New agreements with Elsevier, IEEE, and Emerald

23.2.2024

FinELib has finalized new two-year agreements with Elsevier and IEEE. The new agreement with Emerald was signed for the year 2024. The agreements allow open access publishing and access to the publishers' journals.

The new agreements meet the goals of the consortium: they will diminish the costs for reading and publishing in scientific journals while giving the scientific community in Finland a wide access to the necessary articles.

All three agreements allow publishing articles under the CC BY license required by many research funding organizations. Post-cancellation access ensures continuous access to articles published during the agreement term, even if the current agreement is not renewed in the future.

Access to Elsevier ScienceDirect Freedom collection, as well as open access publishing without APCs (article processing charge) in the hybrid journals will continue with the new Elsevier agreement. Hybrid journals that have flipped into fully open access journals between 2021 and 2025 stay eligible for open access publishing. For other fully open access journals, 15% discount is available for the APC.

Quota of 3600 open access articles is included in the agreement, which should be sufficient for the articles accepted during the term.

Read more about open access publishing in SD Freedom journals

The agreement with IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) includes access to IEEE Electronic Library (IEL) journals, conference proceedings and standards, and allows open access publishing in hybrid and fully open access journals. The article quota of 740 articles is expected to cover the number of articles accepted for publication during the agreement term.

Read more about open access publishing in IEEE's journals

The agreement with Emerald includes access to all Emerald journals and covers APCs of 150 open access articles that can be published in hybrid journals of the Emerald eJournal Premier Collection, or in the open access journals Mental Illness and International Journal of Climate Change Strategies and Management.

Read more about open access publishing in Emerald Premier journals

FinELib is currently negotiating for the agreement details with Oxford University Press (OUP), Royal Society of Chemistry (RSC), and Springer Nature (Springer Compact Collection). Despite the prolonged negotiations, access to the journals of these publishers continues, and open access publishing without APCs is available for researchers.

Negotiations with American Chemical Society (ACS) are also still ongoing. ACS has cut access to its journals and open access publishing under the FinELib agreement has ended.

Read more about the negotiations with ACS: Agreement between FinELib and ACS not renewed

Elsevierin, IEEE:n ja Emeraldin sopimukset solmittu

22.2.2024

FinELib-konsortio on solminut uudet kahden vuoden mittaiset sopimukset Elsevierin ja IEEE:n kanssa. Emeraldin kanssa solmittu uusi sopimus on voimassa vuoden 2024. Sopimukset mahdollistavat maksuttoman avoimen julkaisemisen ja lukuoikeuden jatkumisen.

Uudet sopimukset vastaavat konsortion tavoitteita: ne hillitsevät lukemisen ja julkaisemisen kustannuksia ja antavat kotimaiselle tiedeyhteisölle mahdollisimman laajat oikeudet artikkelien käyttöön.

Kaikki kolme sopimusta mahdollistavat artikkelien avoimen julkaisemisen CC BY -lisenssillä, kuten useat tutkimusrahoittajat edellyttävät. Lisäksi sopimuksiin sisältyy pitkäaikaiskäyttöoikeus, eli sopimuskauden aikana julkaistuja artikkeleita tai muuta aineistoa pääsee lukemaan, vaikka tilausta syystä tai toisesta ei jatkettaisi nykyisen sopimuskauden jälkeen.

Elsevier-sopimus takaa lukuoikeuden ScienceDirect Freedom -kokoelman lehtiin. Myös maksuton avoin julkaiseminen jatkuu sopimukseen kuuluvissa SD Freedom -kokoelman hybridilehdissä, sekä vuosina 2021–2025 hybridilehdistä avoimiksi muuttuvissa lehdissä.

Sopimuksella voidaan vuosina 2024–2025 julkaista yhteensä 3600 avointa artikkelia. Tämänhetkisen arvion mukaan artikkelimäärä riittää kaikkien sopimuskauden aikana hyväksyttyjen artikkelien avoimeen julkaisuun.

