Cambridge University Press

Open Access Publishing in CUP Journals

FinELib’s agreement with Cambridge University Press allows authors from participating institutions to publish Open Access in hybrid and Gold OA journals included in CUP’s Full Collection at no additional charge.

The costs of OA publishing are covered by the agreement and paid for from library budgets.

For articles in CUP Research Directions and Cambridge Prisms special collections, a 10% automatic discount on the normal APC (Article Processing Charge) applies.

Articles accepted for publication from 1.1.2024 can be retroactively converted to OA at no cost to the author. CUP will contact eligible authors after the signing of the agreement. If you are eligible but haven’t been contacted by 9/2024, please contact finelib@helsinki.fi.

Am I eligible?

You are eligible if you meet the following criteria:

Please ensure that you supply your affiliation accurately and use your institutional email address when submitting the article.

Need support? Not sure of your eligibility? Email oaqueries@cambridge.org or contact your library/information services.

Is my journal compliant with Plan S?

Use the Journal Checker Tool to see if your preferred journal is compliant with Plan S and with the Academy of Finland's OA policy.

I am eligible

What do I need to do to publish in CUP's

CUP's Full Collection

Step 1 – Manuscript Submission

 • Click 'Submit your article' on your chosen journal’s homepage.

 • Complete the submission form in the journal’s Online Peer Review System (OPRS).

 • Ensure you select or supply your affiliation accurately when prompted during the submission process.

Step 2 – Open Access Author Publishing Agreement

 • Upon acceptance, follow email instructions from Cambridge to complete your author publishing agreement.

 • Select the gold open access option to take advantage of your organisation’s transformative agreement.

 • Confirm the Creative Commons license under which your article should be published.

We advise that authors select the CC BY publication license (the default option) whenever available. Also, please note that the Finnish national policy on open access strongly recommends the selection of the CC BY licence, while several funders require it.

Step 3 – APC Transaction Process

 • You will receive an email from Rightslink to invite you to transact your article processing charge (APC). When prompted, select the option to 'seek funding' from your institutional agreement.

 • If your article complies with all relevant eligibility criteria, your APC will be automatically waived. Please note that your library will need to approve your waiver via the Rightslink Institutional Portal.

Step 4 – Article Production

 • Your article will now move through the production process: Copy editing → Type setting → Author proof → Final type setting.

See Publishing an accepted paperThe Production Process.

Step 5 – Article Publication

 • You will be notified upon the publication of your article via an e-mail from Cambridge.

Please note that if your request is not approved (i.e. if you are not eligible), you will need to arrange payment of the APC via another method.

CUP Research Directions and Cambridge Prisms special collections

The 10% APC discount will be applied automatically based on affiliation.

FAQ

Open Library of Humanities

Avoin julkaiseminen OLH:n lehdissä

Open Library of Humanities (OLH) on voittoa tavoittelematon ja nk. timanttimallin (Diamond OA) kustantaja, joka nojaa toiminnassaan kirjastojen maksamiin jäsenmaksuihin.

Avoin julkaiseminen OLH:n lehdissä on maksutonta kaikille kirjoittajille affiliaatiosta riippumatta.

Artikkelit julkaistaan CC BY -lisenssillä. Mikäli artikkeliin liittyy kolmansien tahojen tekijänoikeuksia, voidaan erityistapauksissa soveltaa myös muita CC-lisenssejä.

Ohjeet kirjoittajalle

Lähetä artikkelisi valitsemaasi OLH:n lehteen ja seuraa lehtikohtaisia kirjoittajaohjeita.

OLH:n lehtilista (xls)

Huom! Osa OLH:n lehdistä saattaa pyytää kirjoittajilta vapaaehtoista tukimaksua, mikäli näillä on käytössään tutkimus- tai hankerahoitusta. Pyyntöä ei kuitenkaan esitetä OLH:n jäsenohjelmaan osallistuvien organisaatioiden tutkijoille, mikäli nämä on tunnistettu kirjoittajan järjestelmässä.

