FinELib etsii data-asiantuntijaa!

16.2.2022

Oletko data-analyytikko tai tiedätkö data-analyytikon, joka haluaa olla toteuttamassa avoimen julkaisemisen tavoitteita erilaista julkaisemiseen ja sen kustannuksiin liittyvää dataa keräämällä ja analysoimalla ja joka jäsentää dataa, tunnistaa yhteyksiä ja trendejä sekä viestii tuloksista ketterästi?

FinELibissä on haettavana mielenkiintoinen työ data-asiantuntijalle – vinkkaa kaverille tai lähetä hakemus 3.3. mennessä.

Data-asiantuntija Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalveluihin

Julkaise avoimena ammattilehdessä!

21.1.2022

FinELib-konsortio on koostanut kirjoittajien tueksi tietopaketin, joka sisältää avoimen julkaisemisen tai rinnakkaistallennuksen sallivia kotimaisia ammattilehtiä.

Ammattilehdet-sivulle on koottu tiedot siitä, miten eri lehtien julkaisuprosessi toimii ja tiedot kunkin lehden avoimen julkaisemisen käytännöistä, esimerkiksi rinnakkaistallentamisen ehdot.

Pääasiassa eri alojen ammattilaisille suunnatut lehdet sisältävät ajankohtaisia alan uutisia ja laajempia artikkeleita.

Ammattilehdissä julkaiseminen lisää kirjoittajan työn näkyvyyttä ja edesauttaa verkostoitumista omalla alalla. Julkaisukanavaa valittaessa kannattaa kiinnittää huomiota sen laatuun, jotta tavoittaa artikkelilleen oikeanlaisen lukijakunnan.

Julkaise avoimena: Ammattilehdet

Rauhallista joulun aikaa!

17.12.2021

FinELIb-joulu_2021

PS. Joulun ja vuodenvaihteen tienoilla kannattaa lomien vuoksi lähettää sähköpostit henkilökohtaisten osoitteiden lisäksi myös toimiston palveluosoitteeseen finelib@helsinki.fi

FinELibin vuosi 2020

9.7.2021

Mitä konsortiossa tapahtui vuonna 2020 ja mitä kaikkea saatiinkaan aikaiseksi? Entä miten avoimen julkaisemisen tavoitteet edistyvät?

Lue tiivis katsaus vuoden 2020 toiminnasta: FinELib-konsortion vuosi 2020 (pdf).

FinELib agreements open the results of science for all

12.4.2021

FinELib consortium concludes journal package agreements, which promote the openness of science, with scientific publishers. The goal is that the agreements cover the Article Processing Charges (APC) on behalf of the authors. In 2020, FinELib agreements enabled the publishing of nearly 2900 Finnish Open Access articles in the journals of various publishers.

In 2020 FinELib had 11 journal package agreements which enabled Open Access publishing of articles for the authors without APC or with a discounted APC. Thanks to the agreements about 2900 articles were published – 65% more than during the previous year.

During 2020, new agreements were negotiated for 2021 to increase the number of Open Access articles. The expectation is that the number of Open Access articles will double during the year 2021:

* estimate

Agreements covered an increasing number of articles

Depending on the publisher, the FinELib agreements contain different kinds of Open Access benefits for the subscribing organisations.

All article processing charges were covered by the subscription fees of three journal package agreements: Royal Society of Chemistry (RSC), SAGE Premier and SCOAP3.

Springer Compact agreement was estimated to cover all Open Access articles, but publishing was so active that by December the benefits were used up.

100% Open Access publishing was not achieved in all journal packages. However, subscription fees covered the majority of the articles also in the following journal packages:

 • Wiley Online Library
 • Taylor & Francis Social Science & Humanities and Science & Technology
 • American Chemical Society (ACS)
 • Emerald Premier

Based on the FinELib agreement, researchers could have published a large part of their articles Open Access in the Wolters Kluwer Lippincott journals. However, only a few researchers used Open Access publishing benefit because the publisher's publication process made Open Access publishing difficult.

Resources with discounts on APC’s in 2020 were Elsevier SD Freedom (50% discount) and Science Advances (15% discount).

The various Open Access benefits described above affect the number of Open Access articles of all articles published in the journals covered by the agreements:

The share of Open Access articles published in the journals covered by the FinELib agreements in 2020.

Free Open Access publishing for researchers is increasing rapidly

As a result of the 2020 negotiations distinctly better Open Access benefits were achieved with Elsevier, Emerald and ACS in the new agreements that started in January 2021.