Lisäksi Elsevierin täysin avoimissa lehdissä julkaistaviin artikkeleihin saadaan 15 % alennus kirjoittajamaksuun.

→ Lue lisää avoimesta julkaisemisesta SD Freedom -lehdissä.

Sopimus IEEE:n (Institute of Electrical and Electronics Engineers) kanssa on voimassa vuodet 2024–2025 ja se kattaa lukuoikeuden IEEE Electronic Library (IEL) -kokoelman lehtiin, konferenssijulkaisuihin ja standardeihin.

Sopimus sisältää 740 maksuttoman avoimen artikkelin julkaisemisen hybridi- ja täysin avoimissa lehdissä. Määrän arvioidaan kattavan sopimuskauden aikana julkaistavaksi hyväksyttävät artikkelit.

→ Lue lisää avoimesta julkaisemisesta IEEE:n lehdissä.

Emeraldin kanssa solmittu sopimus vuodelle 2024 sisältää lukuoikeuden kaikkiin Emeraldin lehtiin. Sopimuksen puitteissa voidaan julkaista maksutta enintään 150 avointa artikkelia Emeraldin hybridilehdissä, sekä täysin avoimissa Mental Illness ja International Journal of Climate Change Strategies and Management -lehdissä.

→ Lue lisää avoimesta julkaisemisesta Emeraldin lehdissä.

FinELib viimeistelee neuvotteluja Oxford University Pressin (OUP), Royal Society of Chemistryn (RSC) ja Springer Naturen (Springer Compact -kokoelma) kanssa. Tilattuja lehtiä pääsee lukemaan normaalisti myös neuvotteluiden ajan ja maksuton avoin julkaiseminen on tutkijoiden käytettävissä.

Edellisten lisäksi FinELib neuvottelee uutta sopimusta Cambridge University Pressin kanssa. Myös neuvotteluja American Chemical Societyn (ACS) kanssa jatketaan yhä, mutta lukuoikeus ja maksuton avoin julkaiseminen kustantajan lehdissä on päättynyt.

ACS-neuvotteluista voi lukea lisää tammikuun uutisesta.

Agreement between FinELib and ACS not renewed

10.1.2024

FinELib and American Chemical Society haven’t been able to reach an agreement in their negotiations. Access to ACS’s new journals has ended at the end of 2023.

FinELib and ACS have been negotiating for a new agreement throughout the autumn but haven’t been able to reach a mutual understanding. There are disagreements over agreement details that are significant for both users and consortium members. ACS has cut access to ACS journals, as the previous agreement between ACS and FinELib ended on December 31st, 2023.

FinELib is aiming to continue the negotiations with ACS.

How can I read ACS journals?

Access to journal articles published in 2023 and earlier will partially continue. The scope of access varies by subscriber, so check the situation with your own organisation’s library or information service. Many organisations still have access to articles published between 1996–2023. This is due to the post cancellation rights included in the FinELib agreements. Some organisations have also acquired permanent access to articles published before 1996.

If you need access to articles published in 2024, or other articles which your organization doesn’t have access to, please check out FinELib’s Alternative Access page. You can turn to  your own library or information service for help.

I will publish my article in an ACS journal – what to do?

Open publishing with FinELib agreements has ended on December 31st, 2023.

If your article was accepted for an ACS journal in 2023, and you meet the conditions for publishing, your article can be published open access for no additional fees under the old FinELib agreement.

If your article is accepted for an ACS journal in 2024, open publishing under FinELib agreement is not available. If you want to publish your article open access, you will need to have funding. You can also decide not to publish your article open access, in which case your article will be published behind a paywall. You can ask your own library, information service or research support services for advice in evaluating your publishing options.

Why has FinELib not renewed its agreement with ACS?

