Open Library of Humanities

Avoin julkaiseminen OLH:n lehdissä

Open Library of Humanities (OLH) on voittoa tavoittelematon ja nk. timanttimallin (Diamond OA) kustantaja, joka nojaa toiminnassaan kirjastojen maksamiin jäsenmaksuihin.

Avoin julkaiseminen OLH:n lehdissä on maksutonta kaikille kirjoittajille affiliaatiosta riippumatta.

Artikkelit julkaistaan CC BY -lisenssillä. Mikäli artikkeliin liittyy kolmansien tahojen tekijänoikeuksia, voidaan erityistapauksissa soveltaa myös muita CC-lisenssejä.

Ohjeet kirjoittajalle

Lähetä artikkelisi valitsemaasi OLH:n lehteen ja seuraa lehtikohtaisia kirjoittajaohjeita.

OLH:n lehtilista (xls)

Huom! Osa OLH:n lehdistä saattaa pyytää kirjoittajilta vapaaehtoista tukimaksua, mikäli näillä on käytössään tutkimus- tai hankerahoitusta. Pyyntöä ei kuitenkaan esitetä OLH:n jäsenohjelmaan osallistuvien organisaatioiden tutkijoille, mikäli nämä on tunnistettu kirjoittajan järjestelmässä.

Tarvitsetko apua? Ota yhteyttä oman organisaatiosi kirjastoon tai tietopalveluun.

Onko valitsemani lehti Plan S -yhteensopiva?

Journal Checker Toolin avulla voit tarkistaa, täyttääkö valitsemasi lehti cOAlitionS:n ja Suomen Akatemian rahoitusehdot.

Usein kysytyt kysymykset

SCOAP3

Avoin julkaiseminen SCOAP3-lehdissä

Korkeaenergiafysiikan alaan kuuluvat artikkelit voidaan julkaista avoimina CC BY -lisenssillä ja ilman kirjoittajamaksua SCOAP3-lehdissä.

Avoimen julkaisemisen kustannukset kattaa CERN:in alaisuudessa toimiva SCOAP3-konsortio, johon kuuluu kirjastoja, kirjastokonsortioita (ml. FinELib), tutkimuslaitoksia ja rahoittajia yli 40 maasta.

Näin saat edun käyttöösi

Kaikki tutkijat voivat julkaista maksutta SCOAP3-lehdissä organisaatiosta riippumatta ja tekijänoikeuden säilyttäen, ks. SCOAP3-lehdet (xls).

Lähetä artikkeli valitsemaasi lehteen ja etene normaalien lehtikohtaisten kirjoittajaohjeiden mukaan:  SCOAP3 Journals: Author guidelines.

Tarvitsetko apua? Ota yhteyttä oman organisaatiosi kirjastoon tai tietopalveluun. Lisätietoa löydät myös SCAOP3:n FAQ-sivulta.

Onko valitsemani lehti PlanS-yhteensopiva?

Kaikki SCOAP3-lehdet täyttävät cOAlitionS:n ja Suomen Akatemian rahoitusehdot. Lisätietoja voit etsiä Journal Checker Toolin avulla.

Nature Research

Artikkelin julkaiseminen avoimena Nature Research -nimekkeissä

FinELib-konsortion sopimus Springer Naturen kanssa sisältää oikeuden julkaista artikkeleita avoimena Nature Research -hybridinimekkeissä (ks. lehtilista) sopimuskauden 1.6.2022–31.12.2024 aikana. Huomaa, että sopimuskausi voi vaihdella organisaatiokohtaisesti.

Kirjoittajan ei tarvitse maksaa kirjoittajamaksua (APC-maksu, article processing charge), vaan se sisältyy konsortiosopimuksen hintaan.

Sopimus kattoi rajallisen määrän artikkeleita. Artikkelit ovat nyt loppuneet.

Kuka voi julkaista artikkeleita avoimena?

Artikkelin vastaava kirjoittaja (corresponding author), joka on affilioitunut Nature Research -aineiston tilaajaorganisaatioon, voi hyödyntää sopimukseen sisältyvää oikeutta julkaista artikkelinsa avoimena. Tilaajaorganisaatio vahvistaa affiliaation julkaisuprosessin aikana.

