Nyheter

FinELib’s Wiley agreement enables open access publishing

18.2.2020

FinELib and Wiley have signed a 3-year agreement for 2020-2022. The agreement ensures access to over 1500 scholarly journals as well as open access publishing in Wiley’s Full OA and hybrid journals.

→ Read more

Wiley and FinELib sign transitional agreement continuing expansion in open access

12.2.2020

Wiley and FinELib have announced a new three-year license that combines an open access and subscription agreement

→ Read more

Negotiations of big journal packages with the scientific publishers are progressing

5.12.2019

Agreements with Wiley and Sage seem possible for next year. With Taylor & Francis the situation is challenging.

→ Read more

Förhandlingar år 2019 – med sikte på öppen publicering

21.8.2019

FinELib-konsortiet fortsätter förhandlingarna om bättre förutsättningar för öppen publicering med flera förlag. Målet är att utöver läs- och användarrättigheter även kunna erbjuda forskarna möjligheter att publicera sina artiklar open access utan tilläggskostnader.

→ Read more

Negotiations 2019 – aiming for open publishing

21.8.2019

FinELib consortium continues to negotiate with several publishers to advance open publishing.

→ Read more

More than 1,000 open access articles under FinELib agreements

24.6.2019

In 2018 more than 1,000 open access articles were published in the journals of various publishers under agreements negotiated by the FinELib consortium.

→ Read more

FinELib agreements published as a response to FOI

17.6.2019

The following agreements have now been published as a response to the FOI request: IEL, Wiley and RSC Read&Publish.

→ Read more

Additional time for negotiations with Wiley

5.4.2019

FinELib consortium continues negotiations with Wiley on open access and the right to read Wiley’s journals. During the negotiations, it has been agreed that the current subscription agreement will be extended until the end of 2019. The current agreement does not include any open access rights.

→ Read more

Agreement between Royal Society of Chemistry and FinELib promotes open access in chemistry

25.2.2019

FinELib and Royal Society of Chemistry have made a new RSC Read & Publish -agreement for 2019.

→ Read more

Utnyttja
Open access
-fördelar

Vid förhandlingarna har man kommit överens om open access-fördelar för följande förläggares tidskrifter:
American Chemical Society  |  Elsevier  |  EmeraldIEEE  |  Royal Society of Chemistry  |  SageScience Advances  |  Springer Nature  |  Taylor & Francis  |  Wiley  |  Wolters Kluwer/Lippincott

Mer information om open access-fördelar för olika förläggare och organisationer får du även på ditt eget bibliotek.