FinELib agreements ensure that the rights of users, authors and organisations are clearly defined and protected. FinELib agreements give readers as wide usage rights as possible, and also protect the rights granted by copyright law. Agreements also guarantee a certain level of protection for member organisations in possible dispute situations. FinELib and ACS haven’t reached an understanding on agreement terms, and as a result FinELib hasn’t been able to renew the agreement with ACS.

FinELib still aims to continue the negotiations with ACS, and to reach an agreement which would restore access to ACS journals and give researchers the possibility for publishing their articles open access in ACS journals for no additional fees.

Sopimus ACS:n kanssa päättynyt

10.1.2024

Pääsy American Chemical Societyn uusiin lehtiin on katkennut vuoden 2023 lopussa, kun FinELibin ja ACS:n solmima sopimus päättyi. Neuvottelut uudesta sopimuksesta eivät ole edenneet toivotusti.

FinELib ja ACS ovat neuvotelleet uudesta sopimuksesta pitkin syksyä, mutta yhteisymmärrystä ei ole löydetty. Erimielisyyttä on sopimusasioista, jotka ovat merkittäviä sekä FinELib-konsortion jäsenorganisaatioille että aineiston käyttäjille.

FinELib pyrkii yhä jatkamaan neuvotteluja ACS:n kanssa.

Pääsy vuonna 2023 ja sitä aikaisemmin julkaistuihin artikkeleihin säilyy osittain

Suuressa osassa tilaajaorganisaatioista päästään yhä lukemaan vuosina 1996–2023 julkaistuja artikkeleita. Pääsyn taustalla on FinELibin sopimuksiin sisältynyt pitkäaikaiskäyttöoikeus. Osa organisaatioista on lisäksi hankkinut pysyvän pääsyn tätä vanhempiin artikkeleihin.

Pääsyn laajuus vaihtelee tilaajakohtaisesti, joten tarkista tilanne oman organisaatiosi kirjastosta tai tietopalvelusta.

Jos tarvitset pääsyä vuonna 2024 julkaistaviin artikkeleihin, tai muihin artikkeleihin joihin organisaatiollasi ei ole enää pääsyä, tutustu Alternative Access -suunnitelmaan.

Saat apua myös oman organisaatiosi kirjastosta tai tietopalvelusta.

Avoin julkaiseminen FinELib-sopimuksella päättyi 31.12.2023

Jos artikkelisi on hyväksytty ACS:n lehteen vuoden 2023 puolella, ja täytät avoimen julkaisemisen ehdot, artikkelisi julkaistaan vielä avoimena maksutta FinELib-sopimuksella.

Jos artikkelisi hyväksytään ACS:n lehteen vuoden 2024 puolella, avoin julkaiseminen FinELib-sopimuksella ei ole mahdollista. Jos julkaiset artikkelisi avoimena, tarvitset siihen rahoituksen. Vaihtoehtoisesti voit julkaista artikkelisi maksumuurin takana.

Saat apua julkaisemisvaihtoehtojen arviointiin oman organisaatiosi kirjastosta/tietopalvelusta, tai tutkijan tukipalveluista.

Miksi FinELib ei ole solminut uutta sopimusta ACS:n kanssa?

FinELibin solmimat sopimukset takaavat tiedelehtipaketteja tilaaville organisaatiolle ja lehtien lukijoille tietyn tasoiset oikeudet. FinELib-sopimukset antavat lukijoille mahdollisimman laajat käyttöoikeudet aineistoihin ja suojaavat käyttäjien tekijänoikeuslain mukaisia oikeuksia. Sopimukset myös takaavat tilaajaorganisaatioille tietyn suojan mahdollisissa riitatilanteissa.

FinELib ja ACS eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen sopimusehdoista, joten FinELib ei ole pystynyt uusimaan sopimusta ACS:n kanssa.

FinELib pyrkii yhä jatkamaan neuvotteluita ACS:n kanssa, ja saamaan aikaan sopimuksen, joka palauttaisi pääsyn ACS:n lehtiin ja tutkijoille maksuttoman avoimen julkaisemisen ACS:n lehdissä.