Nature Research -tilaajat

Missä nimekkeissä artikkeleita voi julkaista avoimena?

Sopimus kattaa listatut Nature Research -hybridilehdet (xlsx).

Kustantajan sopimuskauden aikana perustamat uudet Nature Research -hybridinimekket lisätään listaan sitä mukaa, kun lehtien julkaiseminen alkaa.

Sopimus koskee seuraavia artikkelityyppejä:

 • Original Paper
 • Analysis
 • Article
 • Letter
 • Brief Communication
 • Registered Report
 • Resource
 • Technical Report

Onko valitsemani lehti Plan S -yhteensopiva?

Journal Checker Toolin avulla voit tarkistaa, täyttääkö valitsemasi lehti cOAlitionS:n ja Suomen Akatemian rahoitusehdot.

Ohjeet vastaavalle kirjoittajalle

Kun artikkelisi on hyväksytty julkaistavaksi, saat kutsun Springerin My Publication -järjestelmään.

 • Valitse järjestelmässä sen tilaajaorganisaation nimi, johon olet affilioitunut. Nimet ovat englanniksi. Jos nimeä ei löydy listalta, syötä kenttään kaupunki tai maa, jolloin järjestelmä ehdottaa sinulle organisaatioita.

 • Tämä jälkeen näet sopimuksestamme kertovan Green Boxin (tässä esimerkkinä Aalto yliopisto):

 • Hyväksy lehtinimekkeen käyttämä avoimen julkaisemisen lisenssi (CC BY)

CC BY 4.0 (ByAttribution, Nimeä)
Creative Commons kuvaa lisenssiä näin:
Annat muiden kopioida, välittää, levittää ja esittää sinun tekijänoikeuksiisi kuuluvaa teosta sekä sen pohjalta tehtyjä muokattuja versioita teoksestasi vain, jos he mainitsevat nimesi alkuperäisenä tekijänä.

 • Halutessasi voit tilata värikuvia, offprinttejä tai postereita, mutta niiden maksut joudut kattamaan itse. Organisaatiosi maksaa vain kirjoittajamaksun (APC-maksu).

 • Täytä yhteystietosi Your Affiliation sivulla.

 • Lähetä tilaus. Hintasi on nolla EUR, ellet ole tilannut postereita tms.

 • Tieto artikkelistasi lähtee organisaatioosi ja kirjastosi tai tietopalvelusi käy vahvistamassa affiliaatiosi järjestelmässä.

 • Artikkeli julkaistaan avoimena.

Oletuksena on, että tilaajaorganisaatioihin affilioituneet kirjoittajat julkaisevat artikkelinsa avoimena.

Jos kuitenkin haluat julkaista artikkelisi maksumuurin takana, ole yhteydessä kirjastoosi tai tietopalveluusi ennen kuin käyt My Publication -prosessin läpi. Tällöin kirjastosi/tietopalvelusi ei hyväksy artikkeliasi julkaistavaksi avoimena. Saat kustantajalta uuden linkin My Publication -järjestelmään ja artikkelisi julkaistaan maksumuurin takana.

ACM

Avoin julkaiseminen ACM:n lehdissä

FinELibin ja ACM:n (Association for Computing Machinery) neuvottelema Read & Publish -sopimus mahdollistaa maksuttoman avoimen julkaisemisen ACM:n lehdissä ja konferenssijulkaisuissa (journals, magazines, conference proceedings).

Tutkijan ei tarvitse maksaa kirjoittajamaksua (Open Access Charge, Article Processing Charge), sillä avoimen julkaisemisen kustannukset on sisällytetty sopimukseen.

Olenko oikeutettu maksuttomaan avoimeen julkaisemiseen ACM:n lehdissä?

Kyllä, jos täytät seuraavat ehdot:

Onko valitsemani lehti Plan S -yhteensopiva?

Journal Checker Toolin avulla voit tarkistaa, täyttääkö valitsemasi lehti cOAlitionS:n ja Suomen Akatemian rahoitusehdot.

Näin saat edun käyttöösi

Kun artikkelisi on hyväksytty (ja olet käyttänyt organisaatiosi sähköpostisoitetta), saat sähköpostin, joka sisältää ohjeet avoimesta julkaisemisesta.

