Nature-lehtien avoimet artikkelit käytetty loppuun

30.8.2023

Sopimuskaudelle 1.6.2022–31.12.2024 hankitut artikkelit on kulutettu loppuun, eikä maksuton avoin julkaiseminen sopimuksen puitteissa enää ole mahdollista.

Nature- ja Nature Research -lehtiin hankitut avoimet artikkelit kuluivat selvästi odotettua nopeammin. Hankittu artikkelimäärä perustui julkaisudataan, joka oli käytettävissä sopimuksen neuvottelemisen aikaan. Julkaiseminen on sittemmin ollut aiempaa vilkkaampaa.

Sopimuksella julkaistiin 33 avointa artikkelia Nature sekä Nature Research -lehtiperheeseen kuuluvissa hybridilehdissä.

FinELib-konsortion Nature-sopimus kattoi avoimen julkaiseminen Nature sekä Nature Research- lehtiperheeseen kuuluvissa hybridilehdissä. Täysin avoimet lehdet eivät sisältyneet sopimukseen. Sopimuksen nojalla vastaava kirjoittaja, joka kuuluu sopimuksessa mukana olevaan organisaatioon, sai julkaista artikkelinsa avoimena ilman kirjoittajamaksua.