Neuvottelut Taylor & Francisin kanssa päättyneet tuloksettomina

28.1.2019

FinELib-konsortio ja Taylor & Francis eivät ole päässeet tulokseen neuvotteluissa. Neuvottelujen kariutuminen tarkoittaa sitä, että pääsy Taylor & Francisin lehtikokoelmiin päättyy 1.2.2019.

FinELibin tavoitteena on ollut saada tutkijoille oikeus lukea Taylor & Francisin julkaisemia lehtiä ja mahdollisuus julkaista artikkelinsa kaikille avoimena. Kustantajan ja konsortion käsitykset kohtuullisista kustannuksista poikkeavat toisistaan jyrkästi.

”Tilanne on valitettava. Olemme valmiita jatkamaan neuvotteluja, jos kustantaja kohtuullistaa vaatimuksiaan”, sanoo Arja Tuuliniemi, joka vastaa FinELib-konsortion palveluista, ”Suomen yliopistot ja tutkimuslaitokset ovat vahvasti sitoutuneet avoimen julkaisemisen edistämiseen, mutta muutos avoimuuteen ei saa tarkoittaa, että tieteellinen julkaiseminen tulee entistä kalliimmaksi.”

”Tieteelle on erittäin tärkeää, että avoin julkaiseminen edistyy. Tutkimusorganisaatiot eivät kuitenkaan ole suurten kustantajien raha-automaatteja, eikä jatkuville vaatimuksille lisärahasta voida taipua. Tilanne on siis vaikea, mutta välttämätön”, toteaa Mikko Tolonen, Helsingin yliopiston digitaalisten ihmistieteiden apulaisprofessori ja FinELibin lehtipakettineuvottelujen strategiaryhmän jäsen.

Konsortion jäsenorganisaatioiden kirjastot ja tietopalvelut auttavat tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita löytämään vaihtoehtoisia väyliä artikkeleihin. Myös FinELibin Alternative Access -sivulla voi tutustua erilaisiin tapoihin löytää artikkeleita.

Neuvottelujen etenemistä voit seurata Neuvottelutilanne-sivulla.