Saadaksesi edun sinun tulee valita julkaisuprosessissa valinnat:

 • Institutionally Paid Open Access ja
 • CC license / Allow remixing (CC BY 4.0 license)

Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä oman organisaatiosi kirjastoon tai tietopalveluun.

Frontiers

Avoin julkaiseminen Frontiersin lehdissä

FinELib-konsortion ja Frontiersin solmima sopimus mahdollistaa 10 % alennuksen Frontiersin kirjoittajamaksuista (article processing charge, APC).

Alennuksen saaminen edellyttää, että sopimuksessa mukana oleva organisaatio maksaa kirjoittajamaksun. Kaikki artikkelit julkaistaan CC BY -lisenssillä.

Onko artikkelini oikeutettu alennukseen?

Kyllä, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

 • Organisaatiosi on mukana FinELib-sopimuksessa: Frontiers-tilaajat

 • Olet artikkelisi vastaava kirjoittaja (corresponding author)

 • Artikkelisi on jätetty arvioitavaksi tai hyväksytty julkaistavaksi 1.4.2022–31.12.2024 välisenä aikana (sopimuskausi voi vaihdella organisaatioittain)

 • Artikkelisi on vertaisarvioitu (Frontiersin kategoriat A, B, C)

 • Lehti, jossa julkaiset, sisältyy sopimukseen: Frontiers title list (xls)

 • Organisaatiosi (kirjasto, laitos tms.) maksaa kirjoittajamaksun puolestasi.

Huomioithan, että kirjoittajamaksujen rahoitusehdot vaihtelevat organisaatioittain esim. lehdelle asetettujen vaatimusten (Jufo-taso jne.) suhteen.

Mikäli organisaatiosi ei maksa kirjoittajamaksua, Frontiers lähettää laskun vastuukirjoittajalle eikä alennusta myönnetä.

Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä oman organisaatiosi kirjastoon tai tietopalveluun.

Onko valitsemani lehti Plan S -yhteensopiva?

Journal Checker Toolin avulla voit tarkistaa, täyttääkö valitsemasi lehti cOAlitionS:n ja Suomen Akatemian rahoitusehdot.

Ohjeet vastaavalle kirjoittajalle

Frontiers tunnistaa alennukseen oikeutetut tutkijat:

 • kustantajan järjestelmässä tehdyn valinnan perusteella (Choose Payer → Valitse Frontiers institutional members → Valitse organisaatiosi listalta)

 • sähköpostiosoitteen perusteella (organisaation sähköpostiosoite)

 • vastuukirjoittajan ensisijaisen affiliaation perusteella

Mikäli yksi tai useampi yllä mainituista perusteista täyttyy, organisaatiosi saa pyynnön joko hyväksyä tai hylätä kirjoittajamaksun.

Mikäli organisaatiosi hylkää pyynnön, laskuttaa Frontiers vastuukirjoittajaa eikä alennusta myönnetä.

Usein kysytyt kysymykset

 Elsevier

Artikkelin julkaiseminen avoimena Cell Press -lehdissä

FinELibin ja Elsevierin sopimuksen perusteella vastaavat kirjoittajat voivat julkaista avoimia artikkeleita ilman kirjoittajamaksua (APC-maksu, article processing charge) sopimuksen piiriin kuuluvissa Elsevierin Cell Press -lehdissä.

Avoimia artikkeleita on sopimuskauden 2022–2024 aikana käytettävissä rajallinen määrä per vuosi.

Olenko oikeutettu maksuttomaan avoimeen julkaisemiseen?

Olet oikeutettu julkaisemaan artikkelisi avoimena maksutta, jos:

 • olet artikkelisi vastaava kirjoittaja (corresponding author) ja olet yhteydessä Elsevieriin vertaisarviointiprosessin aikana

 • organisaatiosi on mukana FinELib-sopimuksessa: Cell Press -tilaajat

 • artikkelisi on hyväksytty julkaistavaksi sopimuksen piiriin kuuluvassa Cell Press -lehdessä (xls) (lehtilistaan voi tulla muutoksia sopimuskauden aikana)

 • artikkelisi hyväksymispäivämäärä (acceptance date) on ajalla 1.1.2022–31.12.2024

 • artikkelisi on vertaisarvioitu, artikkelityypit:

   • full length journal articles
   • review articles
   • short communications
   • case reports
   • short reviews (surveys)
   • original software publications
   • data articles
   • micro-articles
   • protocols
   • replication studies
   • videos

Onko valitsemani lehti Plan S -yhteensopiva?

