Nature-lehtien avoimet artikkelit käytetty loppuun

30.8.2023

Sopimuskaudelle 1.6.2022–31.12.2024 hankitut artikkelit on kulutettu loppuun, eikä maksuton avoin julkaiseminen sopimuksen puitteissa enää ole mahdollista.

Nature- ja Nature Research -lehtiin hankitut avoimet artikkelit kuluivat selvästi odotettua nopeammin. Hankittu artikkelimäärä perustui julkaisudataan, joka oli käytettävissä sopimuksen neuvottelemisen aikaan. Julkaiseminen on sittemmin ollut aiempaa vilkkaampaa.

Sopimuksella julkaistiin 33 avointa artikkelia Nature sekä Nature Research -lehtiperheeseen kuuluvissa hybridilehdissä.

FinELib-konsortion Nature-sopimus kattoi avoimen julkaiseminen Nature sekä Nature Research- lehtiperheeseen kuuluvissa hybridilehdissä. Täysin avoimet lehdet eivät sisältyneet sopimukseen. Sopimuksen nojalla vastaava kirjoittaja, joka kuuluu sopimuksessa mukana olevaan organisaatioon, sai julkaista artikkelinsa avoimena ilman kirjoittajamaksua.

Tiedelehtien kustannukset kestämättömällä tasolla – tilauksien jatko vaakalaudalla

21.8.2023

Kustantajat vaativat tiedelehtien lukemisesta ja avoimesta julkaisemisesta yhä suurempia maksuja, vaikka tiedeyhteisö ei kestä edes nykyisiä kustannuksia. Kustannukset ovat nousseet tasolle, joka ei vastaa palveluista saatavia hyötyjä.

Suomen korkeakoulut ja tutkimuslaitokset ovat jo pitkään olleet taloudellisesti haastavassa tilanteessa. Monet niistä ovat joutuneet vähentämään henkilöstöään muutosneuvotteluiden kautta. Samaan aikaan tiedelehtien kustantajat ovat systemaattisesti korottaneet tiedelehtien lukemisen ja avoimen julkaisemisen maksuja, vaikka kustantajat käytännössä saavat tutkijoilta sekä artikkelit että niiden arvioinnin ilmaistyönä.

FinELib-konsortio on neuvotellut tiedekustantajien kanssa sopimuksia, jotka kattavat sekä tiedelehtien lukemisen että avoimen julkaisemisen. Sopimuksien avulla tiedelehtien lukemisen kustannuksia on siirretty mahdollistamaan tutkijoille maksuttoman avoin julkaiseminen, mutta kokonaiskustannukset ovat silti nousseet kestämättömälle tasolle.

”Avoimen tieteen ideana on saada kaikki julkisin varoin tuotettu tutkimus avoimesti saatavaksi, mutta kustantajat ovat nähneet tässä erinomaisen tavan lisätä voittojaan”, toteaa FinELibin ohjausryhmän puheenjohtaja ja Turun yliopiston vararehtori Kalle-Antti Suominen.

”Kustantajat ovat jarruttaneet siirtymää avoimeen julkaisemiseen eri tavoin, jolloin niiden on mahdollista kerätä sekä tilaus- että julkaisumaksuja. Tämä on yliopistoille ja tiedeyhteisölle kestämätön kuvio niin taloudellisesti kuin periaatteellisesti. Tilanne ei muutu, mikäli emme ole aidosti valmiita hylkäämään kohtuuttomia sopimusesityksiä ja pohtimaan kriittisesti julkaisukäytäntöjämme”, painottaa Suominen.

FinELib-konsortion ohjausryhmä on linjannut, että nyt neuvoteltaviin tiedelehtipaketteihin on saatava merkittävä alennus, jotta sopimuksia voidaan jatkaa. Kalle-Antti Suominen korostaa, että alennusten on oltava todellisia, eikä  sopimuksen sisällön supistamisesta johtuvia.

”Hinnan alentaminen pelkästään karsimalla lehtisisältöjä tai vähentämällä julkaisumaksujen kiintiötä ei tarkoita, että muuten ylihintainen sopimusesitys muuttuisi hyväksyttäväksi,” Suominen toteaa.

