ACS:n kanssa neuvotellaan sopimusta vuodelle 2025

19.6.2024

Konsortiosopimusta ACS:n kanssa ei solmita vuodelle 2024. Sopimuksen solmimisen estävät merkittävät ongelmat sopimusehdoissa. Neuvotteluita kuitenkin jatketaan tavoitteena saada solmittua uusi sopimus vuodelle 2025. 

FinELib-konsortion neuvotteluissa kemian alan tiedekustantaja American Chemical Societyn (ACS) kanssa ei ole löydetty ratkaisua neuvottelujen ongelmakohtiin. Neuvottelujen jumiutumisen taustalla ovat merkittävät näkemyserot sopimusehdoista.

ACS on vaatinut uuteen sopimukseen useita merkittäviä muutoksia, jotka mm. rajoittaisivat tutkijoiden ja opiskelijoiden mahdollisuuksia käyttää ACS:n lehtiä osana tutkimusta ja opiskelua, esimerkiksi tiedonlouhintaan, ja lisäisivät yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten vastuita.

Näihin ongelmakohtiin FinELib-konsortio pyrkii neuvotteluissa löytämään ratkaisun, jotta sopimusta ACS:n kanssa voitaisiin jatkaa vuoden 2025 alusta.

Kerromme neuvotteluiden etenemisestä lisää syksyllä.

Yliopistot, ammattikorkeakoulut ja tutkimuslaitokset ovat olleet vuoden 2024 alusta ilman konsortiosopimusta ACS:n tiedelehdistä. Sopimuksessa mukana olleiden organisaatioiden tutkijat ja opiskelijat eivät siis pääse lukemaan uusimpia, vuonna 2024 maksumuurin takana julkaistuja tiedeartikkeleita, eivätkä voi hyödyntää FinELib-sopimusten avoimen julkaisemisen etuja julkaistessaan artikkeleita ACS:n lehdissä.

Tutkijoilla ja opiskelijoilla on kuitenkin yhä pääsy moniin vuosina 1996–2023 julkaistuihin artikkeleihin FinELib-konsortion aiempien sopimusten ansiosta. Lisäksi avoimena julkaistut artikkelit ovat kaikkien luettavissa.

Lisätietoa pääsystä ACS:n lehtiin voit kysyä oman organisaatiosi kirjastosta tai tietopalvelusta.

Elsevierin, IEEE:n ja Emeraldin sopimukset solmittu

22.2.2024

FinELib-konsortio on solminut uudet kahden vuoden mittaiset sopimukset Elsevierin ja IEEE:n kanssa. Emeraldin kanssa solmittu uusi sopimus on voimassa vuoden 2024. Sopimukset mahdollistavat maksuttoman avoimen julkaisemisen ja lukuoikeuden jatkumisen.

Uudet sopimukset vastaavat konsortion tavoitteita: ne hillitsevät lukemisen ja julkaisemisen kustannuksia ja antavat kotimaiselle tiedeyhteisölle mahdollisimman laajat oikeudet artikkelien käyttöön.

Kaikki kolme sopimusta mahdollistavat artikkelien avoimen julkaisemisen CC BY -lisenssillä, kuten useat tutkimusrahoittajat edellyttävät. Lisäksi sopimuksiin sisältyy pitkäaikaiskäyttöoikeus, eli sopimuskauden aikana julkaistuja artikkeleita tai muuta aineistoa pääsee lukemaan, vaikka tilausta syystä tai toisesta ei jatkettaisi nykyisen sopimuskauden jälkeen.

Elsevier-sopimus takaa lukuoikeuden ScienceDirect Freedom -kokoelman lehtiin. Myös maksuton avoin julkaiseminen jatkuu sopimukseen kuuluvissa SD Freedom -kokoelman hybridilehdissä, sekä vuosina 2021–2025 hybridilehdistä avoimiksi muuttuvissa lehdissä.

Sopimuksella voidaan vuosina 2024–2025 julkaista yhteensä 3600 avointa artikkelia. Tämänhetkisen arvion mukaan artikkelimäärä riittää kaikkien sopimuskauden aikana hyväksyttyjen artikkelien avoimeen julkaisuun.

Lisäksi Elsevierin täysin avoimissa lehdissä julkaistaviin artikkeleihin saadaan 15 % alennus kirjoittajamaksuun.