Journal Checker Toolin avulla voit tarkistaa, täyttääkö valitsemasi lehti cOAlitionS:n ja Suomen Akatemian rahoitusehdot.

Näin saat edun käyttöösi

Kun artikkeli, jossa olet vastaavana kirjoittana (corresponding author) on hyväksytty, saat Elsevieriltä sähköpostin, jossa sinua pyydetään täyttämään Rights and Access form.

Elsevierin Rights and Access -lomakkeen täyttäminen

 1. Kohdassa Corresponding Author's Organization: kirjoita organisaatiosi nimi (englanniksi) ja valitse järjestelmän tarjoamista vaihtoehdoista oikea. Järjestelmä tunnistaa affiliaatiotietojesi perusteella, oletko oikeutettu avoimeen julkaisemiseen FinELib-sopimuksella.

  Jos et löydä organisaatiosi nimeä, ota yhteyttä kirjastoosi tai tietopalveluusi, jotta saat apua asian selvittämisessä.

 2. Täytä tarvittaessa muiden kirjoittajien tiedot (co-authors) ja tutkimuksen rahoittajan tiedot (funder details).

 3. Järjestelmä tarjoaa sinulle julkaisuvaihtoehdot antamiesi affiliaatiotietojen perusteella. Jos organisaatiosi on mukana FinELib-sopimuksessa, oletusvalintana on gold open access -julkaiseminen ja lomakkeella näkyy, että APC-maksusi on hyvitetty.

 4. Valitse CC-lisenssi. Suosittelemme valitsemaan CC BY:n, jota useat rahoittajat edellyttävät.

 5. Täytä lomake loppuun.

Lomakkeen täyttämisen jälkeen Elsevier välittää pyyntösi verifioitavaksi organisaatiollesi. Kun organisaatiosi kirjasto tai tietopalvelu on verifioinut pyyntösi, saat vahvistuksen ja Elsevier julkaisee artikkelisi avoimena.

Jos pyyntöäsi ei ole hyväksytty tai kaikki maksuttomat avoimet artikkelit on jo käytetty, tulee sinun kattaa avoimen julkaisemisen kustannukset itse.

Lisätietoja ja apua saat oman organisaatiosi kirjastosta tai tietopalvelusta, tai Elsevierin verkkosivuilta.

Oxford University Press

Avoin julkaiseminen OUP:n lehdissä

FinELibin ja OUP:n neuvottelema Read & Publish -sopimus mahdollistaa maksuttoman avoimen julkaisemisen OUP:n hybridilehdissä.

Kirjoittajamaksua (Open Access Charge, Article Processing Charge) ei peritä, sillä avoimen julkaisemisen kustannukset on sisällytetty sopimukseen.

OUP:n täysin avoimissa (fully OA) lehdissä julkaistujen artikkeleiden kirjoittajamaksuista saadaan 15 % alennus.

Olenko oikeutettu maksuttomaan avoimeen julkaisemiseen tai alennettuun kirjoittajamaksuun?

Kyllä, jos täytät seuraavat ehdot:

 • Organisaatiosi on mukana FinELib-sopimuksessa: OUP-lehtipaketin tilaajat. Huomioi, että sinun on merkittävä tämä organisaatio ensisijaiseksi affiliaatioksesi, kun lähetät artikkelisi kustantajalle.

 • Artikkelisi on siirtynyt tuotantoon (received into production) 1.1.2024–31.12.2025: julkaisusopimukseen kuuluvat OUP:n lehdet (xls).

 • Olet artikkelisi vastaava kirjoittaja (corresponding author).

 • Artikkelisi on vertaisarvioitu.

 • Artikkeliasi ei julkaista täydennysosissa (Supplements).

