Vuodenvaihteen yhteystiedot FinELib-toimistoon

19.12.2018

PS. Joulun ja vuodenvaihteen tienoilla kannattaa lomien vuoksi lähettää sähköpostit henkilökohtaisten sähköpostien lisäksi myös toimiston palveluosoitteeseen finelib@helsinki.fi.