Konsortio varautuu siihen, että jos tavoitteisiin ei päästä, on mahdollista, että kaikkia nykyisiä tiedelehtisopimuksia ei voida jatkaa.

FinELib-konsortion neuvottelee parhaillaan seitsemästä tiedelehtisopimuksesta, joiden yhteenlaskettu arvo vuonna 2023 on yli 16 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 näillä sopimuksilla avattiin vapaasti luettavaksi yhteensä 3660 kotimaista tieteellistä artikkelia. Neuvotteluissa mukana olevat kustantajat ovat American Chemical Society (ACS), Elsevier, Emerald, IEEE, Oxford University Press (OUP), Royal Society of Chemistry (RSC) ja Springer.

Lisätietoja:

Kalle-Antti Suominen, vararehtori, Turun yliopisto, Kalle-Antti.Suominen@utu.fi

Arja Tuuliniemi, palvelupäällikkö, Kansalliskirjasto, arja.tuuliniemi@helsinki.fi

Kustannukset saatava kuriin – Tiedelehtien avoimuudesta neuvotellaan jälleen

20.4.2023

FinELib-konsortion ohjausryhmä on linjannut, että tänä vuonna neuvoteltavien tiedelehtipakettien hintoihin on saatava merkittävä alennus, jotta korkeakoulut ja tutkimuslaitokset voivat jatkaa aineistojen tilauksia.

Luku- ja julkaisuoikeuden sisältävät sopimukset ovat lisänneet merkittävästi avointa julkaisemista, mutta sopimusten nykyinen kustannustaso ei ole kestävä.

Tänä vuonna FinELib neuvottelee seitsemän tiedelehtisopimuksen uusinnasta:

 • American Chemical Society (ACS)
 • Elsevier
 • Emerald
 • IEEE
 • Oxford University Press (OUP)
 • Royal Society of Chemistry (RSC) ja
 • Springer.

Vuonna 2022 näillä sopimuksilla avattiin vapaasti luettavaksi yhteensä 3660 kotimaista tieteellistä artikkelia. Sopimusten yhteenlaskettu arvo vuonna 2023 on yli 16 miljoonaa euroa.

Kohtuullisen hinnan lisäksi konsortio edellyttää kustantajilta sitoutumista avoimen julkaisemisen edistämiseen. Sopimusten on myös täytettävä konsortion hankintaperiaatteet, jotka määrittelevät aineistojen käyttöä ja avointa julkaisemista koskevat minimivaatimukset.

Lue lisää FinELibin vuoden 2023 neuvottelutavoitteista → avointiede.fi: Transformatiivisista sopimuksista neuvotellaan tänä vuonna ja tavoitteet ovat kovat

Avoin julkaiseminen Lippincottin ja Taylor & Francisin lehdissä jatkuu

7.3.2023

Avoin julkaiseminen Lippincottin ja Taylor& Francisin lehdissä oli tauolla alkuvuodesta 2023 neuvotteluiden pitkittyessä. Nyt julkaiseminen on jälleen käynnistynyt.

FinELibin uudet sopimukset Wolters Kluwerin kustantamista Lippincott-lehdistä ja Taylor & Francisin lehdistä antavat tilaajaorganisaatioiden tutkijoille oikeuden julkaista artikkelinsa avoimena ilman erillistä maksua. Sopimukset kattavat vuodet 2023–2024.

Aiemmasta poiketen molemmat sopimukset kattavat nyt etukäteen arvioituna kaikkien tilaajaorganisaatioiden tutkijoiden artikkeleiden julkaisemisen avoimena vuoden 2024 loppuun saakka.

Taylor & Francisin sopimus mahdollistaa maksuttoman avoimen julkaisemisen lähes 2000:ssa T&F:n kustantamassa hybridilehdessä yhteiskuntatieteellisiltä, humanistisilta ja luonnontieteellisiltä aloilta. Sopimus sisältää myös lukuoikeuden Social Sciences & Humanities- ja Science & Technology -kokoelman lehtiin.

