraldin ja ACS:n uusiin vuoden 2021 alusta alkaneisiin sopimuksiin aiempaa selvästi parempia avoimen julkaisemisen etuja.

Elsevierin tilausmaksulla voidaan avata avoimeksi arvioilta kaikki artikkelit, jotka tilaajaorganisaatioiden tutkijat tulevat julkaisemaan sopimuksen piiriin kuuluvissa lehdissä.

Emeraldin ja ACS:n tilausmaksu kattaa nyt selvästi suuremman osan avoimista artikkeleista kuin vuonna 2020: ACS:n osalta arviolta kaikki artikkelit tammikuusta 2021 alkaen, Emeraldin osalta samaan päästään vuonna 2022.

Lisäksi IEEE:n ja Oxford University Pressin kanssa saatiin neuvoteltua avoimen julkaisemisen sisältävät sopimukset: molemmissa tilausmaksu kattaa arviolta 100 % tulevista artikkeleista.

Wileyn, Emeraldin, SAGEn, ACS:n ja IEEE:n sopimuksissa avoimen julkaisemisen etuja on sekä hybridilehtiin että täysin avoimiin lehtiin. Muissa sopimuksissa avoimen julkaisemisen etu on rajattu hybridilehtiin.

FinELibin neuvottelemat Open Access -edut on koottu Käytä OA-etuja -sivulle.

FinELib-sopimuksista voit lukea lisää Tiedelehtisopimukset-sivulla.

APC-projektin loppuraportti julkaistu!

26.2.2021

Miten FinELibin jäsenorganisaatiot ovat järjestäneet APC-maksuseurantansa? Ja miten kirjoittajamaksujen seurantaa tulisi kehittää, jotta Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjauksessakin mainitut tavoitteet kirjoittajamaksujen läpinäkyvyydestä muuttuisivat todellisuudeksi?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin tarjotaan vastauksia FinELibin APC-projektin (2019-2020) loppuraportissa, jonka johtopäätökset ja suositukset kokosimme alle:

OKM:n rahoittaman APC-projektin tavoitteena oli kehittää kirjoittajamaksujen (APC, Article Processing Charge) seurantaa ja raportointia yhdessä konsortion jäsenorganisaatioiden ja sidosryhmien kanssa. Projektin pilottiin osallistui kuusi organisaatiota: Hanken Svenska Handelshögskolan, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus ja Turun yliopisto.

APC-projektin loppuraportti: Kirjoittajamaksut ja niiden seuranta: havaintoja ja kehitysehdotuksia

Lisätietoja projektista myös Kansalliskirjaston Tietolinja-lehden artikkelissa: APC-maksut tulivat, nyt etsitään avoimen julkaisemisen hintalappua

Lehti- ja konferenssiartikkeleiden avoimen saatavuuden osalinjaus

Lisätietoja: timo.vilen@helsinki.fi

FinELib reaches Read & Publish agreement with OUP

5.2.2021

Oxford University Press (OUP) and FinELib, a consortium of Finnish universities, research institutions, and public libraries, have reached an agreement for Read & Publish access to OUP’s journals collection.

The agreement came into effect on 1 January 2021 and lasts for 3 years. It allows scholars at participating universities and research institutions to both access research published in OUP’s journal collection and to publish their research output open access in hybrid journals published by OUP.

Arja Tuuliniemi, Head of Services at FinELib, said, "We are pleased to have reached this new agreement that allows authors in the 11 participating institutions to publish their work OA at no additional charge and in compliance with Plan S and Finnish national OA policies. We look forward to collaborating with OUP to provide smooth processes to our members and to make Finnish research more accessible and sustainable".

Rhodri Jackson, Publishing Director for Open Access at OUP, said, "I am delighted to have reached this agreement with our colleagues at FinELib. I’m really pleased that we will be able to provide Finnish scholars with fair and sustainable access to and open access publishing options across our quality journal portfolio, and look forward to working with FinELib over the next three years to further open access publishing".

For more information on how to publish OA in OUP's hybrid journals, click here.

For more information on the agreement, click here.

About FinELib

FinELib is a consortium of Finnish higher education institutions, research institutes, and public libraries. We negotiate e-resource license agreements for the Finnish scholarly community and are committed to achieving full and immediate open access in line with Finland’s OA policy.

We currently have multiple transformative agreements in place, allowing Finnish authors to publish their research OA in thousands of journals.