Tarvitsetko apua? Ota yhteyttä oman organisaatiosi kirjastoon tai tietopalveluun.

Is my journal compliant with Plan S?

Use the Journal Checker Tool to see if your preferred journal is compliant with Plan S and with the Academy of Finland's OA policy.

Usein kysytyt kysymykset

Open Library of Humanities

Open Access Publishing in OLH Journals

Open Library of Humanities is a not-for-profit diamond open access publisher funded by membership fees from subscribing libraries.

All authors (yes, all) regardless of their institutional affiliation can publish open access in OLH journals at no cost to themselves.

All articles are published under a CC BY licence. For reasons of third-party copyright and at the request of the author, a more restrictive CC licence can be applied.

OK, what do I need to do?

Just submit to your preferred OLH journal and follow the author guidelines!

Please note that some OLH journals may ask authors to make a voluntary contribution, if they have access to institutional funding or grants.

However, authors and co-authors affiliated with subscribing FinELib Member institutions should not be asked for voluntary contributions. To identify yourself, please enter your institution upon submission.

See the OLH title list (xls).

Need support? Email your library/information services.

Compliance with Funder mandates?

All OLH titles are compliant with PlanS and the Academy of Finland's OA policy. Please use the PlanS Journal Checker Tool to check.

FAQ

FinELib ja Open Library of Humanities yhteistyöhön

22.8.2022

FinELib ja Open Library of Humanities ovat solmineet kolmivuotisen (2022–2024) sopimuksen, jonka nojalla neljä suomalaista yliopistoa sitoutuu tukemaan OLH:ta sen tukiohjelman kautta.

OLH on ensimmäinen timanttimallia (Diamond OA) edustava kustantaja, jonka kanssa FinELib on solminut sopimuksen.

OLH:n alustalla toimivia lehtiä ovat mm. Glossa: a journal of general linquistics, Ethnologia Europaea, Architectural Histories sekä OLH:n lippulaivalehti, monitieteinen Open Library of Humanities Journal.

Sopimukseen liittyneet organisaatiot:

 • Åbo Akademi
 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto

Birckbeck, University of Londonin suojissa toimiva Open Library of Humanities (OLH) on palkittu ja nk. timanttimallin pohjalta toimiva julkaisualusta, jonka 28 lehteä edustavat humanististen tieteiden kirjoa.

OLH:n kulut katetaan kirjastojen maksamilla tukimaksuilla, jolloin artikkeleiden lukemisesta sen koommin kuin julkaisemisesta ei peritä maksua.

Lisätietoja: Avoin julkaiseminen Open Library of Humanitiesin lehdissä

FinELib partners with the Open Library of Humanities

22.8.2022

FinELib and the not-for-profit Open Library of Humanities have signed a three-year (2022–2024) agreement that provides support for OLH through its Library Partnership Subsidy Model.

The partnership with OLH is FinELib’s first with a scholar-led diamond OA publisher.

Journals that have joined OLH include Glossa: a journal of general linquistics, Ethnologia Europaea, Architectural Histories as well as OLH's flagship journal, the multidisciplinary Open Library of Humanities Journal.

Participating Finnish institutions:

 • Abo Akademi University
 • University of Eastern Finland
 • University of Helsinki
 • University of Jyväskylä

Based in Birkbeck, University of London, Open Library of Humanities (OLH) is an award-winning, academic-led, diamond open access publisher of 28 journals from across the humanities disciplines.

Its costs are covered by payments from participating libraries, with charges neither to readers nor authors.

For more information, see Open access publishing in Open Library of Humanities' journals

SCOAP3

Avoin julkaiseminen SCOAP3-lehdissä

Korkeaenergiafysiikan alaan kuuluvat artikkelit voidaan julkaista avoimina CC BY -lisenssillä ja ilman kirjoittajamaksua SCOAP3-lehdissä.