Open publishing agreements terminating – cancellations possible

29.11.2023

Seven of FinELib’s current journal agreements will terminate by the end of 2023. Negotiations for new agreements are ongoing, but it’s not certain if new agreements will be reached.

If new agreements are not in place by the end of the year, open publication of articles included in the FinELib agreements with the following publishers will end on December 31st, 2023:

 • American Chemical Society (ACS)
 • Elsevier (ScienceDirect Freedom journals)
 • Emerald
 • Oxford University Press
 • Royal Society of Chemistry (RSC)
 • Springer Nature (Springer Compact journals)

FinELib is currently negotiating with all the publishers mentioned above. Negotiations also continue with IEEE, but the article quota for open publication under that agreement has already been used up earlier this year.

I’m about to publish my article in a journal from one of these publishers – what should I do?

What happens with the open access publication of your article depends on the date of acceptance of your article.

If the publisher/journal accepts your article during 2023, it can be published open access as part of FinELib's current agreement.

If the acceptance of the article falls into 2024, open access publishing can’t be covered by the current agreement. Negotiations for new FinELib agreements might be prolonged into 2024. FinELib’s aim is that articles from early 2024 could be retrospectively published open access, if an agreement is reached later in 2024. However, this depends on the outcome of the negotiations and cannot be guaranteed.

If reaching a new agreement seems likely, FinELib will provide publishers’ guidelines for authors whose articles are accepted for publication in the early 2024 during December/January.

It's also possible that for some publishers, a new agreement won't be reached. In that case, open access publication as part of the FinELib agreement ends on December 31, 2023. From 2024 onwards, you can either publish your article behind a paywall – and "self-archive" by placing a copy of your article in a repository – or you can arrange for the payment of the APC yourself. In these cases, you can check whether your institution has made funding available for paying APCs.

FinELib will provide further information on the status of negotiations during December.

Please check FinELib’s guides for open access publishing under existing FinELib agreements.

I want to read journals from these publishers – how is it possible?

If negotiations with the publisher continue, access to journals is often granted during negotiations, even if the old agreement period has ended. For many publishers, access to journals will continue as usual, even if negotiations extend into 2024.

If negotiations between FinELib and a publisher do not conclude successfully, access to new journal articles published in 2024 will cease. However, for many publishers, access to articles published in 2023 or earlier will remain unchanged, even without a new agreement. This is due to long-term usage rights from previous agreements.

For articles you can no longer access directly from the publisher website, you can seek access by utilizing FinELib's Alternative Access plan or by contacting your organization's library or information service.

Other FinELib agreements for open publication will continue as usual

The FinELib consortium also has agreements which include open access publishing with the following publishers:

These agreements will continue until the end of 2024, and open access publication with these publishers will continue as normal.

FinELib’s agreement with Springer Nature includes the right to publish a limited number of articles open access in Nature Research journal titles. This article quota has been used up.

Avoimen julkaisemisen sopimuksia päättyy – jatko avoinna

20.11.2023

Osa FinELib-konsortion nykyisistä tiedelehtisopimuksista päättyy vuoden 2023 lopussa. Jatkosopimuksista neuvotellaan kustantajien kanssa parhaillaan, mutta varmuutta uusien sopimusten syntymisestä ei ole.

Jos uusia sopimuksia ei ole valmiina vuoden loppuun mennessä, päättyy FinELib-sopimusten maksuton avoin julkaiseminen seuraavien kustantajien lehdissä 31.12.2023:

 • American Chemical Society (ACS)
 • Elsevier (ScienceDirect Freedom -kokoelman lehdet)
 • Emerald
 • Oxford University Press
 • Royal Society of Chemistry (RSC)
 • Springer Nature (Springer Compact -kokoelman lehdet)

FinELib-konsortio jatkaa yhä neuvotteluita kaikkien yllä mainittujen kustantajien kanssa. Neuvottelut jatkuvat myös IEEE:n kanssa, mutta kyseisen sopimuksen avoimen julkaisemisen artikkelikiintiö on käytetty loppuun jo aiemmin tänä vuonna.