Lippincott-lehtipaketin tilaajat saavat pääsyn noin 250:een maksumuurin takana olevaan lääketieteen alan lehteen. Tutkijat voivat lisäksi julkaista avoimia artikkeleita maksutta noin 290 lehdessä. Julkaisuoikeus koskee sekä hybridi- että täysin avoimia lehtiä.

Avoimen julkaisemisen kokonaiskustannukset 2021
-webinaari 16.12.

29.11.2022

Avoimen julkaisemisen kokonaiskustannusten seuranta on valmistunut! Tulokset julkistetaan webinaarissa perjantaina 16.12.2022 klo 10–11.30.

Kansalliskirjaston järjestämässä webinaarissa käydään läpi vuoden 2021 seurannan tuloksia. Paneelikeskusteluun osallistuvat seurantamallityöryhmän jäsenet Janne Pölönen (Julkaisufoorumi), Jyrki Ilva (Kansalliskirjasto), Juho Jussila (Itä-Suomen Yliopisto) ja Sirpa Suonpää (Luonnonvarakeskus). Tilaisuuden juontaa seurantamalliryhmän puheenjohtaja Timo Vilén (FinELib) ja visualisointien toteutuksesta kertoo Valtteri Vainio (CSC).

Avoimen julkaisemisen kokonaiskustannuksia kartoittava kysely toteutettiin Avoimen tieteen ja tutkimuksen (AVOTT) seurantakyselyn yhteydessä vuonna 2022. Kysely lähetettiin kaikille OKM:n julkaisutiedonkeruun piiriin kuuluville suomalaisille yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja tutkimuslaitoksille. Vastausprosentti oli erinomainen, iso kiitos kaikille vastanneille!

Kyselyn lisäksi tietoja saatiin FinELib-toimistosta sekä Open APC -palvelusta, johon on koottu tietoja organisaatioiden maksamista kirjoittajamaksuista. Avoimen julkaisemisen kokonaiskustannusten seurantamallin kehittämisestä vastasi Kansalliskirjaston FinELib-toimiston johtama työryhmä.

Seurannan tulokset julkaistaan tiedejatutkimus.fi -sivustolla 16.12.2022 ja seurannan data julkaistaan avoimena vuoden 2023 alussa.

Avoimen julkaisemisen edut JUFO-portaalissa!

24.11.2022

JUFO-portaalissa listattujen lehtien tiedoissa on merkintä, mikäli lehteä koskee jokin FinELib-etu. Avoimen julkaisemisen etu on joko julkaiseminen maksutta tai alennetulla kirjoittajamaksulla (APC-maksu, Article Processing Charge).

Voit nyt selvittää lehden FinELib-edun tilanteen nopeasti, sillä mahdollinen etu näkyy suoraan JUFO-portaalin hakutulossivulla. Voit myös rajata haun koskemaan pelkästään sellaisia lehtiä, joihin FinELib-etu on tarjolla.

FinELibin avoimen julkaisemisen edut koskevat vain niitä organisaatioita, jotka ovat mukana kyseisen kustantajan FinELib-sopimuksessa. Voit tarkistaa oman organisaatiosi tilanteen ja tarkemmat tiedot edusta avoimen julkaisemisen ohjeista.

Tieteellisten seuran valtuuskunnan yhteydessä toimiva Julkaisufoorumi (JUFO) on tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva luokitusjärjestelmä. Julkaisufoorumi listaa kaikki keskeiset ulkomaiset ja kotimaiset julkaisukanavat eri tieteenaloilta.

Uutinen Julkaisufoorumin sivuilla: FinELib-etuudet JUFO-portaalissa

ACM- ja Nature-sopimuksiin mukaan avoin julkaiseminen

Kesällä tuli voimaan kaksi uutta avoimen julkaisemisen sisältävää FinELib-sopimusta: ACM ja Nature Research. 

ACM-sopimus kattaa pääsyn ACM Digital Libraryn sisältöön ja mahdollistaa avoimen julkaisemisen ACM:n lehdissä ja konferenssijulkaisuissa. Nature-sopimus puolestaan sisältää pääsyn konsortion jäsenen valitsemiin nimekkeisiin ja oikeuden julkaista avoimena kaikissa Research-nimekkeissä.