Avoimen julkaisemisen kustannukset kattaa CERN:in alaisuudessa toimiva SCOAP3-konsortio, johon kuuluu kirjastoja, kirjastokonsortioita (ml. FinELib), tutkimuslaitoksia ja rahoittajia yli 40 maasta.

Näin saat edun käyttöösi

Kaikki tutkijat voivat julkaista maksutta SCOAP3-lehdissä organisaatiosta riippumatta ja tekijänoikeuden säilyttäen, ks. SCOAP3-lehdet (xls).

Lähetä artikkeli valitsemaasi lehteen ja etene normaalien lehtikohtaisten kirjoittajaohjeiden mukaan:  SCOAP3 Journals: Author guidelines.

Tarvitsetko apua? Ota yhteyttä oman organisaatiosi kirjastoon tai tietopalveluun. Lisätietoa löydät myös SCAOP3:n FAQ-sivulta.

Onko valitsemani lehti PlanS-yhteensopiva?

Kaikki SCOAP3-lehdet täyttävät cOAlitionS:n ja Suomen Akatemian rahoitusehdot. Lisätietoja voit etsiä Journal Checker Toolin avulla.

SCOAP3

Open Access Publishing in SCOAP3 Journals

Authors of high-energy physics articles can publish Open Access in SCOAP3 journals at no cost for authors and with a CC BY licence.

The costs of Open Access publishing are covered by a common SCOAP3 fund at CERN, to which libraries, library consortia (including FinELib), research institutions and funding agencies from over 40 countries jointly contribute.

OK, what do I need to do?

SCOAP3 journals are open for any scientists to publish in – with no strings attached and with authors retaining copyright over their own work. Just submit to your preferred journal and proceed as usual!

See the List of SCOAP3 titles (xls).

Further details about the SCOAP3 journals with direct links to their author guidelines: SCOAP3 Journals: Author Guidelines.

Need support? Email your library. For more information, please check SCOAP3's FAQs.

Is my journal compliant with Plan S?

All SCOAP3 journals are compliant with Plan S and with the Academy of Finland's OA policy and are listed in the Journal Checker Tool.

Nature Research

Open Access Publishing in Nature Research titles

FinELib consortium’s agreement with Springer Nature includes open access publishing in Nature Research hybrid titles during the agreement term 1.6.2022–31.12.2024 (note that the agreement term may vary depending on the organisation).

The corresponding author does not need to pay an APC (article processing charge). The charges are covered by the agreement.

The agreement covered only a limited number of free OA articles. The articles have now run out.

Who is eligible to publish articles Open Access?

Corresponding authors affiliated to Nature Research subscribing institutions are eligible to publish open access under the agreement. Your institution verifies your affiliation during the publishing process.

Nature Research consortium

Which journal titles are eligible for Open Access publishing?

The agreement covers Nature Research hybrid titles (xlsx)

The agreement covers Open Access publishing of the following article types:

 • Original Paper
 • Analysis
 • Article
 • Letter
 • Brief Communication
 • Registered Report
 • Resource
 • Technical Report

Is my journal compliant with Plan S?

Use the Journal Checker Tool to see if your preferred journal is compliant with Plan S and with the Academy of Finland's OA policy.

Instructions to the Corresponding Author

 • Once your article has been accepted, you will receive a link to the My Publication system.

 • Choose your affiliation: state the name of the subscribing institution you are affiliated to in the entry field. If you don’t find your institution, type in the city or country and the system will prompt institution names.

 • You will see the Green Box describing the FinELib agreement (an example using Aalto University):

 • Agree to the open access license used by the journal title (CC BY)

CC BY 4.0 (ByAttribution)
Creative Commons describes the license like this:
This license lets others copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits (attribution) in the manner specified by these.

 • Order color figures, offprints or posters if you like. Note that you will personally be charged for them, your institution only covers the article processing charge (APC).

 • Fill in your contact information in the Your Affiliation form.

