Förhandlingar med Taylor & Francis avslutades utan resultat

28.1.2019

FinELib-konsortiet och Taylor & Francis nådde inget resultat i sina förhandlingar. Detta innebär att åtkomsten till Taylor & Francis tidskriftssamlingar upphör 1 februari 2019.

FinELib hade som mål att tillförsäkra forskarna åtkomst till tidskrifter som ges ut av Taylor & Francis samt möjlighet att publicera sina artiklar med öppen tillgång. Förlaget och konsortiet har väldigt olika uppfattning om skäliga kostnader.

”Det är en beklaglig situation. Vi är beredda att fortsätta förhandlingarna om förlaget lägger fram mer skäliga krav”, säger Arja Tuuliniemi, som svarar för tjänsterna i FinELib-konsortiet. ”De finländska universiteten och forskningsinstituten har ett starkt engagemang för att främja öppen tillgång. Det får ändå inte innebära att det blir dyrare att ge ut vetenskapliga publikationer.”

”För forskningen är det väldigt viktigt att publicering med öppen tillgång avancerar. Forskningsorganisationerna ska ändå inte vara penningautomater för de stora förlagen, och vi kan inte ge efter för de ständiga kraven på mer pengar. Situationen är med andra ord svår, men oundviklig”, säger Mikko Tolonen, biträdande professor i digital humaniora vid Helsingfors universitet och medlem av FinELibs strategigrupp för förhandlingarna om tidskriftspaket.

Biblioteken och informationstjänsterna vid konsortiets medlemsorganisationer kommer att hjälpa forskare, lärare och studenter att hitta alternativa kanaler för att komma åt artiklar. Olika metoder för att hitta artiklar finns också på FinELibs webbsida om Alternative Access.

Mera information:

Arja Tuuliniemi
servicechef, FinELib, Nationalbiblioteket
tel. 02941 44294
arja.tuuliniemi[at]helsinki.fi