Yhä useampi tieteellinen artikkeli kaikkien luettavissa

16.9.2021

Suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkijat voivat avata tiedelehdissä julkaisemiaan artikkeleita kaikkien luettavaksi FinELib-konsortion sopimusten ansiosta. Vuonna 2020 avoimia artikkeleja julkaistiin 2929. Avointen artikkelien määrä kasvaa jatkuvasti, kun yhä useammat tutkijat käyttävät konsortion sopimuksiin sisältyviä avoimen julkaisemisen etuja hyväkseen. FinELibin uudelta verkkosivulta näet avointen artikkelien määrän vuosittaisen kehityksen.

 

FinELibin verkkosivulle on koottu yhteenveto konsortion neuvottelemien tiedelehtisopimusten ansiosta avoimena julkaistujen artikkelien määristä kustantajittain. Tiedot kattavat avoimena julkaistut artikkelit vuodesta 2017 lähtien, jolloin FinELib-konsortio aloitti neuvottelut avoimen julkaisemisen kattavista tiedelehtisopimuksista.

FinELib-sopimukset antavat tutkijoille oikeuden julkaista artikkeleita avoimena maksutta tai alennetulla kirjoittajamaksulla. Alennetut kirjoittajamaksut liittyvät tyypillisesti täysin avoimiin (full OA) lehtiin. Tällä hetkellä avoimen julkaisemisen edun sisältäviä tiedelehtiaineistoja on 12. Kaikkiaan vuonna 2020 suomalainen tutkimusyhteisö julkaisi sopimusten kattamissa tiedelehdissä 5120 artikkelia, joista avoimena lähes 60 %. Useissa tiedelehdissä tutkijat voivat jatkossa julkaista kaikki artikkelinsa avoimena FinELib-sopimuksiin sisältyvällä edulla.

FinELib on pystynyt neuvottelemaan yhä useampia avoimen julkaisemisen sopimuksia ja entistä paremmilla ehdoilla. Yhä useampi artikkeli voidaan jatkossa julkaista avoimena. Tavoitteena on täysi tiedejulkaisemisen avoimuus kohtuullisilla kustannuksilla, niin että sopimuksilla maksettaisiin ainoastaan avoimesta julkaisemisesta eikä enää lehtien lukuoikeudesta. Kun täyteen avoimuuteen on päästy, kaikki tutkimustulokset ovat vapaasti koko tiedeyhteisön ja kansalaisten käytettävissä.

FinELibin Avoin julkaiseminen -sivulta voit seurata avoimena julkaistujen artikkelien määriä.

Avoimen julkaisemisen seurantaa muualla:

Open Science Monitor Euroopan Unionin sivuilla

Briefing Paper on Open Access Monitoring Science Europen sivuilla

Open APC - seurantaprojekti, joka sisältää useiden maiden organisaatioiden kirjoittajamaksutietoja