→ Lue lisää avoimesta julkaisemisesta SD Freedom -lehdissä.

Sopimus IEEE:n (Institute of Electrical and Electronics Engineers) kanssa on voimassa vuodet 2024–2025 ja se kattaa lukuoikeuden IEEE Electronic Library (IEL) -kokoelman lehtiin, konferenssijulkaisuihin ja standardeihin.

Sopimus sisältää 740 maksuttoman avoimen artikkelin julkaisemisen hybridi- ja täysin avoimissa lehdissä. Määrän arvioidaan kattavan sopimuskauden aikana julkaistavaksi hyväksyttävät artikkelit.

→ Lue lisää avoimesta julkaisemisesta IEEE:n lehdissä.

Emeraldin kanssa solmittu sopimus vuodelle 2024 sisältää lukuoikeuden kaikkiin Emeraldin lehtiin. Sopimuksen puitteissa voidaan julkaista maksutta enintään 150 avointa artikkelia Emeraldin hybridilehdissä, sekä täysin avoimissa Mental Illness ja International Journal of Climate Change Strategies and Management -lehdissä.

→ Lue lisää avoimesta julkaisemisesta Emeraldin lehdissä.

FinELib viimeistelee neuvotteluja Oxford University Pressin (OUP), Royal Society of Chemistryn (RSC) ja Springer Naturen (Springer Compact -kokoelma) kanssa. Tilattuja lehtiä pääsee lukemaan normaalisti myös neuvotteluiden ajan ja maksuton avoin julkaiseminen on tutkijoiden käytettävissä.

Edellisten lisäksi FinELib neuvottelee uutta sopimusta Cambridge University Pressin kanssa. Myös neuvotteluja American Chemical Societyn (ACS) kanssa jatketaan yhä, mutta lukuoikeus ja maksuton avoin julkaiseminen kustantajan lehdissä on päättynyt.

ACS-neuvotteluista voi lukea lisää tammikuun uutisesta.

Sopimus ACS:n kanssa päättynyt

10.1.2024

Pääsy American Chemical Societyn uusiin lehtiin on katkennut vuoden 2023 lopussa, kun FinELibin ja ACS:n solmima sopimus päättyi. Neuvottelut uudesta sopimuksesta eivät ole edenneet toivotusti.

FinELib ja ACS ovat neuvotelleet uudesta sopimuksesta pitkin syksyä, mutta yhteisymmärrystä ei ole löydetty. Erimielisyyttä on sopimusasioista, jotka ovat merkittäviä sekä FinELib-konsortion jäsenorganisaatioille että aineiston käyttäjille.

FinELib pyrkii yhä jatkamaan neuvotteluja ACS:n kanssa.

Pääsy vuonna 2023 ja sitä aikaisemmin julkaistuihin artikkeleihin säilyy osittain

Suuressa osassa tilaajaorganisaatioista päästään yhä lukemaan vuosina 1996–2023 julkaistuja artikkeleita. Pääsyn taustalla on FinELibin sopimuksiin sisältynyt pitkäaikaiskäyttöoikeus. Osa organisaatioista on lisäksi hankkinut pysyvän pääsyn tätä vanhempiin artikkeleihin.

Pääsyn laajuus vaihtelee tilaajakohtaisesti, joten tarkista tilanne oman organisaatiosi kirjastosta tai tietopalvelusta.

Jos tarvitset pääsyä vuonna 2024 julkaistaviin artikkeleihin, tai muihin artikkeleihin joihin organisaatiollasi ei ole enää pääsyä, tutustu Alternative Access -suunnitelmaan.

Saat apua myös oman organisaatiosi kirjastosta tai tietopalvelusta.

Avoin julkaiseminen FinELib-sopimuksella päättyi 31.12.2023

Jos artikkelisi on hyväksytty ACS:n lehteen vuoden 2023 puolella, ja täytät avoimen julkaisemisen ehdot, artikkelisi julkaistaan vielä avoimena maksutta FinELib-sopimuksella.

Jos artikkelisi hyväksytään ACS:n lehteen vuoden 2024 puolella, avoin julkaiseminen FinELib-sopimuksella ei ole mahdollista. Jos julkaiset artikkelisi avoimena, tarvitset siihen rahoituksen. Vaihtoehtoisesti voit julkaista artikkelisi maksumuurin takana.