   

Täysin avointen (fully OA) lehtien kirjoittajamaksualennus myönnetään automaattisesti kirjoittajan affiliaation perusteella.

Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä oman organisaatiosi kirjastoon tai tietopalveluun.

Onko valitsemani lehti Plan S -yhteensopiva?

Journal Checker Toolin avulla voit tarkistaa, täyttääkö valitsemasi lehti cOAlitionS:n ja Suomen Akatemian rahoitusehdot.

Ohjeet vastaavalle kirjoittajalle

Näin saat edun käyttöösi OUP:n hybridilehdissä

Aluksi:

 • Kun lähetät artikkelisi kustantajalle, merkitse ensisijaiseksi affiliaatioksesi FinELib-sopimukseen osallistuva organisaatio.

 • Kun artikkelisi on vertaisarvioitu ja hyväksytty julkaistavaksi, saat sähköpostin, joka sisältää linkin OUP:n lisenssi- ja maksujärjestelmään (SciPris).

 • Klikkaa "Select a license" jatkaaksesi.

Vaihe 1 - Welcome

Klikkaa "Continue with open access agreements". Lisätietoja ja kuvankaappauksia: OUP's Author Guide (pdf).

Vaihe 2 - Register/Sign in

Kirjaudu sisään ja luo tili, mikäli sinulla ei vielä ole sellaista. Jos olet jo luonut tilin, valitse kirjoittaja (select the author).

Vaihe 3 - Select a license

Valitse avoin lisenssi ja klikkaa "I accept". Suosittelemme valitsemaan CC BY 4.0 -lisenssin. Useat rahoittajat edellyttävät CC BY -lisenssin valitsemista, ja myös suomalaiset tutkimusorganisaatiot suosittelevat vahvasti CC BY -lisenssiä.

Vaihe 4 - Arrange payment

Klikkaa "Submit request" lähettääksesi pyynnön.

Vaihe 5 - Confirmation

 • Tarkista, että järjestelmä vahvistaa maksupyynnön lähettämisen.

 • Organisaatiosi tarkistaa, että affiliaatiosi on voimassa. Jos julkaiset hybridi-lehdessä, saat vahvistusviestin, kun affiliaatiosi on tarkistettu.

 • Artikkelisi julkaistaan avoimena. Tämä voi kestää joitain päiviä.

Mikäli pyyntöäsi ei vahvisteta (ts. mikäli sinulla ei ole voimassa olevaa affiliaatiota sopimukseen osallistuvaan organisaatioon), joudut järjestämään kirjoittajamaksun maksamisen itse.

Näin saat edun käyttöösi OUP:n täysin avoimissa (full OA) lehdissä

 • 15 % alennus OUP:n täysin avointen (fully OA) lehtien kirjoittajamaksuista myönnetään automaattisesti kirjoittajan affiliaation perusteella.

 • Epäselvissä tapauksissa ole yhteydessä kirjastoosi tai lähetä sähköpostia osoitteeseen finelib@helsinki.fi.

Usein kysytyt kysymykset

Taylor & Francis

Artikkelin julkaiseminen avoimena Taylor & Francisin lehdissä

Vuosien 2023–2024 FinELib-sopimus Taylor & Francisin kanssa kattaa avoimen julkaisemisen lähes 2000 Taylor & Francisin / Routledgen julkaisemassa lehdessä. Tämä koskee T&F Open Select -lehtiä (eli hybridilehtiä) yhteiskuntatieteellisiltä, humanistisilta ja luonnontieteellisiltä aloilta.

Sopimus ei kata T&F:n julkaisemia lääketieteen alan lehtiä, eikä suurinta osaa täysin avoimista Full Open Access -lehdistä. Sopimuksen aikana hybridilehdistä täysin avoimiksi lehdiksi muutetut lehdet pysyvät osana FinELib-sopimusta vuoden 2024 loppuun asti.

Olenko oikeutettu maksuttomaan avoimeen julkaisemiseen?

 • Voit julkaista artikkelisi avoimena maksutta, jos:

 • Olet artikkelisi vastaava kirjoittaja (corresponding author).

