ACM- ja Nature-sopimuksiin mukaan avoin julkaiseminen

Kesällä tuli voimaan kaksi uutta avoimen julkaisemisen sisältävää FinELib-sopimusta: ACM ja Nature Research. 

ACM-sopimus kattaa pääsyn ACM Digital Libraryn sisältöön ja mahdollistaa avoimen julkaisemisen ACM:n lehdissä ja konferenssijulkaisuissa. Nature-sopimus puolestaan sisältää pääsyn konsortion jäsenen valitsemiin nimekkeisiin ja oikeuden julkaista avoimena kaikissa Research-nimekkeissä.

Sopimuksissa mukana olevien organisaatioiden tutkijat voivat julkaista artikkelinsa avoimena ilman kirjoittajamaksua. Avoimen julkaisemisen etua voi käyttää artikkeleihin, jotka hyväksytään julkaistavaksi sopimuskauden aikana.

Molemmat sopimukset ovat voimassa vuoden 2024 loppuun.

Springer Nature

Nature Research journals

Contract Period

1.6.2022–31.12.2024

Status

In effect

Introduction

The agreement covers access to Nature Research journals chosen by the subscribing institution and the right to publish open access in all Nature Research journals.

Open Access Publishing

The agreement allows corresponding authors to publish a set amount of articles open access in the Nature Research hybrid journals.

Open access publishing in Nature Research journals

Subscribing Institutions

Nature Research consortium

Springer Nature

Nature Research

Sopimuskausi

1.6.2022 – 31.12.2024

Status

Sopimus on voimassa

Esittely

FinELib-konsortion sopimukseen sisältyy pääsy Nature Research -lehtiin tilaajan valinnan mukaan sekä mahdollisuus julkaista avoimena kaikissa Nature Research -lehdissä.

Open Access -julkaiseminen

Sopimus sisältää oikeuden vastaavalle kirjoittajalle julkaista artikkeleita avoimena Nature Research-lehdissä sopimuskauden aikana. Kirjoittajan ei tarvitse maksaa kirjoittajamaksua (APC-maksu, article processing charge). Maksuttomia avoimia artikkeleita on käytössä rajallinen määrä sopimuskauden aikana.

Avoin julkaiseminen Nature Research-lehdissä

Nature Research

Open Access Publishing in Nature Research titles

FinELib consortium’s agreement with Springer Nature includes open access publishing in Nature Research hybrid titles during the agreement term 1.6.2022–31.12.2024 (note that the agreement term may vary depending on the organisation).

The corresponding author does not need to pay an APC (article processing charge). The charges are covered by the agreement.

The agreement covered only a limited number of free OA articles. The articles have now run out.

Who is eligible to publish articles Open Access?

Corresponding authors affiliated to Nature Research subscribing institutions are eligible to publish open access under the agreement. Your institution verifies your affiliation during the publishing process.

Nature Research consortium

Which journal titles are eligible for Open Access publishing?

The agreement covers Nature Research hybrid titles (xlsx)

The agreement covers Open Access publishing of the following article types:

 • Original Paper
 • Analysis
 • Article
 • Letter
 • Brief Communication
 • Registered Report
 • Resource
 • Technical Report

Is my journal compliant with Plan S?

Use the Journal Checker Tool to see if your preferred journal is compliant with Plan S and with the Academy of Finland's OA policy.

Instructions to the Corresponding Author

 • Once your article has been accepted, you will receive a link to the My Publication system.

 • Choose your affiliation: state the name of the subscribing institution you are affiliated to in the entry field. If you don’t find your institution, type in the city or country and the system will prompt institution names.

 • You will see the Green Box describing the FinELib agreement (an example using Aalto University):

 • Agree to the open access license used by the journal title (CC BY)

CC BY 4.0 (ByAttribution)
Creative Commons describes the license like this:
This license lets others copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits (attribution) in the manner specified by these.

 • Order color figures, offprints or posters if you like. Note that you will personally be charged for them, your institution only covers the article processing charge (APC).

 • Fill in your contact information in the Your Affiliation form.

