Avoimen julkaisemisen kokonaiskustannukset 2021
-webinaari 16.12.

29.11.2022

Avoimen julkaisemisen kokonaiskustannusten seuranta on valmistunut! Tulokset julkistetaan webinaarissa perjantaina 16.12.2022 klo 10–11.30.

Kansalliskirjaston järjestämässä webinaarissa käydään läpi vuoden 2021 seurannan tuloksia ja kuullaan kommenttipuheenvuorot seurantamallityöryhmän puheenjohtaja Timo Viléniltä (FinELib) sekä työryhmään osallistuneilta Janne Pölöseltä (Julkaisufoorumi, pääsihteeri) ja Jyrki Ilvalta (Kansalliskirjasto, tietoverkkopäällikkö). Lisäksi kuullaan sektorikohtaisia kommentteja seurantamallityöryhmän muilta osallistujilta.

→ Klikkaa mukaan tästä (ZOOM)

Avoimen julkaisemisen kokonaiskustannuksia kartoittava kysely toteutettiin Avoimen tieteen ja tutkimuksen (AVOTT) seurantakyselyn yhteydessä vuonna 2022. Kysely lähetettiin kaikille OKM:n julkaisutiedonkeruun piiriin kuuluville suomalaisille yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja tutkimuslaitoksille. Vastausprosentti oli erinomainen, iso kiitos kaikille vastanneille!

Kyselyn lisäksi tietoja saatiin FinELib-toimistosta sekä Open APC -palvelusta, johon on koottu tietoja organisaatioiden maksamista kirjoittajamaksuista. Avoimen julkaisemisen kokonaiskustannusten seurantamallin kehittämisestä vastasi Kansalliskirjaston FinELib-toimiston johtama työryhmä.

Seurannan tulokset julkaistaan tiedejatutkimus.fi -sivustolla 16.12.2022 ja seurannan data julkaistaan avoimena vuoden 2023 alussa.

Avoimen julkaisemisen edut JUFO-portaalissa!

24.11.2022

JUFO-portaalissa listattujen lehtien tiedoissa on merkintä, mikäli lehteä koskee jokin FinELib-etu. Avoimen julkaisemisen etu on joko julkaiseminen tai alennetulla kirjoittajamaksulla (APC-maksu, Article Processing Charge).

Voit nyt selvittää lehden FinELib-edun tilanteen nopeasti, sillä mahdollinen etu näkyy suoraan JUFO-portaalin hakutulossivulla. Voit myös rajata haun koskemaan pelkästään sellaisia lehtiä, joihin FinELib-etu on tarjolla.

FinELibin avoimen julkaisemisen edut koskevat vain niitä organisaatioita, jotka ovat mukana kyseisen kustantajan FinELib-sopimuksessa. Voit tarkistaa oman organisaatiosi tilanteen ja tarkemmat tiedot edusta avoimen julkaisemisen ohjeista.

Tieteellisten seuran valtuuskunnan yhteydessä toimiva Julkaisufoorumi (JUFO) on tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva luokitusjärjestelmä. Julkaisufoorumi listaa kaikki keskeiset ulkomaiset ja kotimaiset julkaisukanavat eri tieteenaloilta.

Uutinen Julkaisufoorumin sivuilla: FinELib-etuudet JUFO-portaalissa

ACM

Open Access Publishing in ACM's Journals

FinELib’s agreement with ACM (Association for Computing Machinery) allows authors from participating institutions to publish Open Access in ACM’s titles (journals, magazines, conference proceedings) at no additional charge.

The costs of OA publishing are covered by the agreement and paid for from Library budgets.

Am I eligible?

You are eligible if you meet the criteria below:

 • You are affiliated with one of the participating Finnish institutions.

 • Your article has been accepted for publishing in one of these ACM titles during 1.7.2022–31.12.2024. Note that journals, magazines and proceedings are listed on separate sheets in the file.

 • You are the corresponding author of the article.

 • You have used your organisational email address when submitting the article (not gmail address etc.)

Is my journal compliant with Plan S?

