More and more scientific articles available to all

16.9.2021

Researchers from Finnish universities and research institutions, can publish their articles open access thanks to the FinELib Consortium agreements. A total of 2929 open articles were published in 2020. The number of open access articles increases as more and more researchers utilise the open access benefits included in the consortium agreements. You can track the yearly development in the number of open access articles on FinELib’s new web page.

FinELib's website summarizes by publisher how many open access articles, have been published with the help of the scholarly journal agreements negotiated by the consortium. The information covers the number of open access articles since 2017, when the FinELib consortium first started negotiating agreements covering open access publishing.

FinELib agreements give researchers the right to publish articles open access free of charge or with a reduced article processing charge. The reduced charges are typically associated with fully open access journals. There are currently 12 agreements that contain an open access benefit. In 2020, the Finnish research community published altogether 5120 articles in the scholarly journals covered by the agreements, of which nearly 60% as open access articles. In the future researchers will be able to publish all their articles open access in many scholarly journals, with the benefits included in FinELib agreements.

FinELib has been able to negotiate an increasing number of agreements that contain terms for open access publishing as well as better terms for existing agreements.  More and more articles can be published open access in the future. The aim is that all research results are published open access at a reasonable cost, and agreements would be used to pay for open access publishing only and not for reading. Once full openness has been achieved, all research results are freely available to the entire scientific community and to citizens.

On FinELib’s Open Publications page, you can follow the number of articles published open access.

Follow-up of open publication elsewhere:

Open Science Monitor on the European Union website

Briefing Paper on Open Access Monitoring on Science Europe website

Open APC - a project that contains the author fee information of organizations in multiple countries

 

APC-projektin loppuraportti julkaistu!

26.2.2021

Miten FinELibin jäsenorganisaatiot ovat järjestäneet APC-maksuseurantansa? Ja miten kirjoittajamaksujen seurantaa tulisi kehittää, jotta Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjauksessakin mainitut tavoitteet kirjoittajamaksujen läpinäkyvyydestä muuttuisivat todellisuudeksi?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin tarjotaan vastauksia FinELibin APC-projektin (2019-2020) loppuraportissa, jonka johtopäätökset ja suositukset kokosimme alle:

OKM:n rahoittaman APC-projektin tavoitteena oli kehittää kirjoittajamaksujen (APC, Article Processing Charge) seurantaa ja raportointia yhdessä konsortion jäsenorganisaatioiden ja sidosryhmien kanssa. Projektin pilottiin osallistui kuusi organisaatiota: Hanken Svenska Handelshögskolan, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus ja Turun yliopisto.

APC-projektin loppuraportti: Kirjoittajamaksut ja niiden seuranta: havaintoja ja kehitysehdotuksia

Lisätietoja projektista myös Kansalliskirjaston Tietolinja-lehden artikkelissa: APC-maksut tulivat, nyt etsitään avoimen julkaisemisen hintalappua

Lehti- ja konferenssiartikkeleiden avoimen saatavuuden osalinjaus

Lisätietoja: timo.vilen@helsinki.fi

Final report of the FinELib's APC-project out now!

26.2.2021

The report is the result of a project undertaken by the FinELib consortium in 2019–2020 to explore the motivations and challenges associated with the monitoring of APC (Article Processing Charge) expenditure among its member organisations.

The report is in Finnish but contains an Executive Summary in English which summarises the key conclusions of the project while also highlighting some of the actions Finnish institutions and stakeholders are urged to take to further promote the monitoring of APCs.

The report (Kirjoittajamaksut ja niiden seuranta: havaintoja ja kehitysehdotuksia) can be accessed here.

For more information, please contact: timo.vilen@helsinki.fi

Follow us on Twitter @FinELibpalvelu

Elsevier

Science Direct Freedom Collection

Contract Period

1.1.2021–31.12.2023

Status

In effect.

Introduction

The agreement covers access to Science Direct Freedom Collection and a chance to publish a set amount of articles open access in the majority of Elsevier hybrid journals.

Documents

Agreement 2021-2023 (pdf)

Open Access Publishing

Under FinELib consortium’s agreement with Elsevier, corresponding authors can publish their articles open access without article processing charge (APC)  in Elsevier hybrid journals eligible for the agreement. There is a limited number of free open access articles available during the agreement period 2021–2023.

Open Access publishing in Elsevier journals

 Elsevier

Open Access Publishing in SD Freedom Journals

Under FinELib consortium’s agreement with Elsevier, corresponding authors can publish their articles open access without article processing charge (APC)  in Elsevier hybrid journals eligible for the agreement.

There is a limited number of free open access articles available during the agreement period 2021–2023.

Am I eligible?

You are eligible if you meet the criteria below:

 • You are the corresponding author of the article who is to communicate with Elsevier through the peer review process

 • You are affiliated with one of the participating institutions: FinELib institutions

 • Your article has been accepted for publication in one of the Elsevier journals (xls). NB! Alterations to the list are possible during the agreement period.

 • The acceptance date of your article is between Jan 1, 2021 and Dec 31, 2023

 • Your article has been peer-reviewed. Peer-review article types include:

  • full length journal articles
  • review articles
  • short communications
  • case reports
  • short reviews (surveys)
  • original software publications
  • data articles
  • micro-articles
  • protocols
  • replication studies
  • videos

Is my journal compliant with Plan S?

Use the Journal Checker Tool to see if your preferred journal is compliant with Plan S and with the Academy of Finland's OA policy.

I am eligible, what do I need to do?

Once your article is accepted, you will receive an e-mail from Elsevier asking you to fill in the Rigths and Access form.

