More and more scientific articles available to all

16.9.2021

Researchers from Finnish universities and research institutions, can publish their articles open access thanks to the FinELib Consortium agreements. A total of 2929 open articles were published in 2020. The number of open access articles increases as more and more researchers utilise the open access benefits included in the consortium agreements. You can track the yearly development in the number of open access articles on FinELib’s new web page.

FinELib's website summarizes by publisher how many open access articles, have been published with the help of the scholarly journal agreements negotiated by the consortium. The information covers the number of open access articles since 2017, when the FinELib consortium first started negotiating agreements covering open access publishing.

FinELib agreements give researchers the right to publish articles open access free of charge or with a reduced article processing charge. The reduced charges are typically associated with fully open access journals. There are currently 12 agreements that contain an open access benefit. In 2020, the Finnish research community published altogether 5120 articles in the scholarly journals covered by the agreements, of which nearly 60% as open access articles. In the future researchers will be able to publish all their articles open access in many scholarly journals, with the benefits included in FinELib agreements.

FinELib has been able to negotiate an increasing number of agreements that contain terms for open access publishing as well as better terms for existing agreements.  More and more articles can be published open access in the future. The aim is that all research results are published open access at a reasonable cost, and agreements would be used to pay for open access publishing only and not for reading. Once full openness has been achieved, all research results are freely available to the entire scientific community and to citizens.

On FinELib’s Open Publications page, you can follow the number of articles published open access.

Follow-up of open publication elsewhere:

Open Science Monitor on the European Union website

Briefing Paper on Open Access Monitoring on Science Europe website

Open APC - a project that contains the author fee information of organizations in multiple countries

 

APC-projektin loppuraportti julkaistu!

26.2.2021

Miten FinELibin jäsenorganisaatiot ovat järjestäneet APC-maksuseurantansa? Ja miten kirjoittajamaksujen seurantaa tulisi kehittää, jotta Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjauksessakin mainitut tavoitteet kirjoittajamaksujen läpinäkyvyydestä muuttuisivat todellisuudeksi?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin tarjotaan vastauksia FinELibin APC-projektin (2019-2020) loppuraportissa, jonka johtopäätökset ja suositukset kokosimme alle:

OKM:n rahoittaman APC-projektin tavoitteena oli kehittää kirjoittajamaksujen (APC, Article Processing Charge) seurantaa ja raportointia yhdessä konsortion jäsenorganisaatioiden ja sidosryhmien kanssa. Projektin pilottiin osallistui kuusi organisaatiota: Hanken Svenska Handelshögskolan, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus ja Turun yliopisto.

APC-projektin loppuraportti: Kirjoittajamaksut ja niiden seuranta: havaintoja ja kehitysehdotuksia

Lisätietoja projektista myös Kansalliskirjaston Tietolinja-lehden artikkelissa: APC-maksut tulivat, nyt etsitään avoimen julkaisemisen hintalappua

Lehti- ja konferenssiartikkeleiden avoimen saatavuuden osalinjaus

Lisätietoja: timo.vilen@helsinki.fi

Final report of the FinELib's APC-project out now!

26.2.2021

The report is the result of a project undertaken by the FinELib consortium in 2019–2020 to explore the motivations and challenges associated with the monitoring of APC (Article Processing Charge) expenditure among its member organisations.

The report is in Finnish but contains an Executive Summary in English which summarises the key conclusions of the project while also highlighting some of the actions Finnish institutions and stakeholders are urged to take to further promote the monitoring of APCs.

The report (Kirjoittajamaksut ja niiden seuranta: havaintoja ja kehitysehdotuksia) can be accessed here.

For more information, please contact: timo.vilen@helsinki.fi

Follow us on Twitter @FinELibpalvelu

Oxford University Press

Avoin julkaiseminen OUP:n lehdissä

FinELibin ja OUP:n neuvottelema Read & Publish -sopimus mahdollistaa maksuttoman avoimen julkaisemisen OUP:n hybridilehdissä.