Use the Journal Checker Tool to see if your preferred journal is compliant with Plan S and with the Academy of Finland's OA policy.

I am eligible, what do I need to do?

Once your paper has been accepted for publication (and you have you used your organisational email address), you will receive an email containing instructions to Open Access publishing.

To make your article eligible for the agreement choose

 • Institutionally Paid Open Access and
 • CC license / Allow remixing (CC BY 4.0 license)

in the publishing process.

Need support? Email your local library.

ACM

Avoin julkaiseminen ACM:n lehdissä

FinELibin ja ACM:n (Association for Computing Machinery) neuvottelema Read & Publish -sopimus mahdollistaa maksuttoman avoimen julkaisemisen ACM:n lehdissä ja konferenssijulkaisuissa (journals, magazines, conference proceedings).

Tutkijan ei tarvitse maksaa kirjoittajamaksua (Open Access Charge, Article Processing Charge), sillä avoimen julkaisemisen kustannukset on sisällytetty sopimukseen.

Olenko oikeutettu maksuttomaan avoimeen julkaisemiseen ACM:n lehdissä?

Kyllä, jos täytät seuraavat ehdot:

Onko valitsemani lehti Plan S -yhteensopiva?

Journal Checker Toolin avulla voit tarkistaa, täyttääkö valitsemasi lehti cOAlitionS:n ja Suomen Akatemian rahoitusehdot.

Näin saat edun käyttöösi

Kun artikkelisi on hyväksytty (ja olet käyttänyt organisaatiosi sähköpostisoitetta), saat sähköpostin, joka sisältää artikkelin avoimesta julkaisemisesta.

Saadaksesi edun sinun tulee valita julkaisuprosessi valinnat

 • Institutionally Paid Open Access ja
 • CC license / Allow remixing (CC BY 4.0 license)

Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä oman organisaatiosi kirjastoon tai tietopalveluun.

FinELib etsii data-asiantuntijaa!

16.2.2022

Oletko data-analyytikko tai tiedätkö data-analyytikon, joka haluaa olla toteuttamassa avoimen julkaisemisen tavoitteita erilaista julkaisemiseen ja sen kustannuksiin liittyvää dataa keräämällä ja analysoimalla ja joka jäsentää dataa, tunnistaa yhteyksiä ja trendejä sekä viestii tuloksista ketterästi?

FinELibissä on haettavana mielenkiintoinen työ data-asiantuntijalle – vinkkaa kaverille tai lähetä hakemus 3.3. mennessä.

Data-asiantuntija Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalveluihin

Julkaise avoimena ammattilehdessä!

21.1.2022

FinELib-konsortio on koostanut kirjoittajien tueksi tietopaketin, joka sisältää avoimen julkaisemisen tai rinnakkaistallennuksen sallivia kotimaisia ammattilehtiä.

Ammattilehdet-sivulle on koottu tiedot siitä, miten eri lehtien julkaisuprosessi toimii ja tiedot kunkin lehden avoimen julkaisemisen käytännöistä, esimerkiksi rinnakkaistallentamisen ehdot.

Pääasiassa eri alojen ammattilaisille suunnatut lehdet sisältävät ajankohtaisia alan uutisia ja laajempia artikkeleita.

Ammattilehdissä julkaiseminen lisää kirjoittajan työn näkyvyyttä ja edesauttaa verkostoitumista omalla alalla. Julkaisukanavaa valittaessa kannattaa kiinnittää huomiota sen laatuun, jotta tavoittaa artikkelilleen oikeanlaisen lukijakunnan.

Julkaise avoimena: Ammattilehdet

Rauhallista joulun aikaa!

17.12.2021

FinELIb-joulu_2021

PS. Joulun ja vuodenvaihteen tienoilla kannattaa lomien vuoksi lähettää sähköpostit henkilökohtaisten osoitteiden lisäksi myös toimiston palveluosoitteeseen finelib@helsinki.fi

FinELibin vuosi 2020

9.7.2021

Mitä konsortiossa tapahtui vuonna 2020 ja mitä kaikkea saatiinkaan aikaiseksi? Entä miten avoimen julkaisemisen tavoitteet edistyvät?

