Tutkijat tarttuneet avoimen julkaisemisen mahdollisuuteen

25.9.2018

Suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkijat voivat julkaista rajatun määrän artikkeleita avoimena ilman lisämaksua American Chemical Societyn (ACS), Emeraldin ja Lippincottin lehdissä. Mahdollisuus on tarjolla näiden kustantajien lehtipaketteja FinELibin kautta tilaavien organisaatioiden tutkijoille.

Muutaman viikon sisällä jo 75 tutkijaa on käyttänyt mahdollisuutta julkaista ACS:n artikkeleita avoimina. Kiitos kuuluu kirjastoille, jotka ovat aktiivisesti tiedottaneet tutkijoille OA-mahdollisuudesta. Viestintää on helpottanut se, että ACS on toimittanut FinELibille tiedon hyväksytyistä artikkeleista ja kirjastot ovat voineet tämän tiedon perusteella kohdentaa viestinsä suoraan artikkelien kirjoittajille.

Tietoasiantuntija Kalle Tiitinen Aalto-yliopistosta on yksi ACS:n OA-viestintään osallistuneista. Hänen kokemuksensa tutkijoiden reaktioista ovat pääosin myönteisiä.

"Suurin osa tutkijoista on toimittanut allekirjoitetun OA-sopimuksen minulle muutaman päivän sisällä yhteydenotostani. Kaikki sopimuksen allekirjoittaneet tutkijat ovat olleet ilmaisesta OA-julkaisemisesta todella iloisia ja kiitollisia", Tiitinen kertoo.

Kalle Tiitisen mukaan ACS:n OA-prosessi on ollut kirjastolle suhteellisen kevyt, koska lisenssisopimuksen allekirjoittamisen jälkeen kirjaston ei tarvitse huolehtia muista asioista, kuten maksuliikenteestä.

Myös Emerald-sopimuksen lisenssimaksuun sisältyy mahdollisuus julkaista vuosittain kasvava määrä maksuttomia avoimia artikkeleita. Emeraldin tiedelehdet ovat olleet aktiivisia ja tiedottaneet artikkelien kirjoittajille OA-mahdollisuudesta. Vuoden 2018 ilmaiset artikkelit käytettiin loppuun jo kesällä.

Lippincottin lehtien osalta kirjastoilla ei ole mahdollisuutta olla hyväksyttyjen artikkelien kirjoittajiin yhteydessä eikä kustantajakaan ole tiedottanut aktiivisesti heille FinELib-sopimuksen OA-mahdollisuudesta. Tämän vuoksi tutkijat ovat hyödyntäneet vain vähän avoimen maksuttoman julkaisemisen mahdollisuutta tässä aineistossa.

FinELibin kokemuksen mukaan tutkijat haluavat avata artikkeleitaan avoimeksi, jos he vain saavat tiedon tällaisesta mahdollisuudesta.  Paras tilanne tutkijalle on, jos hänen ei tarvitse maksaa artikkelin kirjoittajamaksua ja julkaisuprosessi on mahdollisimman sujuva.  Konsortion tavoitteena on, että tieteellisten lehtien konsortiosopimuksiin sisältyy aina mahdollisuus julkaista artikkelit avoimina, ilman erillistä maksua.