ACM- ja Nature-sopimuksiin mukaan avoin julkaiseminen

Kesällä tuli voimaan kaksi uutta avoimen julkaisemisen sisältävää FinELib-sopimusta: ACM ja Nature Research. 

ACM-sopimus kattaa pääsyn ACM Digital Libraryn sisältöön ja mahdollistaa avoimen julkaisemisen ACM:n lehdissä ja konferenssijulkaisuissa. Nature-sopimus puolestaan sisältää pääsyn konsortion jäsenen valitsemiin nimekkeisiin ja oikeuden julkaista avoimena kaikissa Research-nimekkeissä.

Sopimuksissa mukana olevien organisaatioiden tutkijat voivat julkaista artikkelinsa avoimena ilman kirjoittajamaksua. Avoimen julkaisemisen etua voi käyttää artikkeleihin, jotka hyväksytään julkaistavaksi sopimuskauden aikana.

Molemmat sopimukset ovat voimassa vuoden 2024 loppuun.