Avoin julkaiseminen mukaan Cell Press -sopimukseen

22.2.2022

FinELib ja Elsevier ovat solmineet Cell Pressin lehtiä koskevan Read and Publish -sopimuksen vuosille 2022–2024.

Uuden sopimuksen myötä tutkijat voivat julkaista artikkeleitaan avoimena ilman erillistä maksua noin 40:ssä Cell Pressin lääke- ja luonnontieteen alan hybridilehdessä.

Sopimuksessa on mukana 10 FinELib-organisaatiota, joiden tutkijat julkaisevat vuosittain yhteensä noin 30 artikkelia Cell Pressin hybridilehdissä.

Julkaisuoikeuden lisäksi sopimus tarjoaa tutkijoille ja opiskelijoille pääsyn organisaatioiden tilaamiin Cell Pressin lehtiin.

Ohjeet artikkelin julkaisemiseen avoimena Cell Press -lehdissä

Cell Press -sopimus 2022–2024

Cell Press agreement enables open access publishing

22.2.2022

FinELib and Elsevier have signed a Read and Publish agreement for Cell Press journals for the term 2022–2024.

With the new agreement, researchers affiliated with the participating organisations can publish their articles open access without extra costs in about 40 Cell Press hybrid journals in the field of medical and natural sciences.

The agreement covers 10 FinELib member organisations, who yearly have published about 30 articles in total in Cell Press hybrid journals.

In addition, the agreement allows researchers and students to access Cell Press journals subscribed by the organisations.

More information on how to publish open access in Cell Press journals

The license agreement 2022-2024

 Elsevier

Open Access Publishing in SD Freedom Journals

Under the FinELib consortium’s agreement with Elsevier, corresponding authors can publish their articles open access during 1.1.2024–31.12.2025 without article processing charge (APC) in Elsevier hybrid journals and journals flipped from hybrid to gold open access or with 15% discount of the journal’s APC in Elsevier gold open access journals.

There is a limited number of free open access articles available. Articles will be published under CC BY or CC BY-NC-ND license. We recommend that you choose CC BY which is required by many funders.

Am I eligible?

You are eligible if you meet the criteria below:

  • You are the corresponding author of the article, who is to communicate with Elsevier through the peer review process.

  • You are affiliated with one of the participating institutions.

  • Your article has been accepted for publication in Elsevier

  • The acceptance date of your article is between Jan 1, 2024 and Dec 31, 2025

  • Your article has been peer-reviewed. Peer-review article types include:

    • full length journal articles
    • review articles
    • short communications
    • case reports
    • short reviews (surveys)
    • original software publications
    • data articles
    • micro-articles
    • protocols
    • replication studies
    • videos

Is my journal compliant with Plan S?

Use the Journal Checker Tool to see if your preferred journal is compliant with Plan S and with the Academy of Finland's OA policy.

I am eligible, what do I need to do?

Once your article is accepted, you will receive an e-mail from Elsevier asking you to fill in the Rigths and Access form.

Filling in the Rigths and Access form

  1. Corresponding Author's organization: Start typing the name of your organisation and select the correct one from the list offered by the system. Affiliation details will be used to identify the authors and match them to the FinELib agreement.

    If you do not find your organisation's name, please contact your library/information service for more information.

  2. If relevant in the case of your article, fill in the co-author and funder details.

  3. If your affiliation details match to FinELib agreement, and based on the journal, you will be presented an option to publish open access without APC fee (the article publishing charge has been credited), or with 15% APC discount.

  4. Select the CC license. We recommend that you choose CC BY which is required by many funders.

  5. In case you are eligible for 15 % APC discount, you will be asked to provide the APC billing address details. In case you do not have a purchase order number, you may add N/A or 0 and proceed. Elsevier will send the invoice to the address you have provided. Fill in the invoicing information as accurately as possible so that the invoice is directed to the correct address.

  6. Proceed to the confirmation page and complete the request.

After you have completed the request it will be forwarded to your institution for approval. Once your institute has verified your eligibility, you will receive a confirmation.

If your request is accepted, Elsevier will either

  • make your article freely available online without APC payment, or
  • send a discounted invoice to the billing address you have specified, and after the invoice has been paid, the article will be made freely available online.

If your request to publish open access is not approved or the maximum number of free open access articles has been reached you will have the option to pay the APC yourself.

If you chose to publish your article behind a paywall, or would like to change CC BY-NC-ND license to CC BY, it is possible to retrospectively publish your article open access or with CC BY license within certain time limits. Please contact your library/information service for help.

If you need further information or help with open access publishing process, please contact your library/information service. Instructions to authors can also be found on Elsevier web pages.