 • Send the order. Your price is 0 EUR unless you have ordered color figures, offprints or posters.

 • Springer Nature will alert your institution and your library/information service will verify your affiliation in the  system.

 • Springer Nature will publish your article open access.

It's assumed that all corresponding authors will want to publish open access.

If this is not the case with you, contact your library or information service before you complete the My Publication -process.

They will reject verifying your affiliation in the system. You will then receive a new link to My Publication and your article will be published behind a paywall.

If you need further information or help with the OA publishing process, please do not hesitate to contact your library/information service.

Nature Research

Artikkelin julkaiseminen avoimena Nature Research -nimekkeissä

FinELib-konsortion sopimus Springer Naturen kanssa sisältää oikeuden julkaista artikkeleita avoimena Nature Research -hybridinimekkeissä (ks. lehtilista) sopimuskauden 1.6.2022–31.12.2024 aikana. Huomaa, että sopimuskausi voi vaihdella organisaatiokohtaisesti.

Kirjoittajan ei tarvitse maksaa kirjoittajamaksua (APC-maksu, article processing charge), vaan se sisältyy konsortiosopimuksen hintaan.

Sopimus kattoi rajallisen määrän artikkeleita. Artikkelit ovat nyt loppuneet.

Kuka voi julkaista artikkeleita avoimena?

Artikkelin vastaava kirjoittaja (corresponding author), joka on affilioitunut Nature Research -aineiston tilaajaorganisaatioon, voi hyödyntää sopimukseen sisältyvää oikeutta julkaista artikkelinsa avoimena. Tilaajaorganisaatio vahvistaa affiliaation julkaisuprosessin aikana.

Nature Research -tilaajat

Missä nimekkeissä artikkeleita voi julkaista avoimena?

Sopimus kattaa listatut Nature Research -hybridilehdet (xlsx).

Kustantajan sopimuskauden aikana perustamat uudet Nature Research -hybridinimekket lisätään listaan sitä mukaa, kun lehtien julkaiseminen alkaa.

Sopimus koskee seuraavia artikkelityyppejä:

 • Original Paper
 • Analysis
 • Article
 • Letter
 • Brief Communication
 • Registered Report
 • Resource
 • Technical Report

Onko valitsemani lehti Plan S -yhteensopiva?

Journal Checker Toolin avulla voit tarkistaa, täyttääkö valitsemasi lehti cOAlitionS:n ja Suomen Akatemian rahoitusehdot.

Ohjeet vastaavalle kirjoittajalle

Kun artikkelisi on hyväksytty julkaistavaksi, saat kutsun Springerin My Publication -järjestelmään.

 • Valitse järjestelmässä sen tilaajaorganisaation nimi, johon olet affilioitunut. Nimet ovat englanniksi. Jos nimeä ei löydy listalta, syötä kenttään kaupunki tai maa, jolloin järjestelmä ehdottaa sinulle organisaatioita.

 • Tämä jälkeen näet sopimuksestamme kertovan Green Boxin (tässä esimerkkinä Aalto yliopisto):

 • Hyväksy lehtinimekkeen käyttämä avoimen julkaisemisen lisenssi (CC BY)

CC BY 4.0 (ByAttribution, Nimeä)
Creative Commons kuvaa lisenssiä näin:
Annat muiden kopioida, välittää, levittää ja esittää sinun tekijänoikeuksiisi kuuluvaa teosta sekä sen pohjalta tehtyjä muokattuja versioita teoksestasi vain, jos he mainitsevat nimesi alkuperäisenä tekijänä.

 • Halutessasi voit tilata värikuvia, offprinttejä tai postereita, mutta niiden maksut joudut kattamaan itse. Organisaatiosi maksaa vain kirjoittajamaksun (APC-maksu).

 • Täytä yhteystietosi Your Affiliation sivulla.

 • Lähetä tilaus. Hintasi on nolla EUR, ellet ole tilannut postereita tms.

 • Tieto artikkelistasi lähtee organisaatioosi ja kirjastosi tai tietopalvelusi käy vahvistamassa affiliaatiosi järjestelmässä.