Saat apua julkaisemisvaihtoehtojen arviointiin oman organisaatiosi kirjastosta/tietopalvelusta, tai tutkijan tukipalveluista.

Miksi FinELib ei ole solminut uutta sopimusta ACS:n kanssa?

FinELibin solmimat sopimukset takaavat tiedelehtipaketteja tilaaville organisaatiolle ja lehtien lukijoille tietyn tasoiset oikeudet. FinELib-sopimukset antavat lukijoille mahdollisimman laajat käyttöoikeudet aineistoihin ja suojaavat käyttäjien tekijänoikeuslain mukaisia oikeuksia. Sopimukset myös takaavat tilaajaorganisaatioille tietyn suojan mahdollisissa riitatilanteissa.

FinELib ja ACS eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen sopimusehdoista, joten FinELib ei ole pystynyt uusimaan sopimusta ACS:n kanssa.

FinELib pyrkii yhä jatkamaan neuvotteluita ACS:n kanssa, ja saamaan aikaan sopimuksen, joka palauttaisi pääsyn ACS:n lehtiin ja tutkijoille maksuttoman avoimen julkaisemisen ACS:n lehdissä.

Uusia sopimuksia näköpiirissä

22.12.2023

Neuvottelut jatkuvat ja monet tiedelehdet ovat luettavissa myös alkuvuonna 2024, kun sopimuksia viimeistellään.

FinELib on päässyt eteenpäin neuvotteluissa tiedelehtikustantajien kanssa, ja neuvotteluja jatketaan vuodenvaihteen yli. Kustantajista Elsevier (ScienceDirect Freedom -kokoelman lehdet), Emerald, IEEE (IEL), Oxford University Press, Royal Society of Chemistry (RSC) ja Springer Nature (Springer Compact -kokoelman lehdet) ovat lupautuneet pitämään nykyisten tilaajaorganisaatioiden pääsyn aineistoihin auki. Käyttäjät pääsevät siis yhä lukemaan näiden kustantajien lehtiä, vaikka uusi sopimus ei ole vielä valmiina.

Neuvottelut jatkuvat myös American Chemical Societyn (ACS) kanssa, mutta neuvotteluissa on yhä avoinna FinELib-konsortiolle merkittäviä asioita. Uuden sopimuksen syntymisestä ei ole varmuutta.

Maksuttoman avoimen julkaisemisen osalta tilanne vaihtelee kustantajittain. Voit tarkistaa tilanteen kunkin aineiston avoimen julkaisemisen ohjeista.

Sopimusten solmiminen kustantajien kanssa edellyttää sitä, että FinELibin hankintaperiaatteet ja muut tavoitteet toteutuvat. FinELib tiedottaa toteutuneista uusista sopimuksista sitä mukaa kun neuvotteluita saadaan valmiiksi.

FinELib-konsortio neuvottelee parhaillaan seitsemästä tiedelehtisopimuksesta, joiden yhteenlaskettu arvo vuonna 2023 on yli 16 miljoonaa euroa. Sopimuksilla avattiin vapaasti luettavaksi yhteensä 3660 kotimaista tieteellistä artikkelia vuonna 2022. Neuvotteluissa mukana olevat kustantajat ovat American Chemical Society (ACS), Elsevier (ScienceDirect Freedom -kokoelma), Emerald, IEEE (IEL), Oxford University Press, Royal Society of Chemistry (RSC) ja Springer Nature (Springer Compact -kokoelma). FinELib-konsortion jäseninä tiedelehtisopimuksia tekevät kaikki kotimaiset yliopistot ja ammattikorkeakoulut, sekä lukuisat tutkimuslaitokset ja julkisorganisaatiot.

Avoimen julkaisemisen sopimuksia päättyy – jatko avoinna

20.11.2023

Osa FinELib-konsortion nykyisistä tiedelehtisopimuksista päättyy vuoden 2023 lopussa. Jatkosopimuksista neuvotellaan kustantajien kanssa parhaillaan, mutta varmuutta uusien sopimusten syntymisestä ei ole.

