FinELibin neuvottelut Wileyn kanssa jatkuvat

21.2.2019

FinELib-konsortio ja Wiley jatkavat yhä neuvotteluja sopimuksesta, joka sisältäisi tutkijoille ja opiskelijoille sekä oikeuden lukea Wileyn julkaisemia lehtiä, että mahdollisuuden julkaista artikkelinsa Wileyn lehdissä avoimena ilman erillistä maksua.

FinELibin ja Wileyn edellinen sopimus päättyi 31.12.2018. Wiley on neuvotteluiden jatkuessa pitänyt edelleen pääsyn lehtiinsä auki päättyneen sopimuskauden tilaajille. Neuvottelujen venyminen ei siis toistaiseksi ole vielä vaikuttanut tutkijoiden ja opiskelijoiden arkeen.

Neuvotteluissa etsitään yhä ratkaisua, joka olisi hyväksyttävä sekä FinELib-konsortion jäsenten että Wileyn näkökulmasta.

Toisen suuren tiedekustantajan Taylor & Francisin kanssa vastaavat neuvottelut päättyivät tammikuussa. FinELib-konsortiolla ei tällä hetkellä ole sopimusta Taylor & Francisin lehdistä.