FinELib-sopimuksilla
yli 1 000 avointa artikkelia

15.4.2019

Vuonna 2018 FinELib-konsortion neuvottelemien sopimusten kautta julkaistiin yli 1000 artikkelia avoimena eri kustantajien lehdissä. Open Access -artikkelit ovat kenen tahansa luettavissa ja niitä voidaan käyttää vaikkapa kurssimateriaalina artikkeliin liitetyn CC-lisenssin puitteissa.

Viime vuonna FinELibillä oli yhteensä kahdeksan lehtipakettisopimusta, joissa oli mukana avointa julkaisemista edistävä elementti. Sopimuksilla avatut artikkelimäärät näkyvät alla olevassa taulukossa. Osa sopimuksista kattaa vain kustantajan hybridilehdet, osassa on mukana etuja myös täysin avoimiin OA-lehtiin.

* Springer: loka-joulukuu (sopimuksen voimassaoloaika)

Siirtymäkauden erilaiset mallit

Niin Suomessa kuin kansainvälisesti pyritään yhä voimakkaammin sopimuksiin, joissa kaikki vastaavien kirjoittajien artikkelit voidaan julkaista avoimena ilman lisämaksua. Avoimen julkaisemisen mahdollistavat siirtymävaiheen sopimukset ovat yksi keskeisimpiä tapoja toteuttaa tätä tavoitetta.  Lisäksi sopimuksilla tavoitellaan nopeaa muutosta kohti lehtien maksumuurien kaatumista ja sitä, että avoimesta julkaisemisesta tulee tiedemaailman normaali käytäntö.

Tällä hetkellä FinELibillä on eri kustantajien kanssa käytössä erilaisia malleja: Elsevier-sopimuksessa tutkija saa 50 % alennuksen kirjoittajamaksusta, jo päättyneessä Taylor & Francis -sopimuksessa alennusprosentti oli 60.

Lippincottin, Emeraldin ja American Chemical Societyn (ACS) sopimukset sisältävät tietyn määrän avoimia, ilman lisämaksua julkaistavia artikkeleita. Lokakuussa 2018 solmitun Springer-sopimuksen puitteissa voidaan artikkeleista julkaista avoimena noin 100 %.

Muita avoimen julkaisemisen rahoittamisen malleja on esim. SCOAP3-yhteistyö. SCOAP3-mallissa tutkijat maasta riippumatta voivat julkaista korkeaenergiafysiikan alan artikkelit avoimina yhteistyön piiriin kuuluvissa lehdissä. Kustannuksista vastaa kansainvälinen konsortio, johon Suomikin kuuluu.

Erilaiset sopimusmallit vaikuttavat siihen, kuinka paljon kaikista suomalaisten artikkeleista julkaistaan avoimena sopimusten kattamissa lehdissä:

* Springer: loka-joulukuu (sopimuksen voimassaoloaika)

Suomalaisten julkaisemien avoimien artikkeleiden määrä on lisääntynyt huomattavasti edellisestä vuodesta. Esimerkiksi Springerin lehdissä julkaistiin vuonna 2017 joitakin kymmeniä avoimia artikkeleita, mutta jo konsortiosopimuksen kolmen ensimmäisen kuukauden aikana yhteensä 185.

Julkaisuprosessi vaikuttaa määrään

Neuvotteluissa kiinnitetään huomiota myös prosessiin, jolla artikkeleiden julkaiseminen avoimena tapahtuu. Eri kustantajilla on käytössään erilaisia malleja, hyvistä huonoihin. Prosessin sujuvuus vaikuttaa hyvinkin paljon siihen, kuinka mutkatonta artikkelin julkaiseminen avoimena on tutkijalle.

Esim. Sage tarjoaa huomattavan alennuksen kirjoittajamaksuista, mutta ei ilmoita siitä missään julkaisuprosessinsa vaiheessa. Tämä näkyy selvästi Sagen luvuissa. Vuonna 2018 vain 5 % vastaavista kirjoittajista käytti alennuksen hyväkseen.

* Springer: loka-joulukuu (sopimuksen voimassaoloaika)

Kuka, miten ja missä?

Neuvotellun Open Access -edun voi käyttää artikkelin vastaava kirjoittaja jos hän on affilioitunut FinELib-sopimuksessa mukana olevaan organisaatioon. (Poikkeuksena on SCOAP3, jossa affiliaation sijasta merkitsee se, että artikkeli on korkeaenergiafysiikan alalta.)

FinELibin neuvottelemat Open Access -edut on koottu Käytä OA-etuja -sivulle. FinELib-sopimukset eivät välttämättä kata kustantajan kaikkia lehtiä – muista siis myös tarkistaa onko lehtesi OA-edun piirissä!