Jos uusia sopimuksia ei ole valmiina vuoden loppuun mennessä, päättyy FinELib-sopimusten maksuton avoin julkaiseminen seuraavien kustantajien lehdissä 31.12.2023:

 • American Chemical Society (ACS)
 • Elsevier (ScienceDirect Freedom -kokoelman lehdet)
 • Emerald
 • Oxford University Press
 • Royal Society of Chemistry (RSC)
 • Springer Nature (Springer Compact -kokoelman lehdet)

FinELib-konsortio jatkaa yhä neuvotteluita kaikkien yllä mainittujen kustantajien kanssa. Neuvottelut jatkuvat myös IEEE:n kanssa, mutta kyseisen sopimuksen avoimen julkaisemisen artikkelikiintiö on käytetty loppuun jo aiemmin tänä vuonna.

Olen julkaisemassa yllä mainittujen kustantajien lehdissä – mitä teen?

Mitä artikkelisi avoimelle julkaisemiselle tapahtuu, riippuu siitä minä päivänä kustantaja tai lehti hyväksyy artikkelisi julkaisemisen (date of acceptance).

Jos artikkelisi hyväksytään vuoden 2023 puolella, se voidaan julkaista avoimena osana FinELibin nykyistä sopimusta.

Jos artikkelin hyväksyminen menee vuoden 2024 puolelle, ei sitä voida avata nykyisellä sopimuksella. On mahdollista, että uusien sopimusten neuvottelut venyvät vuoden 2024 puolelle. Tavoitteena kuitenkin on, että jos sopimus syntyy, myös alkuvuoden 2024 artikkelit voidaan julkaista avoimina takautuvasti. Tämän toteutuminen riippuu kuitenkin lopullisesta neuvottelutuloksesta, eikä sitä voida taata.

Jos uuden sopimuksen valmistuminen näyttää todennäköiseltä, FinELib julkaisee joulu–tammikuussa kustantajan ohjeet siitä, miten alkuvuonna julkaistavaksi hyväksyttävien artikkeleiden kirjoittajien kannattaa toimia.

On myös mahdollista, että uuteen sopimukseen ei joidenkin kustantajien kanssa päästä lainkaan. Silloin avoin julkaiseminen osana FinELib-sopimusta päättyy 31.12.2023 ja vuoden 2024 alusta näiden kustantajien lehdissä artikkelisi joko julkaistaan maksumuurin takana, tai voit maksaa avoimen julkaisemisen maksun omalla rahoituksella.

Tällöin kannattaa tarkistaa oman organisaatiosi mahdolliset OA-julkaisemisen tuet, ja muistaa myös rinnakkaistallentaminen yhtenä avoimuuden keinona.

FinELib tiedottaa sopimustilanteista lisää joulukuun aikana.

Haluan lukea yllä mainittujen kustantajien lehtiä – miten se onnistuu?

Jos neuvottelut kustantajan kanssa jatkuvat, saadaan pääsy lehtiin usein pysymään avoinna neuvottelujen ajan, vaikka vanha sopimuskausi olisi päättynyt. Monen kustantajan kohdalla lehtien lukeminen jatkuu siis kuten ennenkin, vaikka neuvottelut venyisivät vuoden 2024 puolelle.

Jos neuvottelut päättyvät tuloksettomina, lakkaa pääsy uusiin, vuonna 2024 julkaistaviin lehtiartikkeleihin. Monen kustantajan kohdalla pääsy vuonna 2023 ilmestyneisiin ja sitä vanhempiin lehtiartikkeleihin kuitenkin säilyy entisellään, vaikka uutta sopimusta ei tehtäisi. Tämän taustalla on vanhojen sopimusten pitkäaikaiskäyttöoikeudet.

Niihin artikkeleihin, joihin et enää pääse suoraan kustantajan palvelimelta, voit etsiä pääsyä hyödyntämällä FinELibin Alternative Access -suunnitelmaa, tai ottamalla yhteyttä oman organisaatiosi kirjastoon tai tietopalveluun.

Muiden FinELib-sopimusten avoin julkaiseminen jatkuu normaalisti

FinELib-konsortiolla on avoimen julkaisemisen sisältävät sopimukset myös seuraavien kustantajien kanssa:

Nämä sopimukset jatkuvat vuoden 2024 loppuun ja maksuton avoin julkaiseminen jatkuu normaalisti.