Filling in the Rigths and Access form

 1. Corresponding Author's organization: Start typing the name of your organisation and select the correct one from the list offered by the system. Affiliation details will be used to identify the authors and match them to the FinELib agreement. If you do not find your organisation's name, please contact your library/information service for more information.

 2. If relevant in the case of your article, fill in the co-author and funder details.

 3. Based on your affiliation details you will be presented your publishing options. If your affiliation has been identified and matched to the FinELib agreement, the gold open access option is preselected and you can see that the article publishing charge has been credited.

 4. Select the CC license. We recommend that you choose CC BY which is required by many funders.

 5. Proceed to the confirmation page and complete the request.

After you have completed the request it will be forwarded to your institution for approval. Once your institute has verified your eligibility, you will receive a confirmation and your article will be made freely available online.

In the event that your request to publish open access is not approved (i.e. if you are not eligible) or the maximum number of free open access articles has been reached you will have the option to pay the APC yourself.

If you need further information or help with open access publishing process, please contact your library/information service.

Instructions to authors can also be found on Elsevier web pages.

 Elsevier

Artikkelin julkaiseminen avoimena SD Freedom -lehdissä

FinELibin ja Elsevierin sopimuksen perusteella vastaavat kirjoittajat voivat julkaista avoimia artikkeleita ilman kirjoittajamaksua (APC-maksu, article processing charge) sopimuksen piiriin kuuluvissa Elsevierin hybridilehdissä.

Avoimia artikkeleita on sopimuskauden 2021–2023 aikana käytettävissä rajallinen määrä.

Olenko oikeutettu maksuttomaan avoimeen julkaisemiseen?

Olet oikeutettu julkaisemaan artikkelisi avoimena maksutta, jos

 • olet artikkelisi vastaava kirjoittaja (corresponding author) ja olet yhteydessä Elsevieriin vertaisarviointiprosessin aikana

 • organisaatiosi on mukana FinELib-sopimuksessa: ScienceDirect Freedom Collection -tilaajat

 • artikkelisi on hyväksytty julkaistavaksi sopimuksen piiriin kuuluvassa Elsevierin lehdessä (xlsx). (Lehtilistaan voi tulla muutoksia sopimuskauden aikana).

 • artikkelisi hyväksymispäivämäärä (acceptance date) on ajalla 1.1.2021–31.12.2023

 • artikkelisi on vertaisarvioitu, artikkelityypit:

  • full length journal articles
  • review articles
  • short communications
  • case reports
  • short reviews (surveys)
  • original software publications
  • data articles
  • micro-articles
  • protocols
  • replication studies
  • videos

Onko valitsemani lehti Plan S -yhteensopiva?

Journal Checker Toolin avulla voit tarkistaa, täyttääkö valitsemasi lehti cOAlitionS:n ja Suomen Akatemian rahoitusehdot.

Näin saat edun käyttöösi

Kun artikkeli, jossa olet vastaavana kirjoittana (corresponding author) on hyväksytty, saat Elsevieriltä sähköpostin, jossa sinua pyydetään täyttämään Rights and Access form.

Elsevierin Rights and Access -lomakkeen täyttäminen

 1. Kohdassa Corresponding Author's Organization: Kirjoita organisaatiosi nimi (englanniksi) ja valitse järjestelmän tarjoamista vaihtoehdoista oikea. Järjestelmä tunnistaa affiliaatiotietojesi perusteella, oletko oikeutettu avoimeen julkaisemiseen FinELib-sopimuksella.

  Jos et löydä organisaatiosi nimeä, ota yhteyttä kirjastoosi tai tietopalveluusi, jotta saat apua asian selvittämisessä.

 2. Täytä tarvittaessa muiden kirjoittajien tiedot (co-authors) ja tutkimuksen rahoittajan tiedot (funder details).

 3. Järjestelmä tarjoaa sinulle julkaisuvaihtoehdot antamiesi tietojen perusteella. Jos organisaatiosi on mukana FinELib-sopimuksessa, oletusvalintana on gold open access -julkaiseminen ja lomakkeella näkyy, että APC-maksusi on hyvitetty.

 4. Valitse CC-lisenssi. Suosittelemme valitsemaan CC BY:n, jota useat rahoittajat edellyttävät.

 5. Täytä lomake loppuun.

Lomakkeen täyttämisen jälkeen Elsevier välittää pyyntösi verifioitavaksi organisaatiollesi. Kun organisaatiosi kirjasto tai tietopalvelu on verifioinut pyyntösi, saat vahvistuksen ja Elsevier julkaisee artikkelisi avoimena.

Jos pyyntöäsi ei ole hyväksytty tai kaikki maksuttomat avoimet artikkelit on jo käytetty, tulee sinun kattaa avoimen julkaisemisen kustannukset itse.

Lisätietoja ja apua saat oman organisaatiosi kirjastosta tai tietopalvelusta.
Lisätietoja myös Elsevierin verkkosivuilla.

Elsevier

Elsevier Science Direct Freedom

Sopimuskausi

1.1.2021–31.12.2023

Status

Sopimus on voimassa.

Esittely

Sopimus kattaa pääsyn Science Direct Freedom Collection -lehtikokoelmaan sekä mahdollisuuden julkaista rajattu määrä artikkeleja avoimena valtaosassa Elsevierin hybridilehdistä.

Asiakirjat

Sopimus (pdf)

Open Access -julkaiseminen

FinELibin ja Elsevierin sopimuksen perusteella vastaavat kirjoittajat voivat julkaista avoimia artikkeleita ilman APC-maksua (article processing charge) sopimuksen piiriin kuuluvissa Elsevierin hybridi-lehdissä. Avoimia artikkeleita on sopimuskauden 2021–2023 aikana käytettävissä rajallinen määrä.

OA-julkaiseminen Elsevierin lehdissä