 • Artikkeli julkaistaan avoimena.

Oletuksena on, että tilaajaorganisaatioihin affilioituneet kirjoittajat julkaisevat artikkelinsa avoimena.

Jos kuitenkin haluat julkaista artikkelisi maksumuurin takana, ole yhteydessä kirjastoosi tai tietopalveluusi ennen kuin käyt My Publication -prosessin läpi. Tällöin kirjastosi/tietopalvelusi ei hyväksy artikkeliasi julkaistavaksi avoimena. Saat kustantajalta uuden linkin My Publication -järjestelmään ja artikkelisi julkaistaan maksumuurin takana.

IEL

IEEE-IET Electronic Library

Sopimuskausi

1.1.2019–31.12.2019

Status

Sopimus on päättynyt.

Esittely

1-vuotinen sopimus IEL-tietokannan käytöstä. Sopimukseen ei sisältänyt open access -elementtiä.

Open Access -julkaiseminen

Sopimus ei sisältänyt open access -elementtiä.

IEL

IEEE/IET Electronic Library

Contract Period

1.1.2019–31.12.2019

Status

Expired.

Introduction

1-year agreement regarding online use of the IEL–database. The agreement doesn’t contain an open access element.

Open Access Publishing

The agreement didn't contain an open access element.

IEEE

Open Access Publishing in IEEE's Journals

FinELib consortium’s agreement with IEEE offers authors an opportunity to publish their articles open access during the agreement term 2021–2023 without article processing charges (APC) in IEEE's hybrid and full OA journals. However, the author may be responsible for color, page or reprint charges.

Note that the agreement covered only a limited number of articles. The articles have run out.

Am I eligible?

You are eligible if you meet the criteria below:

 • You are the corresponding author of the article who is to communicate with IEEE through the peer review process.You are a researcher, student or staff member in one of the FinELib members subscribing to IEEE journals.

 • Your article has been accepted for publication in one of the IEEE’s hybrid or fully open access journals (xls).

 • Your article has been peer-reviewed.

 • Your article has been accepted for publication during 1.1.2021–31.12.2023.

Is my journal compliant with Plan S?

Use the Journal Checker Tool to see if your preferred journal is compliant with Plan S and with the Academy of Finland's OA policy.

I am eligible, what do I need to do?

When submitting your manuscript

 • select your institution name (Ringgold-name)

 • insert your institutional email address in the system if it's not already there.

Hybrid and fully open access journal

If your article has been accepted for publication in a hybrid or fully open access journal:

 • You will receive an email with a link to IEEE’s system. You will be asked to upload the final files and to choose between traditional and open access publishing. Choose open access:
 • Choose an open access publishing license. We recommend that your choose CC BY which is required by many funders.

 • The article will be sent to the FinELib office for verification. Your affiliation will be checked.

 • Once your organization or FinELib office has verified your open access publishing request, you will receive an email on the decision.

 • If your funding request has been accepted, IEEE will publish your article open access.

Titles with a different workflow

 • IEEE Electrical Insulation Magazine
 • IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica
 • IEEE/OSA Journal of Optical Communications and Networking
 • IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine

For the titles indicated above the process is as follows:

 • A corresponding author whose article has been accepted for publication in a “Not in RLSC” title must contact the National Library (finelib@helsinki.fi) in order to enable open access publishing.

 • The affiliation of the author will be checked for eligibility. If the author is eligible for open access publishing under the agreement, the National Library will contact IEEE and approve the article for open access publishing under our agreement.

If your funding request has not been accepted (affiliation can’t be verified) or all free credits have been used up, you will need to cover the costs of open access publishing yourself.

If you need further information or help with the OA publishing process, please do not hesitate to contact your library/information service.

IEEE

Artikkelin julkaiseminen avoimena IEEE:n tiedelehdissä

FinELib-konsortion sopimus IEEE:n kanssa sisältää oikeuden julkaista artikkeleita avoimena IEEE:n tiedelehdissäsopimuskauden 2021–2023 aikana.