Lue tiivis katsaus vuoden 2020 toiminnasta: FinELib-konsortion vuosi 2020 (pdf).

FinELib agreements open the results of science for all

12.4.2021

FinELib consortium concludes journal package agreements, which promote the openness of science, with scientific publishers. The goal is that the agreements cover the Article Processing Charges (APC) on behalf of the authors. In 2020, FinELib agreements enabled the publishing of nearly 2900 Finnish Open Access articles in the journals of various publishers.

In 2020 FinELib had 11 journal package agreements which enabled Open Access publishing of articles for the authors without APC or with a discounted APC. Thanks to the agreements about 2900 articles were published – 65% more than during the previous year.

During 2020, new agreements were negotiated for 2021 to increase the number of Open Access articles. The expectation is that the number of Open Access articles will double during the year 2021:

* estimate

Agreements covered an increasing number of articles

Depending on the publisher, the FinELib agreements contain different kinds of Open Access benefits for the subscribing organisations.

All article processing charges were covered by the subscription fees of three journal package agreements: Royal Society of Chemistry (RSC), SAGE Premier and SCOAP3.

Springer Compact agreement was estimated to cover all Open Access articles, but publishing was so active that by December the benefits were used up.

100% Open Access publishing was not achieved in all journal packages. However, subscription fees covered the majority of the articles also in the following journal packages:

 • Wiley Online Library
 • Taylor & Francis Social Science & Humanities and Science & Technology
 • American Chemical Society (ACS)
 • Emerald Premier

Based on the FinELib agreement, researchers could have published a large part of their articles Open Access in the Wolters Kluwer Lippincott journals. However, only a few researchers used Open Access publishing benefit because the publisher's publication process made Open Access publishing difficult.

Resources with discounts on APC’s in 2020 were Elsevier SD Freedom (50% discount) and Science Advances (15% discount).

The various Open Access benefits described above affect the number of Open Access articles of all articles published in the journals covered by the agreements:

The share of Open Access articles published in the journals covered by the FinELib agreements in 2020.

Free Open Access publishing for researchers is increasing rapidly

As a result of the 2020 negotiations distinctly better Open Access benefits were achieved with Elsevier, Emerald and ACS in the new agreements that started in January 2021.

It is estimated that the Elsevier subscription fee will cover Open Access publishing of all articles from researchers of the subscribing organisations in the journals included in the agreement.

The subscription fees of Emerald and ACS now cover a distinctly larger part of the Open Access articles than during the year 2020: on the part of ACS, approximately all articles starting January 2021. On the part of Emerald, the same will be achieved in 2022.

Furthermore, with IEEE and Oxford University Press agreements containing Open Access publishing were successfully negotiated: for both, the subscription fee will cover approximately 100% of future articles.

In Wiley, Emerald, SAGE, ACS, and IEEE agreements Open Access publishing benefits cover both hybrid and fully Open Access journals. In other agreements, Open Access publishing is limited to hybrid journals only.

The Open Access benefits negotiated by FinELib are found here: Take Advantage of OA Benefits.

See more about FinELib agreements: Agreements.

FinELib-sopimukset avaavat tieteen tuloksia kaikkien käyttöön

12.4.2021

FinELib-konsortio solmii tiedekustantajien kanssa lehtipakettisopimuksia, jotka edistävät tieteen avoimuutta. Tavoitteena on, että sopimukset kattavat avoimen tieteen kirjoittajamaksut tutkijoiden puolesta.

Vuonna 2020 FinELib-sopimuksilla julkaistiin noin 2900 suomalaista avointa tiedeartikkelia eri kustantajien lehdissä.

FinELibillä oli vuonna 2020 11 lehtipakettisopimusta, jotka mahdollistivat kirjoittajille artikkelien julkaisemisen avoimena ilman kirjoittajamaksua tai alennetulla kirjoittajamaksulla. Sopimusten ansiosta julkaistiin noin 2900 artikkelia – 65 % enemmän kuin edellisvuonna.