Kirjoittajamaksua (Open Access Charge, Article Processing Charge) ei peritä, sillä avoimen julkaisemisen kustannukset on sisällytetty sopimukseen.

OUP:n täysin avoimissa (fully OA) lehdissä julkaistujen artikkeleiden kirjoittajamaksuista saadaan 15 % alennus.

Olenko oikeutettu maksuttomaan avoimeen julkaisemiseen tai alennettuun kirjoittajamaksuun?

Kyllä, jos täytät seuraavat ehdot:

 • Organisaatiosi on mukana FinELib-sopimuksessa: OUP-lehtipaketin tilaajat. Huomioi, että sinun on merkittävä tämä organisaatio ensisijaiseksi affiliaatioksesi, kun lähetät artikkelisi kustantajalle.

 • Artikkelisi on siirtynyt tuotantoon (received into production) 1.1.2024–31.12.2025: julkaisusopimukseen kuuluvat OUP:n lehdet (xls).

 • Olet artikkelisi vastaava kirjoittaja (corresponding author).

 • Artikkelisi on vertaisarvioitu.

 • Artikkeliasi ei julkaista täydennysosissa (Supplements).

   

Täysin avointen (fully OA) lehtien kirjoittajamaksualennus myönnetään automaattisesti kirjoittajan affiliaation perusteella.

Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä oman organisaatiosi kirjastoon tai tietopalveluun.

Onko valitsemani lehti Plan S -yhteensopiva?

Journal Checker Toolin avulla voit tarkistaa, täyttääkö valitsemasi lehti cOAlitionS:n ja Suomen Akatemian rahoitusehdot.

Ohjeet vastaavalle kirjoittajalle

Näin saat edun käyttöösi OUP:n hybridilehdissä

Aluksi:

 • Kun lähetät artikkelisi kustantajalle, merkitse ensisijaiseksi affiliaatioksesi FinELib-sopimukseen osallistuva organisaatio.

 • Kun artikkelisi on vertaisarvioitu ja hyväksytty julkaistavaksi, saat sähköpostin, joka sisältää linkin OUP:n lisenssi- ja maksujärjestelmään (SciPris).

 • Klikkaa "Select a license" jatkaaksesi.

Vaihe 1 - Welcome

Klikkaa "Continue with open access agreements". Lisätietoja ja kuvankaappauksia: OUP's Author Guide (pdf).

Vaihe 2 - Register/Sign in

Kirjaudu sisään ja luo tili, mikäli sinulla ei vielä ole sellaista. Jos olet jo luonut tilin, valitse kirjoittaja (select the author).

Vaihe 3 - Select a license

Valitse avoin lisenssi ja klikkaa "I accept". Suosittelemme valitsemaan CC BY 4.0 -lisenssin. Useat rahoittajat edellyttävät CC BY -lisenssin valitsemista, ja myös suomalaiset tutkimusorganisaatiot suosittelevat vahvasti CC BY -lisenssiä.

Vaihe 4 - Arrange payment

Klikkaa "Submit request" lähettääksesi pyynnön.

Vaihe 5 - Confirmation

 • Tarkista, että järjestelmä vahvistaa maksupyynnön lähettämisen.

 • Organisaatiosi tarkistaa, että affiliaatiosi on voimassa. Jos julkaiset hybridi-lehdessä, saat vahvistusviestin, kun affiliaatiosi on tarkistettu.

 • Artikkelisi julkaistaan avoimena. Tämä voi kestää joitain päiviä.

Mikäli pyyntöäsi ei vahvisteta (ts. mikäli sinulla ei ole voimassa olevaa affiliaatiota sopimukseen osallistuvaan organisaatioon), joudut järjestämään kirjoittajamaksun maksamisen itse.

Näin saat edun käyttöösi OUP:n täysin avoimissa (full OA) lehdissä

 • 15 % alennus OUP:n täysin avointen (fully OA) lehtien kirjoittajamaksuista myönnetään automaattisesti kirjoittajan affiliaation perusteella.

