Förhandlingar år 2019 – med sikte på öppen publicering

20.8.2019

Vetenskapliga artiklar publiceras enligt tradition bakom en betalvägg, vilket betyder att endast forskare, vars hemorganisation har råd att betala tidskrifternas dyra prenumerationsavgifter, kan läsa artiklarna.

FinELib-konsortiet strävar efter att skapa modeller där resurserna som tidigare använts för prenumerationsavgifter omdirigeras så att högskolornas och forskningsinstitutens forskare kan publicera sina artiklar öppet utan extra avgifter. Öppet publicerade artiklar är fritt tillgängliga och alla som är intresserade av vetenskapliga rön kan läsa och utnyttja artiklarna utan kostnad.

FinELib-konsortiet håller vid förhandlingarna samtidigt fast vid läs- och användarrättigheterna till de artiklar som publicerats bakom den traditionella betalväggen.

FinELib-konsortiets förhandlingar är en del av en internationell rörelse där allt fler länder och konsortier ingår avtal om öppen publicering med vetenskapliga förlag. Målet är att majoriteten av världens alla vetenskapliga artiklar publiceras öppet redan inom några år, vilket betyder att prenumerationsavgifter inte längre behövs. Och i framtiden står bl.a. forskningsfinansiärer, högskolor och forskningsinstitut inklusive deras bibliotek, för publiceringsavgifterna, inte den enskilda forskaren.

FinELib förhandlar som bäst om avtal för informationsresurser vars nuvarande avtal tar slut den 31.12.2019

Det nuvarande avtalet med Wiley omfattar ca. 1 250 tidskrifter, men inga fördelar då det gäller öppen publicering. FinELibs förhandlingar om öppen publicering med Wiley har redan pågått i flera år. För att få tilläggstid, ingicks för år 2019 ett ettårigt tilläggsavtal med samma villkor som för år 2018

Det nuvarande avtalet med Sage omfattar ca. 950 tidskrifter samt en märkbar rabatt på publiceringsavgifterna för öppen publicering. Målet är att det nya avtalet med Sage omfattar öppen publicering utan särskilda publiceringsavgifter för den enskilda forskaren.

Det ettåriga avtalet med Royal Society of Chemistry (RSC) omfattar 40 tidskrifter inom kemi samt öppen publicering i dessa tidskrifter. Fram till och med juli 2019 hade 28 artiklar publicerats öppet inom ramen för avtalet och man förhandlar som bäst om förnyandet av det.

En del av förlagen har tillsvidare inte erbjudit några modeller för övergången till öppen publicering. I årets förhandlingsomgång gäller det här Elseviers Cellpress, Springer Natures tidskrift Nature, AAAS:s tidskrift Science och IEEE:s (Institute of Electrical and Electronics Engineers) IEL-tidskriftspaket inom elektroteknik och datavetenskap.

Därför är förhandlingarna extra svåra med de här förlagen.

FinELibs avtal med Taylor & Francis tog slut 31.12.2018. Taylor & Francis har inte gett FinELib-konsortiet någon ny offert under våren 2019 och förhandlingar har inte återupptagits.