Kirjoittajan ei tarvitse maksaa kirjoittajamaksua (APC-maksu, article processing charge). Maksuja voi tulla kirjoittajalle kuitenkin esim. väreistä, sivuista ja jälkipainoksista.

Sopimus kattoi rajallisen määrän artikkeleita. Artikkelit ovat loppuneet.

Olenko oikeutettu maksuttomaan avoimeen julkaisemiseen IEEE:n lehdissä?

Kyllä, jos täytät seuraavat ehdot:

 • Olet artikkelisi vastaava kirjoittaja (corresponding author) ja hoidat yhteydenpidon IEEE:hen vertaisarviointiprosessin aikana.

 • Olet tutkija, opiskelija tai henkilökunnan jäsen organisaatiossa, joka on mukana FinELib-sopimuksessa: IEL-lehtipaketin tilaajat.

 • Artikkelisi on hyväksytty julkaistavaksi IEEE:n hybridi- tai täysin avoimessa lehdessä (xlsx).

 • Artikkelisi on vertaisarvioitu.

 • Artikkelisi on hyväksytty julkaistavaksi ajalla 1.1.2021–31.12.2023.

Onko valitsemani lehti Plan S -yhteensopiva?

Journal Checker Toolin avulla voit tarkistaa, täyttääkö valitsemasi lehti cOAlitionS:n ja Suomen Akatemian rahoitusehdot.

Miten saan avoimen julkaisemisen edun käyttööni?

Kun jätät artikkelisi arvioitavaksi, valitse järjestelmässä oma organisaatiosi (Ringgold-nimet) ja syötä järjestelmään organisaatiokohtainen sähköpostiosoitteesi, jos se ei jo ole järjestelmässä.

Hybridi- ja täysin avoimet lehdet

Kun artikkelisi on hyväksytty julkaistavaksi hybridilehdessä tai täysin avoimessa nimekkeessä:

 • Saat sähköpostin, joka sisältää linkin IEEE:n järjestelmään. Sinua pyydetään lataamaan lopulliset tiedostot järjestelmään ja valitsemaan perinteisen ja avoimen julkaisemisen välillä. Valitse avoin julkaiseminen:

 • Valitse avoimen julkaisemisen lisenssi. Suosittelemme valitsemaan CC BY:n, jota useat rahoittajat edellyttävät.

 • Artikkeli tulee verifioitavaksi FinELib-toimistoon tai omaan organisaatioosi. Verifioinnissa affiliaatiosi tarkistetaan.

 • Jos pyyntösi on hyväksytty, IEEE julkaisee artikkelisi avoimena.

Nimekkeet, joilla poikkeava prosessi

 • IEEE Electrical Insulation Magazine
 • IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica
 • IEEE/OSA Journal of Optical Communications and Networking
 • IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine

Huomioithan, että yllä mainittujen nimekkeiden osalta prosessi on seuraava:

 • Vastaavan kirjoittajan, jonka artikkeli on hyväksytty julkaistavaksi em. nimekkeessä, tulee ottaa yhteyttä FinELib-toimistoon (finelib@helsinki.fi) saadakseen maksuttoman avoimen julkaisemisen edun.

 • Kirjoittajan affiliaatio tarkistetaan. Mikäli se on kunnossa, FinELib-toimisto ilmoittaa kustantajalle, että artikkeli voidaan julkaista avoimena sopimuksemme puitteissa.

Jos open access -rahoituspyyntöäsi ei ole hyväksytty (affiliaatio ei ole kunnossa) tai kaikki maksuttomat krediitit on jo käytetty kun artikkelisi hyväksytään julkaistavaksi, tulee sinun kattaa avoimen julkaisemisen kustannukset itse.

Lisätietoja ja apua saat oman organisaatiosi kirjastosta tai tietopalvelusta.

FinELib agreements published as a response to FOI

17.6.2019

The following agreements have now been published as a response to the FOI request: IEL, Wiley and RSC Read&Publish.
See https://finelib.fi/negotiations/agreements/

The other agreements requested in the FOI will be published once the agreements have been signed and prepared for publication.

We thank you for your patience.