New agreements in the horizon

22.12.2023

Access to most scholarly journals continue in early 2024, as negotiations continue and new agreements are being finalized.

FinELib has made progress in negotiating with scholarly publishers, and negotiations continue in the new year.

Several publishers – Elsevier (ScienceDirect Freedom), Emerald, IEEE (IEL), Oxford University Press, Royal Society of Chemistry (RSC) and Springer Nature (Springer Compact) – have agreed to keeping journal access open for current subscribers. This means that users still have access to read journals from these publishers, even though new agreements haven’t been finalized yet.

Negotiations also continue with American Chemical Society (ACS), but there are still significant unfinished issues in the negotiations. There is no guarantee of a new agreement being reached.

For open access publishing with FinELib agreements in 2024, the situation varies from publisher to publisher. You can check the situation with each publisher from FinELib’s Publish Open Access page.

Finalizing agreements with publishers requires that FinELib’s acquisition principles and other negotiation goals are met. FinELib will inform about new agreements as soon as each negotiation is finished.

FinELib consortium is currently re-negotiating seven scientific journal agreements with a combined value of over 16 million euros in 2023. These agreements enabled the open publishing of a total of 3,660 scientific articles in 2022. Publishers currently negotiating with FinELib include American Chemical Society (ACS), Elsevier (ScienceDirect Freedom collection), Emerald, IEEE (IEL), Oxford University Press, Royal Society of Chemistry (RSC), and Springer Nature (Springer Compact). All Finnish universities, universities of applied sciences and numerous research institutions and public organizations participate in scholarly journal agreements as members of the FinELib consortium.

Uusia sopimuksia näköpiirissä

22.12.2023

Neuvottelut jatkuvat ja monet tiedelehdet ovat luettavissa myös alkuvuonna 2024, kun sopimuksia viimeistellään.

FinELib on päässyt eteenpäin neuvotteluissa tiedelehtikustantajien kanssa, ja neuvotteluja jatketaan vuodenvaihteen yli. Kustantajista Elsevier (ScienceDirect Freedom -kokoelman lehdet), Emerald, IEEE (IEL), Oxford University Press, Royal Society of Chemistry (RSC) ja Springer Nature (Springer Compact -kokoelman lehdet) ovat lupautuneet pitämään nykyisten tilaajaorganisaatioiden pääsyn aineistoihin auki. Käyttäjät pääsevät siis yhä lukemaan näiden kustantajien lehtiä, vaikka uusi sopimus ei ole vielä valmiina.

Neuvottelut jatkuvat myös American Chemical Societyn (ACS) kanssa, mutta neuvotteluissa on yhä avoinna FinELib-konsortiolle merkittäviä asioita. Uuden sopimuksen syntymisestä ei ole varmuutta.

Maksuttoman avoimen julkaisemisen osalta tilanne vaihtelee kustantajittain. Voit tarkistaa tilanteen kunkin aineiston avoimen julkaisemisen ohjeista.

Sopimusten solmiminen kustantajien kanssa edellyttää sitä, että FinELibin hankintaperiaatteet ja muut tavoitteet toteutuvat. FinELib tiedottaa toteutuneista uusista sopimuksista sitä mukaa kun neuvotteluita saadaan valmiiksi.

FinELib-konsortio neuvottelee parhaillaan seitsemästä tiedelehtisopimuksesta, joiden yhteenlaskettu arvo vuonna 2023 on yli 16 miljoonaa euroa. Sopimuksilla avattiin vapaasti luettavaksi yhteensä 3660 kotimaista tieteellistä artikkelia vuonna 2022. Neuvotteluissa mukana olevat kustantajat ovat American Chemical Society (ACS), Elsevier (ScienceDirect Freedom -kokoelma), Emerald, IEEE (IEL), Oxford University Press, Royal Society of Chemistry (RSC) ja Springer Nature (Springer Compact -kokoelma). FinELib-konsortion jäseninä tiedelehtisopimuksia tekevät kaikki kotimaiset yliopistot ja ammattikorkeakoulut, sekä lukuisat tutkimuslaitokset ja julkisorganisaatiot.

Agreement between RSC and FinELib promotes open access in chemistry

25.2.2019

FinELib and Royal Society of Chemistry (RSC) have made a new RSC Read & Publish -agreement for 2019. This agreement gives researchers and students access to read 40 journals published by RSC, as well as the possibility to publish their article open access in RSC hybrid journals without additional payments.

“RSC’s journals are an important publication channel for us, and we’re pleased that with this agreement all our articles will be published open access. This is a step towards open access to science and supports Aalto’s aims for open science”, says Mari Aaltonen, Head of Library Resources at the Aalto University Research and Innovation Services.

FinELib’s RSC Read & Publish agreement covers 10 consortium members, who yearly have published approximately 70 articles in total in RSC journals. With the new agreement, already five articles have been published open access in January. The agreement term is 1.1.2019 - 31.12.2019.

More information about open publishing in RSC journals

FinELibin ja RSC:n uusi sopimus edistää kemian alan avoimuutta

25.2.2019

FinELib ja Royal Society of Chemistry (RSC) ovat solmineet vuodelle 2019 uuden RSC Read & Publish -sopimuksen. Sopimus takaa tutkijoille ja opiskelijoille pääsyn lukemaan 40 RSC:n julkaisemaa kemian alan lehteä, ja lisäksi mahdollisuuden julkaista artikkelinsa avoimena RSC:n hybridilehdissä ilman erillistä maksua.

”RSC:n lehdet ovat meille tärkeä julkaisukanava ja olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että sopimuksen myötä kaikki artikkelimme julkaistaan avoimena. Tämä on askel kohti tieteen avoimempaa saatavuutta ja tukee Aallon avoimen tieteen tavoitteita”, toteaa palvelupäällikkö Mari Aaltonen Aalto-yliopiston Tutkimus- ja innovaatiopalveluista.

FinELibin RSC Read & Publish -sopimus kattaa 10 konsortion jäsentä, jotka ovat vuosittain julkaisseet RSC:n lehdissä yhteensä noin 70 artikkelia. Uuden sopimuksen myötä on tammikuussa julkaistu jo viisi avointa artikkelia. Sopimuskausi on 1.1.2019 - 31.12.2019.

Lisätietoja avoimesta julkaisemisesta RSC:n lehdissä