Tavoitteena paras hyöty

14.11.2023

Mistä tiedelehtisopimuksista korkeakoulut ja tutkimuslaitokset saavat parhaan hyödyn? Mitkä sopimukset edistävät avointa julkaisemista, mitkä avaavat pääsyn tilaajille tärkeimpiin lehtiin? Ja ennen kaikkea: mitä tästä kaikesta ollaan valmiita maksamaan? Näihin kysymyksiin FinELib-konsortio hakee vastauksia sopimusneuvotteluissaan.

FinELib-konsortio käy parhaillaan neuvotteluja seitsemän tiedelehtikustantajan kanssa. Tavoitteena on saada tiedelehtisopimusten hinta merkittävästi nykyistä alemmalle tasolle. Taustalla ovat sekä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten haastava taloustilanne että tiedelehtisopimusten vuosi vuodelta kasvavat kustannukset tilaajille.

Sopimuksia ja tarjouksia arvioidessa kiinnitetään huomiota siihen, saadaanko sopimuksista paras mahdollinen hyöty. Arvioinnissa tarkastellaan mm. hinnoittelua, sopimukseen sisältyvien lehtien laatua, avoimen julkaisemisen artikkelikiintiöiden riittävyyttä sekä kustantajan sitoutumista avoimeen julkaisemiseen.

Jos tarjouksen hinta ei vastaa sopimuksesta saatavaa hyötyä, tai jos tarjouksessa on muita merkittäviä puutteita, on FinELib-konsortio valmis jättämään sopimuksia uusimatta. Jos kustantajan tarjous vastaa FinELib-konsortion tavoitteita, voidaan uusi sopimus solmia.

Jokainen korkeakoulu ja tutkimuslaitos arvioi kuitenkin itse, onko sopimus riittävän hyvä juuri heille, ja kannattaako siihen liittyä.

Nykyisten sopimusten lisäksi arvioidaan myös muita, vakiintuneita tiedekustantajia sekä uudempia, täysin avoimeen julkaisemiseen keskittyviä kustantajia, joiden kanssa sopimusta ei vielä ole. Kustantajan lehtien tärkeys konsortion jäsenille, hinnoittelu sekä sitoutuminen avoimeen julkaisemiseen vaikuttavat siihen, aloitetaanko uusia neuvotteluita.

Neuvotteluissa kustantajien kanssa tavoitteena on aina saada aikaan sopimukset, jotka takaavat korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten opiskelijoille ja tutkijoille pääsyn heille tärkeisiin aineistoihin ja tarjoavat tutkijoille mahdollisuuden julkaista artikkelinsa avoimena haluamissaan lehdissä. Samalla on tärkeää saada sopimusten kustannukset tasolle, joka mahdollistaa konsortion jäsenorganisaatioiden tilaukset heille tärkeisiin aineistoihin.

FinELib-konsortio neuvottelee parhaillaan seitsemästä tiedelehtisopimuksesta, joiden yhteenlaskettu arvo vuonna 2023 on yli 16 miljoonaa euroa. Sopimuksilla avattiin vapaasti luettavaksi yhteensä 3660 kotimaista tieteellistä artikkelia vuonna 2022. Neuvotteluissa mukana olevat kustantajat ovat American Chemical Society (ACS), Elsevier (SD Freedom -kokoelma), Emerald, IEEE, Oxford University Press, Royal Society of Chemistry (RSC) ja Springer Nature (Springer Compact -kokoelma). FinELib-konsortion jäseninä tiedelehtisopimuksia tekevät kaikki kotimaiset yliopistot ja ammattikorkeakoulut, sekä lukuisat tutkimuslaitokset ja julkisorganisaatiot.