Mitä neuvottelupöydässä tapahtuu tänä syksynä?

19.8.2019

FinELib-konsortio jatkaa neuvotteluja avoimen julkaisemisen edistämiseksi useiden kustantajien kanssa. Vuoden 2019 aikana käytävien neuvotteluiden tavoitteena on edelleen saada lehtien luku- ja käyttöoikeuksien lisäksi tutkijoille mahdollisuus julkaista artikkelinsa avoimena helposti ja ilman lisämaksua.

Tieteelliset artikkelit on perinteisesti julkaistu maksumuurin takana. Näitä artikkeleita pääsevät lukemaan vain ne tutkijat, joiden taustaorganisaatioilla on varaa maksaa lehtien kalliita tilausmaksuja.

FinELib-konsortio pyrkii siirtämään aiemmin pelkkiin tilausmaksuihin käytetyt varat siihen, että suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkijat voivat julkaista artikkelinsa avoimena. Avoimet artikkelit ovat kenen tahansa tieteestä kiinnostuneen luettavissa ja käytettävissä ilman maksua.

Neuvotteluissa pidetään samalla kiinni myös luku- ja käyttöoikeuksista niihin artikkeleihin, jotka ovat tai jotka julkaistaan maksumuurin takana.

FinELibin neuvottelut ovat osa globaalia liikettä, jossa yhä useammat maat ja konsortiot solmivat avoimen julkaisemisen sopimuksia tieteellisten kustantajien kanssa. Tavoitteena on, että jo lähivuosina valtaosa maailman tieteellisistä artikkeleista julkaistaisiin avoimesti, jolloin lehtien tilausmaksuja ei enää tarvita.

Tulevaisuudessa avoimen julkaisun kustannuksia kattaisivat mm. tutkimusrahoittajat, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset kirjastoineen, eivät yksittäiset tutkijat.

Parhaillaan FinELib neuvottelee aineistoista, joiden voimassaolevat sopimukset päättyvät 31.12.2019

Nykyinen sopimus Wileyn kanssa kattaa noin 1 250 lehteä, mutta ei sisällä minkäänlaista avoimen julkaisemisen etua. FinELibin avoimen julkaisemisen neuvottelut Wileyn kanssa ovat kestäneet jo useita vuosia; jotta neuvotteluille saatiin lisäaikaa, vuodelle 2019 solmittiin yksivuotinen jatkosopimus vuoden 2018 sopimusehdoilla.

Nykyinen sopimus Sagen kanssa kattaa noin 950 lehteä sekä merkittävän alennuksen avoimen julkaisemisen APC-maksuista. Tavoitteena on neuvotella sopimus, joka sisältää tutkijoille täysin maksuttoman avoimen julkaisemisen Sagen lehdissä.

Vuoden 2019 sopimus Royal Society of Chemistryn (RSC) kanssa kattaa 40 kemian alan lehteä sekä avoimen julkaisemisen näissä lehdissä. Heinäkuuhun 2019 mennessä avoimena oli julkaistu 28 artikkelia. Sopimuksen uusintaneuvottelut ovat käynnissä.

Osa kustantajista ei ole toistaiseksi tarjonnut lainkaan malleja, joiden avulla voitaisiin siirtyä kohti avointa julkaisemista. Tämän vuoden neuvotteluista tämä koskee Elsevierin CellPress-lehtiä, Springer Naturen Nature-lehtiä, AAAS:n (American Association for the Advancement of Science) Science-lehtiä ja IEEE:n (Institute of Electrical and Electronics Engineers) sähkötekniikan ja tietojenkäsittelytieteen alojen IEL-lehtipakettia.

Neuvottelut näiden kustantajien kanssa ovat erityisen vaikeita.

FinELibin ja Taylor & Francisin sopimus päättyi vuoden 2018 lopussa. Taylor & Francis ei ole tehnyt uutta tarjousta FinELib-konsortiolle kevään 2019 aikana, eivätkä neuvottelut siis tällä hetkellä ole käynnissä.