FinELibin sopimus Springer Naturen kanssa sisältää oikeuden julkaista rajattu määrä artikkeleita avoimena Nature Research -hybridinimekkeissä. Artikkelit ovat nyt loppuneet.

 

Tavoitteena paras hyöty

14.11.2023

Mistä tiedelehtisopimuksista korkeakoulut ja tutkimuslaitokset saavat parhaan hyödyn? Mitkä sopimukset edistävät avointa julkaisemista, mitkä avaavat pääsyn tilaajille tärkeimpiin lehtiin? Ja ennen kaikkea: mitä tästä kaikesta ollaan valmiita maksamaan? Näihin kysymyksiin FinELib-konsortio hakee vastauksia sopimusneuvotteluissaan.

FinELib-konsortio käy parhaillaan neuvotteluja seitsemän tiedelehtikustantajan kanssa. Tavoitteena on saada tiedelehtisopimusten hinta merkittävästi nykyistä alemmalle tasolle. Taustalla ovat sekä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten haastava taloustilanne että tiedelehtisopimusten vuosi vuodelta kasvavat kustannukset tilaajille.

Sopimuksia ja tarjouksia arvioidessa kiinnitetään huomiota siihen, saadaanko sopimuksista paras mahdollinen hyöty. Arvioinnissa tarkastellaan mm. hinnoittelua, sopimukseen sisältyvien lehtien laatua, avoimen julkaisemisen artikkelikiintiöiden riittävyyttä sekä kustantajan sitoutumista avoimeen julkaisemiseen.

Jos tarjouksen hinta ei vastaa sopimuksesta saatavaa hyötyä, tai jos tarjouksessa on muita merkittäviä puutteita, on FinELib-konsortio valmis jättämään sopimuksia uusimatta. Jos kustantajan tarjous vastaa FinELib-konsortion tavoitteita, voidaan uusi sopimus solmia.

Jokainen korkeakoulu ja tutkimuslaitos arvioi kuitenkin itse, onko sopimus riittävän hyvä juuri heille, ja kannattaako siihen liittyä.

Nykyisten sopimusten lisäksi arvioidaan myös muita, vakiintuneita tiedekustantajia sekä uudempia, täysin avoimeen julkaisemiseen keskittyviä kustantajia, joiden kanssa sopimusta ei vielä ole. Kustantajan lehtien tärkeys konsortion jäsenille, hinnoittelu sekä sitoutuminen avoimeen julkaisemiseen vaikuttavat siihen, aloitetaanko uusia neuvotteluita.

Neuvotteluissa kustantajien kanssa tavoitteena on aina saada aikaan sopimukset, jotka takaavat korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten opiskelijoille ja tutkijoille pääsyn heille tärkeisiin aineistoihin ja tarjoavat tutkijoille mahdollisuuden julkaista artikkelinsa avoimena haluamissaan lehdissä. Samalla on tärkeää saada sopimusten kustannukset tasolle, joka mahdollistaa konsortion jäsenorganisaatioiden tilaukset heille tärkeisiin aineistoihin.

FinELib-konsortio neuvottelee parhaillaan seitsemästä tiedelehtisopimuksesta, joiden yhteenlaskettu arvo vuonna 2023 on yli 16 miljoonaa euroa. Sopimuksilla avattiin vapaasti luettavaksi yhteensä 3660 kotimaista tieteellistä artikkelia vuonna 2022. Neuvotteluissa mukana olevat kustantajat ovat American Chemical Society (ACS), Elsevier (SD Freedom -kokoelma), Emerald, IEEE, Oxford University Press, Royal Society of Chemistry (RSC) ja Springer Nature (Springer Compact -kokoelma). FinELib-konsortion jäseninä tiedelehtisopimuksia tekevät kaikki kotimaiset yliopistot ja ammattikorkeakoulut, sekä lukuisat tutkimuslaitokset ja julkisorganisaatiot.

SAGEn ja Wileyn sopimuksilla julkaistu tänä vuonna jo 950 avointa artikkelia

3.10.2023

Alkuvuodesta 2023 allekirjoitetut transformatiiviset sopimukset vuosille 2023–2024 antavat tilaajaorganisaatioiden tutkijoille oikeuden julkaista artikkelinsa avoimena ilman lisämaksua sekä takaavat lukuoikeuden SAGEn  ja Wileyn lehtikokoelmiin.