It is estimated that the Elsevier subscription fee will cover Open Access publishing of all articles from researchers of the subscribing organisations in the journals included in the agreement.

The subscription fees of Emerald and ACS now cover a distinctly larger part of the Open Access articles than during the year 2020: on the part of ACS, approximately all articles starting January 2021. On the part of Emerald, the same will be achieved in 2022.

Furthermore, with IEEE and Oxford University Press agreements containing Open Access publishing were successfully negotiated: for both, the subscription fee will cover approximately 100% of future articles.

In Wiley, Emerald, SAGE, ACS, and IEEE agreements Open Access publishing benefits cover both hybrid and fully Open Access journals. In other agreements, Open Access publishing is limited to hybrid journals only.

The Open Access benefits negotiated by FinELib are found here: Take Advantage of OA Benefits.

See more about FinELib agreements: Agreements.

FinELib-sopimukset avaavat tieteen tuloksia kaikkien käyttöön

12.4.2021

FinELib-konsortio solmii tiedekustantajien kanssa lehtipakettisopimuksia, jotka edistävät tieteen avoimuutta. Tavoitteena on, että sopimukset kattavat avoimen tieteen kirjoittajamaksut tutkijoiden puolesta.

Vuonna 2020 FinELib-sopimuksilla julkaistiin noin 2900 suomalaista avointa tiedeartikkelia eri kustantajien lehdissä.

FinELibillä oli vuonna 2020 11 lehtipakettisopimusta, jotka mahdollistivat kirjoittajille artikkelien julkaisemisen avoimena ilman kirjoittajamaksua tai alennetulla kirjoittajamaksulla. Sopimusten ansiosta julkaistiin noin 2900 artikkelia – 65 % enemmän kuin edellisvuonna.

Vuoden aikana neuvoteltiin vuodelle 2021 uusia, entistä parempia sopimuksia, joilla voidaan julkaista aiempaa enemmän avoimia artikkeleita. Avointen artikkelien määrän odotetaan kaksinkertaistuvan vuoden 2021 aikana:

* Arvio: noin 5000 artikkelia.

Sopimukset kattoivat yhä enemmän artikkeleita

Kustantajasta riippuen FinELib-sopimukset sisältävät erilaisia avoimen julkaisemisen etuja aineistoa tilaaville organisaatioille. Lehtipaketteja, joissa tilausmaksu vuonna 2020 kattoi kaikki avoimena julkaistujen artikkelien kirjoittajamaksut, oli kolme: Royal Society of Chemistry (RSC), SAGE Premier ja SCOAP3.

Springer Compactin osalta arvioitiin, että sopimuksen sisältävä avointen artikkelien määrä kattaa kaikki julkaisut, mutta julkaiseminen oli niin vilkasta, että joulukuussa etua ei enää voitu hyödyntää.

Kaikkiin lehtipaketteihin ei saatu 100 % avointa julkaisemista. Tilausmaksuilla katettiin kuitenkin suuri osa julkaisuista myös seuraavissa aineistoissa:

 • Wiley Online Library
 • Taylor & Francis Social Science & Humanities ja Science & Technology
 • American Chemical Society (ACS)
 • Emerald Premier

Tutkijat olisivat voineet julkaista suuren osan artikkeleistaan avoimena FinELib-sopimuksella Wolters Kluwerin Lippincott-lehtipaketissa, mutta vain pieni osa tutkijoista hyödynsi avoimen julkaisemisen etua, sillä kustantajan julkaisuprosessi ei tue avointa julkaisemista riittävästi.

Elsevierin SD Freedom -lehtien kirjoittajamaksuista tutkijat saivat vuonna 2020 50 %:n alennuksen ja Science Advances -lehtipaketin kirjoittamaksuista 15 %.

Edellä kuvatut erilaiset avoimen julkaisemisen edut vaikuttavat siihen, kuinka paljon kaikista tutkijoiden artikkeleista on julkaistu avoimena:

Avoimena julkaistujen artikkelien osuus FinELib-sopimuksen piiriin kuuluvissa lehdissä julkaistuista artikkeleista.

Tutkijoille maksuton avoin julkaiseminen lisääntyy kovaa vauhtia

Vuonna 2020 käytyjen neuvottelujen tuloksena saatiin Elsevierin, Emeraldin ja ACS:n uusiin vuoden 2021 alusta alkaneisiin sopimuksiin aiempaa selvästi parempia avoimen julkaisemisen etuja.