 

About Oxford University Press

Oxford University Press is the largest university press publisher of open access research. We publish over 80 fully open access journals, more than 100 open access monographs, and offer an open access publishing option on over 400 journals. Since 2004, we have published over 70,000 open access papers across all major subject areas and publish more than 1,250 OA articles per month.

Oxford University Press has been publishing journals for more than a century and has more than 500 years of publishing expertise.

Kohti avoimuutta transformatiivisilla sopimuksilla

21.1.2021

FinELib-konsortio edistää avointa julkaisemista solmimalla ns. transformatiivisia sopimuksia tiedelehtikustantajien kanssa.

Transformatiivisia sopimuksia on neuvoteltu seuraavista aineistoista:

 • American Chemical Society (ACS)
 • Elsevier SD Freedom
 • Emerald Premier
 • IEEE Electronic Library (IEL)
 • Oxford Journals
 • RSC Read & Publish (Royal Society of Chemistry)
 • SAGE Premier
 • SCOAP3
 • Springer Compact
 • Taylor & Francis Library
 • Wiley Online Library

Transformatiiviset sopimukset ovat organisaatioiden tai konsortioiden ja kustantajien välisiä sopimuksia, joiden tarkoituksena on:

 • siirtyä tiedelehtien tilausmaksuihin perustuvasta liiketoimintamallista avoimen julkaisemisen palveluihin perustuvaan liiketoimintamalliin
 • siirtää tilausmaksuihin perustuvia kustannuksia avoimeen julkaisemiseen
 • toimia siirtymäkauden sopimuksina siirryttäessä tilaussopimuksista avoimen julkaisemisen sisältäviin sopimuksiin
 • tehdä sopimusehdot julkisiksi
 • hallita kokonaiskustannusten kasvua
 • mahdollistaa tutkijalle julkaiseminen avoimena laajan jatkokäytön sallivalla CC BY -lisenssillä
 • mahdollistaa tutkijoiden ja tutkimusorganisaatioiden tarpeita palveleva julkaisuprosessi.

Tutkimusjulkaisujen avointa julkaisemista ohjaavat cOAlition S -rahoittajien linjaus Plan S Principles sekä Suomen tutkimusyhteisön linjaus Tutkimusjulkaisujen avoimesta saatavuudesta, jolla suomalaiset keskeiset tutkimusorganisaatiot  sitoutuvat eurooppalaiseen tieteen avoimuuden  edistämiseen.

cOAlition S -rahoittajat (mm. Suomen Akatemia) edellyttävät Plan S -linjauksessaan, että tutkijat julkaisevat tieteelliset julkaisunsa kaikille avoimena.

Yksi tapa täyttää Plan S:n vaatimukset on julkaista transformatiiviseen sopimukseen sisältyvässä lehdessä. Määritellessään tällaisten sopimusten sisältöjä cOAlition S viittaa ESAC-yhteisön (Efficiency and Standards for Article Charges) kuvaukseen transformatiivisista sopimuksista.

Transformatiivisiin sopimuksiin voi sisältyä yksittäisiä lehtiä, jotka eivät täytä Plan S:n vaatimuksia esimerkiksi siksi, että lehti ei tarjoa CC BY-lisenssiä. cOAlition S on julkaissut Journal Checker Tool -työkalun, joka auttaa tutkijoita arvioimaan, mitkä julkaisukanavat noudattavat Plan S:n vaatimuksia.

FinELib-sopimuksista voit lukea lisää Tiedelehtisopimukset-sivulla.

Science-lehdet edelleen konsortion käytössä

10.12.2020

American Association for the Advancement of Science ja FinELib-konsortio ovat solmineet vuoden sopimuksen Science-lehtien käytöstä. Sopimuskauden 11.12.2020-3.12.2021 kattavan sopimuksen sisältö vastaa edellistä, vuoden mittaista sopimusta.

Science-lehdet ovat johtavia tiedelehtiä mm. biologian, soveltavan lääketieteen, immunologian ja robotiikan aloilla. Tilaajaorganisaatioilla on edelleen mahdollisuus saada osana sopimusta lukuoikeus kaikkiin tai osaan kustantajan viidestä arvostetusta vertaisarvioidusta lehdestä valintansa mukaan. Sopimus sisältää myös alennuksen avoimen tieteen kirjoittajamaksusta Science Advances lehdessä.

Lisätietoa sopimuksesta
Kirjoittajamaksuetu Science Advances -lehdessä