SAGEn ja Wileyn sopimusten kautta arvioidaan julkaistavan vuosittain noin 1400 avointa artikkelia, joista noin 300 SAGEn ja noin 1 100 Wileyn lehdissä. Tänä vuonna FinELib-sopimusten myötä on julkaistu yhteensä jo noin 950 avointa artikkelia.

SAGE-sopimuksen avainkohdat:

 • rajoittamaton ja kirjoittajalle maksuton avoin julkaiseminen SAGE Choice -hybridilehdissä
 • lukuoikeus SAGEn Full Premier 2021 -kokoelman lehtiin
 • 20 % alennus kirjoittajamaksuista SAGEn täysin avoimiin (Full OA) lehtiin
 • CC BY 4.0 -lisenssi kaikille julkaistuille artikkeleille
 • täysin avoimiksi sopimuskauden aikana muuttuvat lehdet pysyvät lisämaksuttomina
 • pitkäaikaiskäyttö sopimuskauden aikana julkaistuun sisältöön

Lue lisää avoimesta julkaisemisesta SAGEn lehdissä

Wiley-sopimuksen avainkohdat:

 • kirjoittajalle maksuton avoin julkaiseminen Wileyn hybridi- ja täysin avoimissa (Full OA) -lehdissä (sopimus sisältää kiintiön, jonka arvioidaan kattavan kaikki FinELib-artikkelit vuonna 2023)
 • lukuoikeus Wileyn Database-kokoelman lehtiin
 • pitkäaikaiskäyttö sopimuskauden aikana julkaistuun sisältöön

Lue lisää avoimesta julkaisemisesta Wileyn lehdissä

Molemmat sopimukset ovat nähtävissä ESAC Transformative Agreement Registryssä.

Nature-lehtien avoimet artikkelit käytetty loppuun

30.8.2023

Sopimuskaudelle 1.6.2022–31.12.2024 hankitut artikkelit on kulutettu loppuun, eikä maksuton avoin julkaiseminen sopimuksen puitteissa enää ole mahdollista.

Nature- ja Nature Research -lehtiin hankitut avoimet artikkelit kuluivat selvästi odotettua nopeammin. Hankittu artikkelimäärä perustui julkaisudataan, joka oli käytettävissä sopimuksen neuvottelemisen aikaan. Julkaiseminen on sittemmin ollut aiempaa vilkkaampaa.

Sopimuksella julkaistiin 33 avointa artikkelia Nature sekä Nature Research -lehtiperheeseen kuuluvissa hybridilehdissä.

FinELib-konsortion Nature-sopimus kattoi avoimen julkaiseminen Nature sekä Nature Research- lehtiperheeseen kuuluvissa hybridilehdissä. Täysin avoimet lehdet eivät sisältyneet sopimukseen. Sopimuksen nojalla vastaava kirjoittaja, joka kuuluu sopimuksessa mukana olevaan organisaatioon, sai julkaista artikkelinsa avoimena ilman kirjoittajamaksua.

Tiedelehtien kustannukset kestämättömällä tasolla – tilauksien jatko vaakalaudalla

21.8.2023

Kustantajat vaativat tiedelehtien lukemisesta ja avoimesta julkaisemisesta yhä suurempia maksuja, vaikka tiedeyhteisö ei kestä edes nykyisiä kustannuksia. Kustannukset ovat nousseet tasolle, joka ei vastaa palveluista saatavia hyötyjä.

Suomen korkeakoulut ja tutkimuslaitokset ovat jo pitkään olleet taloudellisesti haastavassa tilanteessa. Monet niistä ovat joutuneet vähentämään henkilöstöään muutosneuvotteluiden kautta. Samaan aikaan tiedelehtien kustantajat ovat systemaattisesti korottaneet tiedelehtien lukemisen ja avoimen julkaisemisen maksuja, vaikka kustantajat käytännössä saavat tutkijoilta sekä artikkelit että niiden arvioinnin ilmaistyönä.

FinELib-konsortio on neuvotellut tiedekustantajien kanssa sopimuksia, jotka kattavat sekä tiedelehtien lukemisen että avoimen julkaisemisen. Sopimuksien avulla tiedelehtien lukemisen kustannuksia on siirretty mahdollistamaan tutkijoille maksuttoman avoin julkaiseminen, mutta kokonaiskustannukset ovat silti nousseet kestämättömälle tasolle.