Olen julkaisemassa yllä mainittujen kustantajien lehdissä – mitä teen?

Mitä artikkelisi avoimelle julkaisemiselle tapahtuu, riippuu siitä minä päivänä kustantaja tai lehti hyväksyy artikkelisi julkaisemisen (date of acceptance).

Jos artikkelisi hyväksytään vuoden 2023 puolella, se voidaan julkaista avoimena osana FinELibin nykyistä sopimusta.

Jos artikkelin hyväksyminen menee vuoden 2024 puolelle, ei sitä voida avata nykyisellä sopimuksella. On mahdollista, että uusien sopimusten neuvottelut venyvät vuoden 2024 puolelle. Tavoitteena kuitenkin on, että jos sopimus syntyy, myös alkuvuoden 2024 artikkelit voidaan julkaista avoimina takautuvasti. Tämän toteutuminen riippuu kuitenkin lopullisesta neuvottelutuloksesta, eikä sitä voida taata.

Jos uuden sopimuksen valmistuminen näyttää todennäköiseltä, FinELib julkaisee joulu–tammikuussa kustantajan ohjeet siitä, miten alkuvuonna julkaistavaksi hyväksyttävien artikkeleiden kirjoittajien kannattaa toimia.

On myös mahdollista, että uuteen sopimukseen ei joidenkin kustantajien kanssa päästä lainkaan. Silloin avoin julkaiseminen osana FinELib-sopimusta päättyy 31.12.2023 ja vuoden 2024 alusta näiden kustantajien lehdissä artikkelisi joko julkaistaan maksumuurin takana, tai voit maksaa avoimen julkaisemisen maksun omalla rahoituksella.

Tällöin kannattaa tarkistaa oman organisaatiosi mahdolliset OA-julkaisemisen tuet, ja muistaa myös rinnakkaistallentaminen yhtenä avoimuuden keinona.

FinELib tiedottaa sopimustilanteista lisää joulukuun aikana.

Haluan lukea yllä mainittujen kustantajien lehtiä – miten se onnistuu?

Jos neuvottelut kustantajan kanssa jatkuvat, saadaan pääsy lehtiin usein pysymään avoinna neuvottelujen ajan, vaikka vanha sopimuskausi olisi päättynyt. Monen kustantajan kohdalla lehtien lukeminen jatkuu siis kuten ennenkin, vaikka neuvottelut venyisivät vuoden 2024 puolelle.

Jos neuvottelut päättyvät tuloksettomina, lakkaa pääsy uusiin, vuonna 2024 julkaistaviin lehtiartikkeleihin. Monen kustantajan kohdalla pääsy vuonna 2023 ilmestyneisiin ja sitä vanhempiin lehtiartikkeleihin kuitenkin säilyy entisellään, vaikka uutta sopimusta ei tehtäisi. Tämän taustalla on vanhojen sopimusten pitkäaikaiskäyttöoikeudet.

Niihin artikkeleihin, joihin et enää pääse suoraan kustantajan palvelimelta, voit etsiä pääsyä hyödyntämällä FinELibin Alternative Access -suunnitelmaa, tai ottamalla yhteyttä oman organisaatiosi kirjastoon tai tietopalveluun.

Muiden FinELib-sopimusten avoin julkaiseminen jatkuu normaalisti

FinELib-konsortiolla on avoimen julkaisemisen sisältävät sopimukset myös seuraavien kustantajien kanssa:

Nämä sopimukset jatkuvat vuoden 2024 loppuun ja maksuton avoin julkaiseminen jatkuu normaalisti.