Sopimuksissa mukana olevien organisaatioiden tutkijat voivat julkaista artikkelinsa avoimena ilman kirjoittajamaksua. Avoimen julkaisemisen etua voi käyttää artikkeleihin, jotka hyväksytään julkaistavaksi sopimuskauden aikana.

Molemmat sopimukset ovat voimassa vuoden 2024 loppuun.

FinELib ja Open Library of Humanities yhteistyöhön

22.8.2022

FinELib ja Open Library of Humanities ovat solmineet kolmivuotisen (2022–2024) sopimuksen, jonka nojalla neljä suomalaista yliopistoa sitoutuu tukemaan OLH:ta sen tukiohjelman kautta.

OLH on ensimmäinen timanttimallia (Diamond OA) edustava kustantaja, jonka kanssa FinELib on solminut sopimuksen.

OLH:n alustalla toimivia lehtiä ovat mm. Glossa: a journal of general linquistics, Ethnologia Europaea, Architectural Histories sekä OLH:n lippulaivalehti, monitieteinen Open Library of Humanities Journal.

Sopimukseen liittyneet organisaatiot:

 • Åbo Akademi
 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto

Birckbeck, University of Londonin suojissa toimiva Open Library of Humanities (OLH) on palkittu ja nk. timanttimallin pohjalta toimiva julkaisualusta, jonka 28 lehteä edustavat humanististen tieteiden kirjoa.

OLH:n kulut katetaan kirjastojen maksamilla tukimaksuilla, jolloin artikkeleiden lukemisesta sen koommin kuin julkaisemisesta ei peritä maksua.

Lisätietoja: Avoin julkaiseminen Open Library of Humanitiesin lehdissä

FinELib ja Fronties solmivat uuden sopimuksen

843.2022

Sopimukseen osallistuvat organisaatiot saavat 10 % alennuksen Frontiersin kirjoittajamaksuista, mahdollisuuden valita eri maksuvaihtoehdoista sekä muita etuja.

FinELib ja Frontiers ovat julkistaneet kolmivuotisen (2002-2024) avoimen julkaisemisen sopimuksen. Sopimusta on pohjustettu FinELibin Full OA -projektissa ja se on ensimmäisen FinELibin ja täysin avoimen (fully OA) lehtikustantajan välillä solmittu sopimus.

Alennuksen saavat kaikki tilaajaorganisaatioihin affilioituneet vastuukirjoittajat, joskin kirjastot valitsevat omien kriteeriensä mukaisesti ne artikkelit, joiden kirjoittajamaksut voidaan maksaa. Muita sopimusetuuksia ovat mm. Frontiersin kirjoittajamaksujen maksimihintojen "jäädyttäminen" sekä julkaisukustannusten seurantaa helpottava raportointi.

Frontiersin lehdistötiedote

Sopimukseen osallistuvat organisaatiot:

 • Aalto-yliopisto
 • Lapin yliopisto
 • Maanpuolustuskorkeakoulu
 • Tampereen yliopisto
 • Åbo Akademi
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Luonnonvarakeskus
 • VTT Teknologian tutkimuskeskus

Tukea OA-infrastruktuureille - FinELib ja arXiv solmivat uuden sopimuksen

16.3.2022

FinELib ja arXiv ovat solmineet kolmivuotisen (20222024) sopimuksen, jonka myötä kuusi uutta suomalaista yliopistoa sitoutuu rahoittamaan arXivia.

Preprint-arkistona ja julkaisualustana toimiva arXiv on yksi SCOSS:in (The Global Sustainability Coalition for Open Science Services) kolmannelle rahoituskierrokselle valituista OA-infrastruktuureista.

Cornellin yliopiston ylläpitämästä, 1991 perustetusta palvelusta löytyy nykyisellään jo yli kaksi miljoonaa tieteellistä artikkelia. Vuosien saatossa arXivista on muodostunut liki korvaamaton resurssi etenkin matematiikkaa ja sen lähitieteitä edustaville tutkijoile.

Tukiohjelmaan FinELibin kautta liittyneet organisaatiot:

 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Tampereen yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Åbo Akademi

Lue lisää SCOSSin sivuilta: Current Funding Calls