 • Olet tutkijana tai opiskelijana (artikkelisi hyväksymishetkellä) jossakin T&F Libraries -lehtipaketteja tilaavassa organisaatiossa

 • Artikkelisi on hyväksytty 1.1.2023 jälkeen julkaistavaksi sopimukseen kuuluvassa lehdessä: sopimukseen kuuluvat lehdet (xlsx)
  (Sisältää lähes kaikki Open Select -lehdet Social Sciences & Humanities - ja Science & Technology -aloilta. Ei sisällä Medical-lehtiä, eikä suurinta osaa Taylor & Francisin täysin avoimista lehdistä.)

Yleisimmät hyväksyttävät vertaisarvioidut artikkelityypit:

 • Article
 • Review
 • Research Article
 • Review Article
 • Report
 • Short Communication
 • Case Report
 • Note
 • Original Article
 • Guest Editorial

Ohjeet vastaavalle kirjoittajalle

Kun artikkelisi on hyväksytty, sinut tunnistetaan kuuluvaksi tiettyyn organisaatioon antamasi organisaation nimen perusteella.

Kun lähetät artikkelisi lehdelle, valitse huolellisesti pudotusvalikosta organisaatio, johon olet affilioitunut (esim. Helsingin yliopisto), älä tiedekuntaa tai laitosta. Käytä lisäksi organisaatiokohtaista sähköpostiosoitettasi.

Mikäli affiliaatiosi muuttuu käsikirjoituksen jättämisen jälkeen, muista ilmoittaa kustannustoimittajallesi uusi affiliaatiotietosi.

Kun T&F on hyväksynyt artikkelisi

 1. Saat T&F:ltä sähköpostitse linkin julkaisusopimukseen (Author Publishing Agreement).

 2. Kun olet vahvistanut artikkelin tiedot ja tutkimusrahoittajat, sinua pyydetään valitsemaan avoin julkaiseminen (Open Access).

 3. Valitse "I would like to use [name of your organization] Open Access agreement".

 4. Vahvista tekijänoikeuksien omistajat, ja valitse avoimen julkaisemisen lisenssi (CC BY).

 5. Hyväksy julkaisusopimus (Author Publishing Agreement).

 6. Organisaatiosi saa tiedon artikkelistasi, ja hyväksyy artikkelisi avoimen julkaisemisen osana sopimusta. (Jos organisaatio jostain syystä hylkäisisi artikkelisi avoimen julkaisemisen, T&F ottaa sinuun yhteyttä, ja voit valita joko maksaa avoimen julkaisemisen APC-maksun itse, tai julkaista artikkelin perinteiseen tapaan maksumuurin takana.)

Jos tarvitset lisäohjeita, ota yhteyttä omaan kirjastoosi / tietopalveluusi.

Wiley

Artikkelin julkaiseminen avoimena Wileyn lehdissä

FinELib-konsortion sopimus Wileyn kanssa mahdollistaa artikkeleiden julkaisemisen avoimena Wileyn full OA- ja hybridinimekkeissä sopimuskaudella 2023–2024.

Avoimia artikkeleita voidaan julkaista rajoitettu määrä. Vuoden 2023 osalta artikkelikiintiön arvioidaan riittävän 100 % avoimeen julkaisemiseen.

Kuka voi julkaista artikkeleita avoimena?

Voit julkaista artikkelisi avoimena, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Olet artikkelisi vastaava kirjoittaja (corresponding author).

 • Artikkelisi on hyväksytty julkaistavaksi hybridilehdessä tai lähetetty julkaistavaksi Full OA -lehteen sopimuskauden aikana 1.1.2023–31.12.2024 (sopimuskausi voi vaihdella organisaatioittain).

 • Artikkelityyppi on primary research article tai review article.

 • Olet tilaajaorganisaation tutkija tai opiskelija: Wiley-tilaajat.

 • Artikkelisi julkaistaan Wileyn Full OA-lehdessä (sisältää myös Hindawi-lehdet):
  Wiley Open Access Journals Licensing and APCs (xls) tai hybridilehdessä:
  Wiley Article Publication Charges for Hybrid Open Access Journals (xls).

Organisaatiosi vahvistaa affiliaatiosi julkaisuprosessin aikana.

