FinELib mukaan rahoittamaan DOAJia ja Sherpa/RoMEOta

2.6.2020

FinELib-konsortion jäsenorganisaatioista noin 15 osallistuu DOAJ:n, Sherpa/RoMEOn ja SPARC Europen rahoitukseen.

DOAJ, Sherpa/RoMEO ja SPARC Europe ovat palveluita tai organisaatioita, jotka edistävät tieteen avoimuutta. Avoimen tieteen palvelujen rahoittaminen on myös monissa muissa jäsenorganisaatioissa nähty erittäin tärkeäksi.

DOAJ (Directory of Open Access Journals) on tietokanta, joka indeksoi laadukkaita vertaisarvioituja Open Access -lehtiä ja kokoaa lehdet yhteen verkkopalveluun.

Sherpa/RoMEO-verkkopalveluun on tallennettu tunnetuimpien kansainvälisten kustantajien linjauksia lehtiartikkeleiden rinnakkaistallennuksen ehdoista. Palvelut helpottavat suomalaista tutkimusyhteisöä kokoamalla tietoa ja tarjoamalla välineitä siirryttäessä kohti tieteen avoimuutta.

SPARC Europe on voittoa tavoittelematon organisaatio, jota osa FinELib-konsortion jäsenorganisaatioista on rahoittanut jo lähes kymmenen vuoden ajan. Se koostuu mm. akateemisista instituutioista, kirjastokonsortioista, rahoittajista, tutkimuslaitoksista ja kustantajista.

Sparc Europe pyrkii vaikuttamaan tieteen ja julkaisemisen avoimuuden edistämiseen eurooppalaisessa lainsäädännössä sekä auttamaan kirjastoja lainsäädännön soveltamisessa. Lisäksi se julkaisee raportteja ja katsauksia mm. eurooppalaisten tutkimusrahoittajien toimintaperiaatteista.

FinELib-konsortiosta mukana olevat organisaatiot:

DOAJ-rahoittajat
Sherpa/RoMEO -rahoittajat
SPARC Europe -rahoittajat

Aiheesta muualla:

FinELib will fund DOAJ for a 3-year period (DOAJ:n uutinen, 19.5.2020)
Finnish library consortium makes generous pledge to DOAJ & Sherpa/RoMEO (SCOSSin tiedote, 1.5.2020)