 • Send the order. Your price is 0 EUR unless you have ordered color figures, offprints or posters.

 • Springer Nature will alert your institution and your library/information service will verify your affiliation in the  system.

 • Springer Nature will publish your article open access.

It's assumed that all corresponding authors will want to publish open access.

If this is not the case with you, contact your library or information service before you complete the My Publication -process.

They will reject verifying your affiliation in the system. You will then receive a new link to My Publication and your article will be published behind a paywall.

If you need further information or help with the OA publishing process, please do not hesitate to contact your library/information service.

ACM

Open Access Publishing in ACM's Journals

FinELib’s agreement with ACM (Association for Computing Machinery) allows authors from participating institutions to publish Open Access in ACM’s titles (journals, magazines, conference proceedings) at no additional charge.

The costs of OA publishing are covered by the agreement and paid for from library budgets.

Am I eligible?

You are eligible if you meet the following criteria:

Publications not included in the agreement: Conference Proceedings Series Ι Journals and Magazines

 • The type of your article is:

   • Research Article,
   • Short Paper,
   • Technical Note / Editorial Note / Note,
   • Tutorial,
   • Case Study,
   • Interview,
   • Review Article or
   • Survey Article.

Is my journal compliant with Plan S?

Use the Journal Checker Tool to see if your preferred journal is compliant with Plan S and with the Academy of Finland's OA policy.

I am eligible, what do I need to do?

Once your paper has been accepted for publication, you will receive an email containing instructions to Open Access publishing.

To make your article eligible for the agreement choose:

 • Institutionally Paid Open Access and
 • CC license / Allow remixing (CC BY 4.0 license)

in the publishing process.

Need support? Contact your library/information service.

ACM

Avoin julkaiseminen ACM:n lehdissä

FinELibin ja ACM:n (Association for Computing Machinery) neuvottelema Read & Publish -sopimus mahdollistaa maksuttoman avoimen julkaisemisen ACM:n lehdissä ja konferenssijulkaisuissa.

Tutkijan ei tarvitse maksaa kirjoittajamaksua (Open Access Charge, Article Processing Charge), sillä avoimen julkaisemisen kustannukset on sisällytetty sopimukseen.

Olenko oikeutettu maksuttomaan avoimeen julkaisemiseen ACM:n lehdissä?

Kyllä, jos täytät seuraavat ehdot:

 • Organisaatiosi on mukana FinELib-sopimuksessa: ACM Digital Library -tilaajat.

  Varmista, että merkitset tämän organisaation ensisijaiseksi affiliaatioksesi, ja että käytät organisaatiosi sähköpostiosoitetta kun lähetät artikkelisi kustantajalle.

 • Olet artikkelisi vastaava kirjoittaja (corresponding author).

 • Artikkelisi on hyväksytty julkaistavaksi ajalla 1.7.2022–31.12.2024 ACM:n lehdessä tai konferenssijulkaisussa:

Julkaisuoikeuden ulkopuolelle rajatut konferenssijulkaisusarjat/lehdet: Conference Proceedings Series  Ι  Journals and Magazines

 • Artikkelityyppi on jokin seuraavista:

   • Research Article
   • Short Paper
   • Technical Note / Editorial Note / Note
   • Tutorial
   • Case Study
   • Interview
   • Review Article
   • Survey Article

Is my journal compliant with Plan S?

Use the Journal Checker Tool to see if your preferred journal is compliant with Plan S and with the Academy of Finland's OA policy.

Näin saat edun käyttöösi

Kun artikkelisi on hyväksytty, saat sähköpostin, joka sisältää ohjeet avoimesta julkaisemisesta.

Saadaksesi edun sinun tulee tehdä julkaisuprosessissa valinnat:

 • Institutionally Paid Open Access ja
 • CC license / Allow remixing (CC BY 4.0 license)

Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä oman organisaatiosi kirjastoon tai tietopalveluun.