Avoimen julkaisemisen Creative Commons (CC) -lisenssit

Julkaistessasi artikkelisi avoimena organisaatiosi, useat rahoittajat (mm. Suomen Akatemia) ja avoimen tieteen linjaukset edellyttävät tai suosittelevat vahvasti valitsemaan artikkelille CC BY -lisenssin.

Mikäli lehti ei tarjoa CC BY -lisenssiä julkaisuprosessin kautta, sinun tulisi pyytää Wileya vaihtamaan lisenssityyppi. Kysy lisätietoja organisaatiostasi.

Lehdet tarjoavat seuraavia lisenssejä nimekekohtaisesti:

ByAttribution, Nimeä

Creative Commons kuvaa lisenssiä näin:
Annat muiden kopioida, välittää, levittää ja esittää sinun tekijänoikeuksiisi kuuluvaa teosta sekä sen pohjalta tehtyjä muokattuja versioita teoksestasi vain, jos he mainitsevat nimesi alkuperäisenä tekijänä.

Ohjeet vastaavalle kirjoittajalle

Artikkelin julkaiseminen avoimena Wileyn Full OA -lehdissä

 • Lähettäessäsi artikkelia hyväksyttäväsi Full OA -lehdessä seuraa Wileyn submittointijärjestelmän ohjeita saadaksesi organisaatiokohtaisen koodisi artikkelin avointa julkaisemista varten.

 • Open Access -vaiheessa tarkista oletko oikeutettu avoimeen julkaisemiseen ilman lisämaksua (article publication charge) valitsemalla oma organisaatiosi pudotusvalikosta.

 • Kun olet valinnut organisaatiosi, näet avoimen julkaisemisen koodisi. Klikkaa painiketta Copy code ja liitä koodi julkaisuprosessin edetessä kenttiin, joissa sitä kysytään.

 • Kun olet lähettänyt artikkelisi, organisaatiosi saa pyynnön hyväksyä artikkeli julkaistavaksi avoimena ilman lisäkustannusta.

 • Jos organisaatiosi hyväksyy pyynnön (ja kyseinen lehti hyväksyy artikkelisi), saat asiasta vahvistuksen sähköpostiisi. Tämän jälkeen artikkelisi julkaistaan avoimena valitsemallasi avoimen julkaisemisen lisenssillä (CC-lisenssi).

Artikkelin julkaiseminen avoimena Hindawin Full OA -lehdissä

 • Valittuasi lehden, johon lähetät artikkelisi, tutustu lehden sivuilta löytyvään Author Guidelines -osioon.

 • Lähettäessäsi artikkelia (Submit) täytä huolellisesti kaikki pyydetyt tiedot, myös tiedot organisaatiostasi.

 • Vahvista APC pyydettäessä.

 • Kun ole lähettänyt artikkelisi, organisaatiosi saa pyynnön hyväksyä artikkeli julkaistavaksi ilman lisäkustannusta.

 • Jos organisaatiosi hyväksyy pyynnön (ja kyseinen lehti hyväksyy artikkelisi), saat asiasta vahvistuksen sähköpostiisi. Tämän jälkeen artikkelisi julkaistaan avoimena valitsemallasi avoimen julkaisemisen lisenssillä (CC-lisenssi).

Artikkelin julkaiseminen avoimena Wileyn hybridilehdissä

 • Kun artikkelisi on hyväksytty, rekisteröidy tai kirjaudu Wileyn Author Services -sivuilla osoitteessa www.wileyauthors.com.

 • Klikkaa Manage Article ja sen jälkeen Select Open Access.

 • Lisää organisaatiosi (tai vahvista artikkelin lähettämisen yhteydessä valittu organisaatio).

 • Sinua pyydetään mahdollisesti vahvistamaan rahoittajatiedot. Voit myös valita I did not receive funding for this article.

 • Pyydettäessä klikkaa Yes, make my article open access. Organisaatiosi saa pyynnön hyväksyä artikkelisi julkaistavaksi avoimena ilman lisäkustannusta.

 • Jos organisaatiosi hyväksyy pyynnön, saat asiasta vahvistuksen sähköpostiisi. Tämän jälkeen artikkelisi julkaistaan avoimena valitsemallasi avoimen julkaisemisen lisenssillä (CC-lisenssi).