FinELibin sopimus Springer Naturen kanssa sisältää oikeuden julkaista rajattu määrä artikkeleita avoimena Nature Research -hybridinimekkeissä. Artikkelit ovat nyt loppuneet.

 

Looking for better value

14.11.2023

Which scholarly journal agreements offer good value for money for higher education and research? Which agreements make a difference for open publishing, and which agreements give access to the most important journals? And above all, what is a fair and sustainable price for this?

FinELib consortium is seeking answers to these questions when negotiating with scholarly publishers.

FinELib is currently negotiating with seven scholarly journal publishers. The goal is to significantly reduce the price of scholarly journal agreements. In the background are the challenging financial situations at higher education and research institutions, as well as the increasing costs of journal subscriptions.

When evaluating agreements and offers, FinELib emphasizes obtaining the best possible value from the agreements. Evaluation considers factors such as pricing, the quality of the journals included in the agreement, the sufficiency of open access article allowance, and the publisher's commitment to open publishing.

If the price does not reflect the true value of the dealor if there are other significant shortcomings in the offer, FinELib is prepared not to renew the agreement. If the publisher's offer aligns with FinELib’s goals, a new agreement can be signed.

However, each higher education and research institution individually assesses whether the agreement is good enough for them and whether it's worth joining.

FinELib is also considering agreements with publishers that it currently doesn’t have agreements with. Both established smaller and medium-sized publishers, as well as newer open access publishers, are being considered. When evaluating who to start negotiating with, FinELib considers eg. the importance of the publisher's journals to the consortium's members, pricing, and the publisher's commitment to open publishing.

The goal is to achieve agreements that ensure access to important resources for higher education and research and provide researchers with the opportunity to publish their articles open access in the journals of their choice. At the same time, it is important to keep the costs of the agreements at a level that allows FinELib member organizations to subscribe to the materials important to them.

FinELib consortium is currently re-negotiating seven scientific journal agreements with a combined value of over 16 million euros in 2023. These agreements enabled the open publishing of a total of 3,660 scientific articles in 2022. Publishers currently negotiating with FinELib include American Chemical Society (ACS), Elsevier (SD Freedom collection), Emerald, IEEE, Oxford University Press, Royal Society of Chemistry (RSC), and Springer Nature (Springer Compact collection). All Finnish universities, universities of applied sciences and numerous research institutions and public organizations participate in scholarly journal agreements as members of the FinELib consortium.

Tavoitteena paras hyöty

14.11.2023

Mistä tiedelehtisopimuksista korkeakoulut ja tutkimuslaitokset saavat parhaan hyödyn? Mitkä sopimukset edistävät avointa julkaisemista, mitkä avaavat pääsyn tilaajille tärkeimpiin lehtiin? Ja ennen kaikkea: mitä tästä kaikesta ollaan valmiita maksamaan? Näihin kysymyksiin FinELib-konsortio hakee vastauksia sopimusneuvotteluissaan.

FinELib-konsortio käy parhaillaan neuvotteluja seitsemän tiedelehtikustantajan kanssa. Tavoitteena on saada tiedelehtisopimusten hinta merkittävästi nykyistä alemmalle tasolle. Taustalla ovat sekä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten haastava taloustilanne että tiedelehtisopimusten vuosi vuodelta kasvavat kustannukset tilaajille.

Sopimuksia ja tarjouksia arvioidessa kiinnitetään huomiota siihen, saadaanko sopimuksista paras mahdollinen hyöty. Arvioinnissa tarkastellaan mm. hinnoittelua, sopimukseen sisältyvien lehtien laatua, avoimen julkaisemisen artikkelikiintiöiden riittävyyttä sekä kustantajan sitoutumista avoimeen julkaisemiseen.

Jos tarjouksen hinta ei vastaa sopimuksesta saatavaa hyötyä, tai jos tarjouksessa on muita merkittäviä puutteita, on FinELib-konsortio valmis jättämään sopimuksia uusimatta. Jos kustantajan tarjous vastaa FinELib-konsortion tavoitteita, voidaan uusi sopimus solmia.

