Kohti avoimuutta transformatiivisilla sopimuksilla

21.1.2021

FinELib-konsortio edistää avointa julkaisemista solmimalla ns. transformatiivisia sopimuksia tiedelehtikustantajien kanssa.

Transformatiivisia sopimuksia on neuvoteltu seuraavista aineistoista:

 • American Chemical Society (ACS)
 • Elsevier SD Freedom
 • Emerald Premier
 • IEEE Electronic Library (IEL)
 • Oxford Journals
 • RSC Read & Publish (Royal Society of Chemistry)
 • SAGE Premier
 • SCOAP3
 • Springer Compact
 • Taylor & Francis Library
 • Wiley Online Library

Transformatiiviset sopimukset ovat organisaatioiden tai konsortioiden ja kustantajien välisiä sopimuksia, joiden tarkoituksena on:

 • siirtyä tiedelehtien tilausmaksuihin perustuvasta liiketoimintamallista avoimen julkaisemisen palveluihin perustuvaan liiketoimintamalliin
 • siirtää tilausmaksuihin perustuvia kustannuksia avoimeen julkaisemiseen
 • toimia siirtymäkauden sopimuksina siirryttäessä tilaussopimuksista avoimen julkaisemisen sisältäviin sopimuksiin
 • tehdä sopimusehdot julkisiksi
 • hallita kokonaiskustannusten kasvua
 • mahdollistaa tutkijalle julkaiseminen avoimena laajan jatkokäytön sallivalla CC BY -lisenssillä
 • mahdollistaa tutkijoiden ja tutkimusorganisaatioiden tarpeita palveleva julkaisuprosessi.

Tutkimusjulkaisujen avointa julkaisemista ohjaavat cOAlition S -rahoittajien linjaus Plan S Principles sekä Suomen tutkimusyhteisön linjaus Tutkimusjulkaisujen avoimesta saatavuudesta, jolla suomalaiset keskeiset tutkimusorganisaatiot  sitoutuvat eurooppalaiseen tieteen avoimuuden  edistämiseen.

cOAlition S -rahoittajat (mm. Suomen Akatemia) edellyttävät Plan S -linjauksessaan, että tutkijat julkaisevat tieteelliset julkaisunsa kaikille avoimena.

Yksi tapa täyttää Plan S:n vaatimukset on julkaista transformatiiviseen sopimukseen sisältyvässä lehdessä. Määritellessään tällaisten sopimusten sisältöjä cOAlition S viittaa ESAC-yhteisön (Efficiency and Standards for Article Charges) kuvaukseen transformatiivisista sopimuksista.

Transformatiivisiin sopimuksiin voi sisältyä yksittäisiä lehtiä, jotka eivät täytä Plan S:n vaatimuksia esimerkiksi siksi, että lehti ei tarjoa CC BY-lisenssiä. cOAlition S on julkaissut Journal Checker Tool -työkalun, joka auttaa tutkijoita arvioimaan, mitkä julkaisukanavat noudattavat Plan S:n vaatimuksia.

FinELib-sopimuksista voit lukea lisää Neuvottelutilanne-sivulta.