 • Epäselvissä tapauksissa ole yhteydessä kirjastoosi tai lähetä sähköpostia osoitteeseen finelib@helsinki.fi.

Usein kysytyt kysymykset

 Elsevier

Open Access Publishing in SD Freedom Journals

Under the FinELib consortium’s agreement with Elsevier, corresponding authors can publish their articles open access during 1.1.2024–31.12.2025 without article processing charge (APC) in Elsevier hybrid journals and journals flipped from hybrid to gold open access or with 15% discount of the journal’s APC in Elsevier gold open access journals.

There is a limited number of free open access articles available. Articles will be published under CC BY or CC BY-NC-ND license. We recommend that you choose CC BY which is required by many funders.

Am I eligible?

You are eligible if you meet the criteria below:

 • You are the corresponding author of the article, who is to communicate with Elsevier through the peer review process.

 • You are affiliated with one of the participating institutions.

 • Your article has been accepted for publication in Elsevier

 • The acceptance date of your article is between Jan 1, 2024 and Dec 31, 2025

 • Your article has been peer-reviewed. Peer-review article types include:

  • full length journal articles
  • review articles
  • short communications
  • case reports
  • short reviews (surveys)
  • original software publications
  • data articles
  • micro-articles
  • protocols
  • replication studies
  • videos

Is my journal compliant with Plan S?

Use the Journal Checker Tool to see if your preferred journal is compliant with Plan S and with the Academy of Finland's OA policy.

I am eligible, what do I need to do?

Once your article is accepted, you will receive an e-mail from Elsevier asking you to fill in the Rigths and Access form.

Filling in the Rigths and Access form

 1. Corresponding Author's organization: Start typing the name of your organisation and select the correct one from the list offered by the system. Affiliation details will be used to identify the authors and match them to the FinELib agreement.

  If you do not find your organisation's name, please contact your library/information service for more information.

 2. If relevant in the case of your article, fill in the co-author and funder details.

 3. If your affiliation details match to FinELib agreement, and based on the journal, you will be presented an option to publish open access without APC fee (the article publishing charge has been credited), or with 15% APC discount.

 4. Select the CC license. We recommend that you choose CC BY which is required by many funders.

 5. In case you are eligible for 15 % APC discount, you will be asked to provide the APC billing address details. In case you do not have a purchase order number, you may add N/A or 0 and proceed. Elsevier will send the invoice to the address you have provided. Fill in the invoicing information as accurately as possible so that the invoice is directed to the correct address.

 6. Proceed to the confirmation page and complete the request.

After you have completed the request it will be forwarded to your institution for approval. Once your institute has verified your eligibility, you will receive a confirmation.

If your request is accepted, Elsevier will either

 • make your article freely available online without APC payment, or
 • send a discounted invoice to the billing address you have specified, and after the invoice has been paid, the article will be made freely available online.

If your request to publish open access is not approved or the maximum number of free open access articles has been reached you will have the option to pay the APC yourself.

If you chose to publish your article behind a paywall, or would like to change CC BY-NC-ND license to CC BY, it is possible to retrospectively publish your article open access or with CC BY license within certain time limits. Please contact your library/information service for help.

If you need further information or help with open access publishing process, please contact your library/information service. Instructions to authors can also be found on Elsevier web pages.

 Elsevier

Artikkelin julkaiseminen avoimena SD Freedom -lehdissä

FinELibin ja Elsevierin sopimuksen perusteella vastaavat kirjoittajat voivat julkaista avoimia artikkeleita sopimuskauden 2024–2025 aikana ilman kirjoittajamaksua (APC-maksu, article processing charge) sopimukseen kuuluvissa hybridi- ja hybrideistä gold open access -lehdiksi muuttuneissa lehdissä, tai 15 % APC-alennuksella gold open access -lehdissä.

Avoimia artikkeleita on käytettävissä rajallinen määrä. Artikkelit julkaistaan CC BY tai CC BY-NC-ND -lisenssillä. Suosittelemme valitsemaan CC BY:n, jota useat rahoittajat edellyttävät.