”Avoimen tieteen ideana on saada kaikki julkisin varoin tuotettu tutkimus avoimesti saatavaksi, mutta kustantajat ovat nähneet tässä erinomaisen tavan lisätä voittojaan”, toteaa FinELibin ohjausryhmän puheenjohtaja ja Turun yliopiston vararehtori Kalle-Antti Suominen.

”Kustantajat ovat jarruttaneet siirtymää avoimeen julkaisemiseen eri tavoin, jolloin niiden on mahdollista kerätä sekä tilaus- että julkaisumaksuja. Tämä on yliopistoille ja tiedeyhteisölle kestämätön kuvio niin taloudellisesti kuin periaatteellisesti. Tilanne ei muutu, mikäli emme ole aidosti valmiita hylkäämään kohtuuttomia sopimusesityksiä ja pohtimaan kriittisesti julkaisukäytäntöjämme”, painottaa Suominen.

FinELib-konsortion ohjausryhmä on linjannut, että nyt neuvoteltaviin tiedelehtipaketteihin on saatava merkittävä alennus, jotta sopimuksia voidaan jatkaa. Kalle-Antti Suominen korostaa, että alennusten on oltava todellisia, eikä  sopimuksen sisällön supistamisesta johtuvia.

”Hinnan alentaminen pelkästään karsimalla lehtisisältöjä tai vähentämällä julkaisumaksujen kiintiötä ei tarkoita, että muuten ylihintainen sopimusesitys muuttuisi hyväksyttäväksi,” Suominen toteaa.

Konsortio varautuu siihen, että jos tavoitteisiin ei päästä, on mahdollista, että kaikkia nykyisiä tiedelehtisopimuksia ei voida jatkaa.

FinELib-konsortion neuvottelee parhaillaan seitsemästä tiedelehtisopimuksesta, joiden yhteenlaskettu arvo vuonna 2023 on yli 16 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 näillä sopimuksilla avattiin vapaasti luettavaksi yhteensä 3660 kotimaista tieteellistä artikkelia. Neuvotteluissa mukana olevat kustantajat ovat American Chemical Society (ACS), Elsevier, Emerald, IEEE, Oxford University Press (OUP), Royal Society of Chemistry (RSC) ja Springer.

Lisätietoja:

Kalle-Antti Suominen, vararehtori, Turun yliopisto, Kalle-Antti.Suominen@utu.fi

Arja Tuuliniemi, palvelupäällikkö, Kansalliskirjasto, arja.tuuliniemi@helsinki.fi

Kustannukset saatava kuriin – Tiedelehtien avoimuudesta neuvotellaan jälleen

20.4.2023

FinELib-konsortion ohjausryhmä on linjannut, että tänä vuonna neuvoteltavien tiedelehtipakettien hintoihin on saatava merkittävä alennus, jotta korkeakoulut ja tutkimuslaitokset voivat jatkaa aineistojen tilauksia.

Luku- ja julkaisuoikeuden sisältävät sopimukset ovat lisänneet merkittävästi avointa julkaisemista, mutta sopimusten nykyinen kustannustaso ei ole kestävä.

Tänä vuonna FinELib neuvottelee seitsemän tiedelehtisopimuksen uusinnasta:

 • American Chemical Society (ACS)
 • Elsevier
 • Emerald
 • IEEE
 • Oxford University Press (OUP)
 • Royal Society of Chemistry (RSC) ja
 • Springer.

Vuonna 2022 näillä sopimuksilla avattiin vapaasti luettavaksi yhteensä 3660 kotimaista tieteellistä artikkelia. Sopimusten yhteenlaskettu arvo vuonna 2023 on yli 16 miljoonaa euroa.

Kohtuullisen hinnan lisäksi konsortio edellyttää kustantajilta sitoutumista avoimen julkaisemisen edistämiseen. Sopimusten on myös täytettävä konsortion hankintaperiaatteet, jotka määrittelevät aineistojen käyttöä ja avointa julkaisemista koskevat minimivaatimukset.

Lue lisää FinELibin vuoden 2023 neuvottelutavoitteista → avointiede.fi: Transformatiivisista sopimuksista neuvotellaan tänä vuonna ja tavoitteet ovat kovat