FinELib-sopimukset avaavat tieteen tuloksia kaikkien käyttöön

12.4.2021

FinELib-konsortio solmii tiedekustantajien kanssa lehtipakettisopimuksia, jotka edistävät tieteen avoimuutta. Tavoitteena on, että sopimukset kattavat avoimen tieteen kirjoittajamaksut tutkijoiden puolesta.

Vuonna 2020 FinELib-sopimuksilla julkaistiin noin 2900 suomalaista avointa tiedeartikkelia eri kustantajien lehdissä.

FinELibillä oli vuonna 2020 11 lehtipakettisopimusta, jotka mahdollistivat kirjoittajille artikkelien julkaisemisen avoimena ilman kirjoittajamaksua tai alennetulla kirjoittajamaksulla. Sopimusten ansiosta julkaistiin noin 2900 artikkelia – 65 % enemmän kuin edellisvuonna.

Vuoden aikana neuvoteltiin vuodelle 2021 uusia, entistä parempia sopimuksia, joilla voidaan julkaista aiempaa enemmän avoimia artikkeleita. Avointen artikkelien määrän odotetaan kaksinkertaistuvan vuoden 2021 aikana:

* Arvio: noin 5000 artikkelia.

Sopimukset kattoivat yhä enemmän artikkeleita

Kustantajasta riippuen FinELib-sopimukset sisältävät erilaisia avoimen julkaisemisen etuja aineistoa tilaaville organisaatioille. Lehtipaketteja, joissa tilausmaksu vuonna 2020 kattoi kaikki avoimena julkaistujen artikkelien kirjoittajamaksut, oli kolme: Royal Society of Chemistry (RSC), SAGE Premier ja SCOAP3.

Springer Compactin osalta arvioitiin, että sopimuksen sisältävä avointen artikkelien määrä kattaa kaikki julkaisut, mutta julkaiseminen oli niin vilkasta, että joulukuussa etua ei enää voitu hyödyntää.

Kaikkiin lehtipaketteihin ei saatu 100 % avointa julkaisemista. Tilausmaksuilla katettiin kuitenkin suuri osa julkaisuista myös seuraavissa aineistoissa:

  • Wiley Online Library
  • Taylor & Francis Social Science & Humanities ja Science & Technology
  • American Chemical Society (ACS)
  • Emerald Premier

Tutkijat olisivat voineet julkaista suuren osan artikkeleistaan avoimena FinELib-sopimuksella Wolters Kluwerin Lippincott-lehtipaketissa, mutta vain pieni osa tutkijoista hyödynsi avoimen julkaisemisen etua, sillä kustantajan julkaisuprosessi ei tue avointa julkaisemista riittävästi.

Elsevierin SD Freedom -lehtien kirjoittajamaksuista tutkijat saivat vuonna 2020 50 %:n alennuksen ja Science Advances -lehtipaketin kirjoittamaksuista 15 %.

Edellä kuvatut erilaiset avoimen julkaisemisen edut vaikuttavat siihen, kuinka paljon kaikista tutkijoiden artikkeleista on julkaistu avoimena:

Avoimena julkaistujen artikkelien osuus FinELib-sopimuksen piiriin kuuluvissa lehdissä julkaistuista artikkeleista.

Tutkijoille maksuton avoin julkaiseminen lisääntyy kovaa vauhtia

Vuonna 2020 käytyjen neuvottelujen tuloksena saatiin Elsevierin, Emeraldin ja ACS:n uusiin vuoden 2021 alusta alkaneisiin sopimuksiin aiempaa selvästi parempia avoimen julkaisemisen etuja.

Elsevierin tilausmaksulla voidaan avata avoimeksi arvioilta kaikki artikkelit, jotka tilaajaorganisaatioiden tutkijat tulevat julkaisemaan sopimuksen piiriin kuuluvissa lehdissä.

Emeraldin ja ACS:n tilausmaksu kattaa nyt selvästi suuremman osan avoimista artikkeleista kuin vuonna 2020: ACS:n osalta arviolta kaikki artikkelit tammikuusta 2021 alkaen, Emeraldin osalta samaan päästään vuonna 2022.

Lisäksi IEEE:n ja Oxford University Pressin kanssa saatiin neuvoteltua avoimen julkaisemisen sisältävät sopimukset: molemmissa tilausmaksu kattaa arviolta 100 % tulevista artikkeleista.

Wileyn, Emeraldin, SAGEn, ACS:n ja IEEE:n sopimuksissa avoimen julkaisemisen etuja on sekä hybridilehtiin että täysin avoimiin lehtiin. Muissa sopimuksissa avoimen julkaisemisen etu on rajattu hybridilehtiin.

FinELibin neuvottelemat Open Access -edut on koottu Käytä OA-etuja -sivulle.

FinELib-sopimuksista voit lukea lisää Tiedelehtisopimukset-sivulla.