Olenko oikeutettu maksuttomaan avoimeen julkaisemiseen tai alennettuun kirjoittajamaksuun?

Kyllä, jos

 • artikkelisi hyväksymispäivämäärä (acceptance date) on 1.1.2024–31.12.2025 välisenä aikana

 • artikkelisi on vertaisarvioitu ja kuuluu johonkin seuraavista artikkelityypeistä:

  • full length journal articles
  • review articles
  • short communications
  • case reports
  • short reviews (surveys)
  • original software publications
  • data articles
  • micro-articles
  • protocols
  • replication studies
  • videos

Onko valitsemani lehti Plan S -yhteensopiva?

Journal Checker Toolin avulla voit tarkistaa, täyttääkö valitsemasi lehti cOAlitionS:n ja Suomen Akatemian rahoitusehdot.

Näin saat edun käyttöösi

Kun artikkeli, jossa olet vastaavana kirjoittana (corresponding author) on hyväksytty, saat Elsevieriltä sähköpostin, jossa sinua pyydetään täyttämään Rights and Access form.

Rights and Access -lomakkeen täyttäminen

 1. Kohdassa Corresponding Author's Organization: Kirjoita organisaatiosi nimi englanniksi ja valitse järjestelmän tarjoamista vaihtoehdoista oikea. Järjestelmä tunnistaa antamasi tietojen perusteella, oletko oikeutettu avoimeen julkaisemiseen FinELib-sopimuksella.

  Jos et löydä organisaatiosi nimeä, ota yhteyttä organisaatiosi kirjastoon/tietopalveluun, josta saat apua asian selvittämisessä.

 2. Täytä tarvittaessa muiden kirjoittajien tiedot (co-authors) ja tutkimuksen rahoittajan tiedot (funder details).

 3. Jos lehti kuuluu FinELib-sopimuksen piiriin ja järjestelmä on tunnistanut sinut, sinulle tarjotaan mahdollisuus avoimeen julkaisemiseen ilman APC-maksua (lomakkeella näkyy, että APC-maksusi on hyvitetty), tai 15 %:n APC-alennuksella.

 4. Valitse CC-lisenssi. Suosittelemme valitsemaan CC BY:n, jota useat rahoittajat edellyttävät.

 5. Jos olet oikeutettu 15 %:n APC-alennukseen, sinua pyydetään täyttämään APC-maksun laskutustiedot. Purchase order - numeron voit tarvittaessa ohittaa merkitsemällä kenttään N/A tai 0. Elsevier lähettää laskun osoitteeseen, jonka olet antanut. Täytä laskutustiedot mahdollisimman tarkasti, jotta lasku ohjautuu oikeaan osoitteeseen.

 6. Täytä lomake loppuun.

Lomakkeen täyttämisen jälkeen Elsevier välittää pyynnön tarkistettavaksi organisaatiollesi. Kun organisaatiosi kirjasto tai tietopalvelu on verifioinut pyynnön, saat siitä vahvistuksen sähköpostiisi.

Jos organisaatio hyväksyy pyynnön, Elsevier

 • julkaisee artikkelisi avoimena ilman APC-maksua, tai
 • lähettää alennuksen sisältävän APC-laskun antamaasi osoitteeseen, ja kun lasku on maksettu, julkaisee artikkelin avoimena.

Jos pyyntöäsi ei ole hyväksytty tai kaikki maksuttomat avoimet artikkelit on jo käytetty, tulee sinun kattaa avoimen julkaisemisen kustannukset itse.

Jos olet vahingossa kieltäytynyt artikkelisi avoimesta julkaisusta ja haluat myöhemmin korjata tilanteen, tai haluat vaihtaa CC BY NC-ND -lisenssin CC BY -lisenssiksi, voit muuttaa valintasi määräaikaan mennessä. Ohjeet saat oman organisaatiosi kirjastosta/tietopalvelusta.

Lisätietoja ja apua saat oman organisaatiosi kirjastosta/tietopalvelusta, tai Elsevierin verkkosivuilta.