Elsevierin tilausmaksulla voidaan avata avoimeksi arvioilta kaikki artikkelit, jotka tilaajaorganisaatioiden tutkijat tulevat julkaisemaan sopimuksen piiriin kuuluvissa lehdissä.

Emeraldin ja ACS:n tilausmaksu kattaa nyt selvästi suuremman osan avoimista artikkeleista kuin vuonna 2020: ACS:n osalta arviolta kaikki artikkelit tammikuusta 2021 alkaen, Emeraldin osalta samaan päästään vuonna 2022.

Lisäksi IEEE:n ja Oxford University Pressin kanssa saatiin neuvoteltua avoimen julkaisemisen sisältävät sopimukset: molemmissa tilausmaksu kattaa arviolta 100 % tulevista artikkeleista.

Wileyn, Emeraldin, SAGEn, ACS:n ja IEEE:n sopimuksissa avoimen julkaisemisen etuja on sekä hybridilehtiin että täysin avoimiin lehtiin. Muissa sopimuksissa avoimen julkaisemisen etu on rajattu hybridilehtiin.

FinELibin neuvottelemat Open Access -edut on koottu Käytä OA-etuja -sivulle.

FinELib-sopimuksista voit lukea lisää Tiedelehtisopimukset-sivulla.

Towards Open Access with transformative agreements

1.3.2021

FinELib consortium promotes open access publishing by concluding so-called transformative agreements with scientific publishers.

FinELib has negotiated transformative agreements for the following resources:

 • American Chemical Society (ACS)
 • Elsevier SD Freedom
 • Emerald Premier
 • IEEE Electronic Library (IEL)
 • Oxford Journals
 • RSC Read & Publish (Royal Society of Chemistry)
 • SAGE Premier
 • SCOAP3
 • Springer Compact
 • Taylor & Francis Library
 • Wiley Online Library

Transformative agreements are agreements between organizations or consortia and publishers. Their purpose is to:

 • switch from a business model based on subscription fees to a business model based on open access publishing services

 • move subscription fees to cover costs of open access publishing

 • function as transitional agreements when moving from subscription based agreements to open access publishing agreements

 • make the terms and conditions of agreements public

 • control the growth of total costs

 • make open access publishing possible for researchers with CC BY license which allows extensive reuse

 • enable a publication process which serves the needs of researchers and research organizations.

Open access publishing of research publications is directed by the policy of cOAlition S funders, Plan S Principles, and the policy of Finland's research community, Declaration for Open Science and Research. The latter commits the key Finnish research organizations to promoting openness of European science.

Open access publishing of research publications is directed by the policy of cOAlition S funders, Plan S Principles, and the policy of Finland's research community, Declaration for Open Science and Research. The latter commits the key Finnish research organizations to promoting openness of European science.

The cOAlition S funders (among others, Academy of Finland) require in Plan S that researchers make their scientific publications openly available to everybody.

One way, to fill the requirements of Plan S is to publish in a journal included in a transformative agreement. When defining the contents of agreements of this kind, cOAlition S refers to the ESAC’s (Efficiency and Standards for Article Charges) description of transformative agreements.

Transformative agreements may contain individual journals, which do not meet the requirements of Plan S, for example, because the journal does not offer the CC BY license.

cOAlition S has published Journal Checker Tool to help researchers evaluate which publication channels fulfil the requirements of Plan S.

More information on agreements at FinELib’s agreements page.

FinELib reaches Read & Publish agreement with OUP

5.2.2021

Oxford University Press (OUP) and FinELib, a consortium of Finnish universities, research institutions, and public libraries, have reached an agreement for Read & Publish access to OUP’s journals collection.

The agreement came into effect on 1 January 2021 and lasts for 3 years. It allows scholars at participating universities and research institutions to both access research published in OUP’s journal collection and to publish their research output open access in hybrid journals published by OUP.

Arja Tuuliniemi, Head of Services at FinELib, said, "We are pleased to have reached this new agreement that allows authors in the 11 participating institutions to publish their work OA at no additional charge and in compliance with Plan S and Finnish national OA policies. We look forward to collaborating with OUP to provide smooth processes to our members and to make Finnish research more accessible and sustainable".

Rhodri Jackson, Publishing Director for Open Access at OUP, said, "I am delighted to have reached this agreement with our colleagues at FinELib. I’m really pleased that we will be able to provide Finnish scholars with fair and sustainable access to and open access publishing options across our quality journal portfolio, and look forward to working with FinELib over the next three years to further open access publishing".

