Tiedelehtien kustannukset kestämättömällä tasolla – tilauksien jatko vaakalaudalla

21.8.2023

Kustantajat vaativat tiedelehtien lukemisesta ja avoimesta julkaisemisesta yhä suurempia maksuja, vaikka tiedeyhteisö ei kestä edes nykyisiä kustannuksia. Kustannukset ovat nousseet tasolle, joka ei vastaa palveluista saatavia hyötyjä.

Suomen korkeakoulut ja tutkimuslaitokset ovat jo pitkään olleet taloudellisesti haastavassa tilanteessa. Monet niistä ovat joutuneet vähentämään henkilöstöään muutosneuvotteluiden kautta. Samaan aikaan tiedelehtien kustantajat ovat systemaattisesti korottaneet tiedelehtien lukemisen ja avoimen julkaisemisen maksuja, vaikka kustantajat käytännössä saavat tutkijoilta sekä artikkelit että niiden arvioinnin ilmaistyönä.

FinELib-konsortio on neuvotellut tiedekustantajien kanssa sopimuksia, jotka kattavat sekä tiedelehtien lukemisen että avoimen julkaisemisen. Sopimuksien avulla tiedelehtien lukemisen kustannuksia on siirretty mahdollistamaan tutkijoille maksuttoman avoin julkaiseminen, mutta kokonaiskustannukset ovat silti nousseet kestämättömälle tasolle.

”Avoimen tieteen ideana on saada kaikki julkisin varoin tuotettu tutkimus avoimesti saatavaksi, mutta kustantajat ovat nähneet tässä erinomaisen tavan lisätä voittojaan”, toteaa FinELibin ohjausryhmän puheenjohtaja ja Turun yliopiston vararehtori Kalle-Antti Suominen.

”Kustantajat ovat jarruttaneet siirtymää avoimeen julkaisemiseen eri tavoin, jolloin niiden on mahdollista kerätä sekä tilaus- että julkaisumaksuja. Tämä on yliopistoille ja tiedeyhteisölle kestämätön kuvio niin taloudellisesti kuin periaatteellisesti. Tilanne ei muutu, mikäli emme ole aidosti valmiita hylkäämään kohtuuttomia sopimusesityksiä ja pohtimaan kriittisesti julkaisukäytäntöjämme”, painottaa Suominen.

FinELib-konsortion ohjausryhmä on linjannut, että nyt neuvoteltaviin tiedelehtipaketteihin on saatava merkittävä alennus, jotta sopimuksia voidaan jatkaa. Kalle-Antti Suominen korostaa, että alennusten on oltava todellisia, eikä  sopimuksen sisällön supistamisesta johtuvia.

”Hinnan alentaminen pelkästään karsimalla lehtisisältöjä tai vähentämällä julkaisumaksujen kiintiötä ei tarkoita, että muuten ylihintainen sopimusesitys muuttuisi hyväksyttäväksi,” Suominen toteaa.

Konsortio varautuu siihen, että jos tavoitteisiin ei päästä, on mahdollista, että kaikkia nykyisiä tiedelehtisopimuksia ei voida jatkaa.

FinELib-konsortion neuvottelee parhaillaan seitsemästä tiedelehtisopimuksesta, joiden yhteenlaskettu arvo vuonna 2023 on yli 16 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 näillä sopimuksilla avattiin vapaasti luettavaksi yhteensä 3660 kotimaista tieteellistä artikkelia. Neuvotteluissa mukana olevat kustantajat ovat American Chemical Society (ACS), Elsevier, Emerald, IEEE, Oxford University Press (OUP), Royal Society of Chemistry (RSC) ja Springer.

Lisätietoja:

Kalle-Antti Suominen, vararehtori, Turun yliopisto, Kalle-Antti.Suominen@utu.fi

Arja Tuuliniemi, palvelupäällikkö, Kansalliskirjasto, arja.tuuliniemi@helsinki.fi