Vuoden aikana neuvoteltiin vuodelle 2021 uusia, entistä parempia sopimuksia, joilla voidaan julkaista aiempaa enemmän avoimia artikkeleita. Avointen artikkelien määrän odotetaan kaksinkertaistuvan vuoden 2021 aikana:

* Arvio: noin 5000 artikkelia.

Sopimukset kattoivat yhä enemmän artikkeleita

Kustantajasta riippuen FinELib-sopimukset sisältävät erilaisia avoimen julkaisemisen etuja aineistoa tilaaville organisaatioille. Lehtipaketteja, joissa tilausmaksu vuonna 2020 kattoi kaikki avoimena julkaistujen artikkelien kirjoittajamaksut, oli kolme: Royal Society of Chemistry (RSC), SAGE Premier ja SCOAP3.

Springer Compactin osalta arvioitiin, että sopimuksen sisältävä avointen artikkelien määrä kattaa kaikki julkaisut, mutta julkaiseminen oli niin vilkasta, että joulukuussa etua ei enää voitu hyödyntää.

Kaikkiin lehtipaketteihin ei saatu 100 % avointa julkaisemista. Tilausmaksuilla katettiin kuitenkin suuri osa julkaisuista myös seuraavissa aineistoissa:

 • Wiley Online Library
 • Taylor & Francis Social Science & Humanities ja Science & Technology
 • American Chemical Society (ACS)
 • Emerald Premier

Tutkijat olisivat voineet julkaista suuren osan artikkeleistaan avoimena FinELib-sopimuksella Wolters Kluwerin Lippincott-lehtipaketissa, mutta vain pieni osa tutkijoista hyödynsi avoimen julkaisemisen etua, sillä kustantajan julkaisuprosessi ei tue avointa julkaisemista riittävästi.

Elsevierin SD Freedom -lehtien kirjoittajamaksuista tutkijat saivat vuonna 2020 50 %:n alennuksen ja Science Advances -lehtipaketin kirjoittamaksuista 15 %.

Edellä kuvatut erilaiset avoimen julkaisemisen edut vaikuttavat siihen, kuinka paljon kaikista tutkijoiden artikkeleista on julkaistu avoimena:

Avoimena julkaistujen artikkelien osuus FinELib-sopimuksen piiriin kuuluvissa lehdissä julkaistuista artikkeleista.

Tutkijoille maksuton avoin julkaiseminen lisääntyy kovaa vauhtia

Vuonna 2020 käytyjen neuvottelujen tuloksena saatiin Elsevierin, Emeraldin ja ACS:n uusiin vuoden 2021 alusta alkaneisiin sopimuksiin aiempaa selvästi parempia avoimen julkaisemisen etuja.

Elsevierin tilausmaksulla voidaan avata avoimeksi arvioilta kaikki artikkelit, jotka tilaajaorganisaatioiden tutkijat tulevat julkaisemaan sopimuksen piiriin kuuluvissa lehdissä.

Emeraldin ja ACS:n tilausmaksu kattaa nyt selvästi suuremman osan avoimista artikkeleista kuin vuonna 2020: ACS:n osalta arviolta kaikki artikkelit tammikuusta 2021 alkaen, Emeraldin osalta samaan päästään vuonna 2022.

Lisäksi IEEE:n ja Oxford University Pressin kanssa saatiin neuvoteltua avoimen julkaisemisen sisältävät sopimukset: molemmissa tilausmaksu kattaa arviolta 100 % tulevista artikkeleista.

Wileyn, Emeraldin, SAGEn, ACS:n ja IEEE:n sopimuksissa avoimen julkaisemisen etuja on sekä hybridilehtiin että täysin avoimiin lehtiin. Muissa sopimuksissa avoimen julkaisemisen etu on rajattu hybridilehtiin.

FinELibin neuvottelemat Open Access -edut on koottu Käytä OA-etuja -sivulle.

FinELib-sopimuksista voit lukea lisää Tiedelehtisopimukset-sivulla.