 Elsevier

Artikkelin julkaiseminen avoimena SD Freedom -lehdissä

FinELibin ja Elsevierin sopimuksen perusteella vastaavat kirjoittajat voivat julkaista avoimia artikkeleita sopimuskauden 2024–2025 aikana ilman kirjoittajamaksua (APC-maksu, article processing charge) sopimukseen kuuluvissa hybridi- ja hybrideistä gold open access -lehdiksi muuttuneissa lehdissä, tai 15 % APC-alennuksella gold open access -lehdissä.

Avoimia artikkeleita on käytettävissä rajallinen määrä. Artikkelit julkaistaan CC BY tai CC BY-NC-ND -lisenssillä. Suosittelemme valitsemaan CC BY:n, jota useat rahoittajat edellyttävät.

Olenko oikeutettu maksuttomaan avoimeen julkaisemiseen tai alennettuun kirjoittajamaksuun?

Kyllä, jos

  • artikkelisi hyväksymispäivämäärä (acceptance date) on 1.1.2024–31.12.2025 välisenä aikana

  • artikkelisi on vertaisarvioitu ja kuuluu johonkin seuraavista artikkelityypeistä:

    • full length journal articles
    • review articles
    • short communications
    • case reports
    • short reviews (surveys)
    • original software publications
    • data articles
    • micro-articles
    • protocols
    • replication studies
    • videos

Is my journal compliant with Plan S?

Use the Journal Checker Tool to see if your preferred journal is compliant with Plan S and with the Academy of Finland's OA policy.

Näin saat edun käyttöösi

Kun artikkeli, jossa olet vastaavana kirjoittana (corresponding author) on hyväksytty, saat Elsevieriltä sähköpostin, jossa sinua pyydetään täyttämään Rights and Access form.

Rights and Access -lomakkeen täyttäminen

  1. Kohdassa Corresponding Author's Organization: Kirjoita organisaatiosi nimi englanniksi ja valitse järjestelmän tarjoamista vaihtoehdoista oikea. Järjestelmä tunnistaa antamasi tietojen perusteella, oletko oikeutettu avoimeen julkaisemiseen FinELib-sopimuksella.

    Jos et löydä organisaatiosi nimeä, ota yhteyttä organisaatiosi kirjastoon/tietopalveluun, josta saat apua asian selvittämisessä.

  2. Täytä tarvittaessa muiden kirjoittajien tiedot (co-authors) ja tutkimuksen rahoittajan tiedot (funder details).

  3. Jos lehti kuuluu FinELib-sopimuksen piiriin ja järjestelmä on tunnistanut sinut, sinulle tarjotaan mahdollisuus avoimeen julkaisemiseen ilman APC-maksua (lomakkeella näkyy, että APC-maksusi on hyvitetty), tai 15 %:n APC-alennuksella.

  4. Valitse CC-lisenssi. Suosittelemme valitsemaan CC BY:n, jota useat rahoittajat edellyttävät.

  5. Jos olet oikeutettu 15 %:n APC-alennukseen, sinua pyydetään täyttämään APC-maksun laskutustiedot. Purchase order - numeron voit tarvittaessa ohittaa merkitsemällä kenttään N/A tai 0. Elsevier lähettää laskun osoitteeseen, jonka olet antanut. Täytä laskutustiedot mahdollisimman tarkasti, jotta lasku ohjautuu oikeaan osoitteeseen.

  6. Täytä lomake loppuun.

Lomakkeen täyttämisen jälkeen Elsevier välittää pyynnön tarkistettavaksi organisaatiollesi. Kun organisaatiosi kirjasto tai tietopalvelu on verifioinut pyynnön, saat siitä vahvistuksen sähköpostiisi.

Jos organisaatio hyväksyy pyynnön, Elsevier

  • julkaisee artikkelisi avoimena ilman APC-maksua, tai
  • lähettää alennuksen sisältävän APC-laskun antamaasi osoitteeseen, ja kun lasku on maksettu, julkaisee artikkelin avoimena.

Jos pyyntöäsi ei ole hyväksytty tai kaikki maksuttomat avoimet artikkelit on jo käytetty, tulee sinun kattaa avoimen julkaisemisen kustannukset itse.

Jos olet vahingossa kieltäytynyt artikkelisi avoimesta julkaisusta ja haluat myöhemmin korjata tilanteen, tai haluat vaihtaa CC BY NC-ND -lisenssin CC BY -lisenssiksi, voit muuttaa valintasi määräaikaan mennessä. Ohjeet saat oman organisaatiosi kirjastosta/tietopalvelusta.

Lisätietoja ja apua saat oman organisaatiosi kirjastosta/tietopalvelusta, tai Elsevierin verkkosivuilta.