For more information on how to publish OA in OUP's hybrid journals, click here.

For more information on the agreement, click here.

About FinELib

FinELib is a consortium of Finnish higher education institutions, research institutes, and public libraries. We negotiate e-resource license agreements for the Finnish scholarly community and are committed to achieving full and immediate open access in line with Finland’s OA policy.

We currently have multiple transformative agreements in place, allowing Finnish authors to publish their research OA in thousands of journals.

 

About Oxford University Press

Oxford University Press is the largest university press publisher of open access research. We publish over 80 fully open access journals, more than 100 open access monographs, and offer an open access publishing option on over 400 journals. Since 2004, we have published over 70,000 open access papers across all major subject areas and publish more than 1,250 OA articles per month.

Oxford University Press has been publishing journals for more than a century and has more than 500 years of publishing expertise.

Kohti avoimuutta transformatiivisilla sopimuksilla

21.1.2021

FinELib-konsortio edistää avointa julkaisemista solmimalla ns. transformatiivisia sopimuksia tiedelehtikustantajien kanssa.

Transformatiivisia sopimuksia on neuvoteltu seuraavista aineistoista:

 • American Chemical Society (ACS)
 • Elsevier SD Freedom
 • Emerald Premier
 • IEEE Electronic Library (IEL)
 • Oxford Journals
 • RSC Read & Publish (Royal Society of Chemistry)
 • SAGE Premier
 • SCOAP3
 • Springer Compact
 • Taylor & Francis Library
 • Wiley Online Library

Transformatiiviset sopimukset ovat organisaatioiden tai konsortioiden ja kustantajien välisiä sopimuksia, joiden tarkoituksena on:

 • siirtyä tiedelehtien tilausmaksuihin perustuvasta liiketoimintamallista avoimen julkaisemisen palveluihin perustuvaan liiketoimintamalliin
 • siirtää tilausmaksuihin perustuvia kustannuksia avoimeen julkaisemiseen
 • toimia siirtymäkauden sopimuksina siirryttäessä tilaussopimuksista avoimen julkaisemisen sisältäviin sopimuksiin
 • tehdä sopimusehdot julkisiksi
 • hallita kokonaiskustannusten kasvua
 • mahdollistaa tutkijalle julkaiseminen avoimena laajan jatkokäytön sallivalla CC BY -lisenssillä
 • mahdollistaa tutkijoiden ja tutkimusorganisaatioiden tarpeita palveleva julkaisuprosessi.

Tutkimusjulkaisujen avointa julkaisemista ohjaavat cOAlition S -rahoittajien linjaus Plan S Principles sekä Suomen tutkimusyhteisön linjaus Tutkimusjulkaisujen avoimesta saatavuudesta, jolla suomalaiset keskeiset tutkimusorganisaatiot  sitoutuvat eurooppalaiseen tieteen avoimuuden  edistämiseen.

cOAlition S -rahoittajat (mm. Suomen Akatemia) edellyttävät Plan S -linjauksessaan, että tutkijat julkaisevat tieteelliset julkaisunsa kaikille avoimena.

Yksi tapa täyttää Plan S:n vaatimukset on julkaista transformatiiviseen sopimukseen sisältyvässä lehdessä. Määritellessään tällaisten sopimusten sisältöjä cOAlition S viittaa ESAC-yhteisön (Efficiency and Standards for Article Charges) kuvaukseen transformatiivisista sopimuksista.

Transformatiivisiin sopimuksiin voi sisältyä yksittäisiä lehtiä, jotka eivät täytä Plan S:n vaatimuksia esimerkiksi siksi, että lehti ei tarjoa CC BY-lisenssiä. cOAlition S on julkaissut Journal Checker Tool -työkalun, joka auttaa tutkijoita arvioimaan, mitkä julkaisukanavat noudattavat Plan S:n vaatimuksia.

FinELib-sopimuksista voit lukea lisää Tiedelehtisopimukset-sivulla.

Mukavaa joulun aikaa!

16.12.2020

FinELIb-toimisto toivottaa hyvää joulua!

PS. Joulun ja vuodenvaihteen tienoilla kannattaa lomien vuoksi lähettää sähköpostit henkilökohtaisten osoitteiden lisäksi myös toimiston palveluosoitteeseen finelib@helsinki.fi