IEEE

Artikkelin julkaiseminen avoimena IEEE:n tiedelehdissä

FinELib-konsortion sopimus IEEE:n (Institute of Electrical and Electronics Engineers) kanssa sisältää oikeuden julkaista artikkeleita avoimena IEEE:n tiedelehdissä sopimuskauden 2024–2025 aikana.

Kirjoittajan ei tarvitse maksaa kirjoittajamaksua (APC-maksu, article processing charge). Maksuja voi tulla kirjoittajalle kuitenkin esim. väreistä, sivuista ja jälkipainoksista.

Maksuttomia avoimia artikkeleita on käytössä rajallinen määrä.

Olenko oikeutettu maksuttomaan avoimeen julkaisemiseen IEEE:n lehdissä?

Kyllä, jos täytät seuraavat ehdot:

 • Olet artikkelisi vastaava kirjoittaja (corresponding author) ja hoidat yhteydenpidon IEEE:hen vertaisarviointiprosessin aikana.

 • Olet tutkija, opiskelija tai henkilökunnan jäsen organisaatiossa, joka on mukana FinELib-sopimuksessa: IEL-lehtipaketin tilaajat.

 • Artikkelisi on hyväksytty julkaistavaksi IEEE:n hybridi- tai täysin avoimessa lehdessä (xlsx).

 • Artikkelisi on vertaisarvioitu.

 • Artikkelisi on hyväksytty julkaistavaksi ajalla 1.1.2024–31.12.2025.

Onko valitsemani lehti Plan S -yhteensopiva?

Journal Checker Toolin avulla voit tarkistaa, täyttääkö valitsemasi lehti cOAlitionS:n ja Suomen Akatemian rahoitusehdot.

Miten saan avoimen julkaisemisen edun käyttööni?

Kun jätät artikkelisi arvioitavaksi, valitse järjestelmässä oma organisaatiosi (Ringgold-nimet) ja syötä järjestelmään organisaatiokohtainen sähköpostiosoitteesi, jos se ei jo ole järjestelmässä.

Hybridi- ja täysin avoimet lehdet

Kun artikkelisi on hyväksytty julkaistavaksi hybridilehdessä tai täysin avoimessa nimekkeessä:

 • Saat sähköpostin, joka sisältää linkin IEEE:n järjestelmään. Sinua pyydetään lataamaan lopulliset tiedostot järjestelmään ja valitsemaan perinteisen ja avoimen julkaisemisen välillä. Valitse avoin julkaiseminen:

 • Valitse avoimen julkaisemisen lisenssi. Suosittelemme valitsemaan CC BY:n, jota useat rahoittajat edellyttävät.

 • Artikkeli tulee verifioitavaksi FinELib-toimistoon tai omaan organisaatioosi. Verifioinnissa affiliaatiosi tarkistetaan.

 • Jos pyyntösi on hyväksytty, IEEE julkaisee artikkelisi avoimena.

Nimekkeet, joilla poikkeava prosessi

 • IEEE Electrical Insulation Magazine
 • IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica

Huomioithan, että yllä mainittujen nimekkeiden osalta prosessi on seuraava:

 • Vastaavan kirjoittajan, jonka artikkeli on hyväksytty julkaistavaksi em. nimekkeessä, tulee ottaa yhteyttä FinELib-toimistoon (finelib@helsinki.fi) saadakseen maksuttoman avoimen julkaisemisen edun.

 • Kirjoittajan affiliaatio tarkistetaan. Mikäli se on kunnossa, FinELib-toimisto ilmoittaa kustantajalle, että artikkeli voidaan julkaista avoimena sopimuksemme puitteissa.

Jos open access -rahoituspyyntöäsi ei ole hyväksytty (affiliaatio ei ole kunnossa) tai kaikki maksuttomat krediitit on jo käytetty kun artikkelisi hyväksytään julkaistavaksi, tulee sinun kattaa avoimen julkaisemisen kustannukset itse.

Lisätietoja ja apua saat oman organisaatiosi kirjastosta tai tietopalvelusta.