Jokainen korkeakoulu ja tutkimuslaitos arvioi kuitenkin itse, onko sopimus riittävän hyvä juuri heille, ja kannattaako siihen liittyä.

Nykyisten sopimusten lisäksi arvioidaan myös muita, vakiintuneita tiedekustantajia sekä uudempia, täysin avoimeen julkaisemiseen keskittyviä kustantajia, joiden kanssa sopimusta ei vielä ole. Kustantajan lehtien tärkeys konsortion jäsenille, hinnoittelu sekä sitoutuminen avoimeen julkaisemiseen vaikuttavat siihen, aloitetaanko uusia neuvotteluita.

Neuvotteluissa kustantajien kanssa tavoitteena on aina saada aikaan sopimukset, jotka takaavat korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten opiskelijoille ja tutkijoille pääsyn heille tärkeisiin aineistoihin ja tarjoavat tutkijoille mahdollisuuden julkaista artikkelinsa avoimena haluamissaan lehdissä. Samalla on tärkeää saada sopimusten kustannukset tasolle, joka mahdollistaa konsortion jäsenorganisaatioiden tilaukset heille tärkeisiin aineistoihin.

FinELib-konsortio neuvottelee parhaillaan seitsemästä tiedelehtisopimuksesta, joiden yhteenlaskettu arvo vuonna 2023 on yli 16 miljoonaa euroa. Sopimuksilla avattiin vapaasti luettavaksi yhteensä 3660 kotimaista tieteellistä artikkelia vuonna 2022. Neuvotteluissa mukana olevat kustantajat ovat American Chemical Society (ACS), Elsevier (SD Freedom -kokoelma), Emerald, IEEE, Oxford University Press, Royal Society of Chemistry (RSC) ja Springer Nature (Springer Compact -kokoelma). FinELib-konsortion jäseninä tiedelehtisopimuksia tekevät kaikki kotimaiset yliopistot ja ammattikorkeakoulut, sekä lukuisat tutkimuslaitokset ja julkisorganisaatiot.

SAGEn ja Wileyn sopimuksilla julkaistu tänä vuonna jo 950 avointa artikkelia

3.10.2023

Alkuvuodesta 2023 allekirjoitetut transformatiiviset sopimukset vuosille 2023–2024 antavat tilaajaorganisaatioiden tutkijoille oikeuden julkaista artikkelinsa avoimena ilman lisämaksua sekä takaavat lukuoikeuden SAGEn  ja Wileyn lehtikokoelmiin.

SAGEn ja Wileyn sopimusten kautta arvioidaan julkaistavan vuosittain noin 1400 avointa artikkelia, joista noin 300 SAGEn ja noin 1 100 Wileyn lehdissä. Tänä vuonna FinELib-sopimusten myötä on julkaistu yhteensä jo noin 950 avointa artikkelia.

SAGE-sopimuksen avainkohdat:

 • rajoittamaton ja kirjoittajalle maksuton avoin julkaiseminen SAGE Choice -hybridilehdissä
 • lukuoikeus SAGEn Full Premier 2021 -kokoelman lehtiin
 • 20 % alennus kirjoittajamaksuista SAGEn täysin avoimiin (Full OA) lehtiin
 • CC BY 4.0 -lisenssi kaikille julkaistuille artikkeleille
 • täysin avoimiksi sopimuskauden aikana muuttuvat lehdet pysyvät lisämaksuttomina
 • pitkäaikaiskäyttö sopimuskauden aikana julkaistuun sisältöön

Lue lisää avoimesta julkaisemisesta SAGEn lehdissä

Wiley-sopimuksen avainkohdat:

 • kirjoittajalle maksuton avoin julkaiseminen Wileyn hybridi- ja täysin avoimissa (Full OA) -lehdissä (sopimus sisältää kiintiön, jonka arvioidaan kattavan kaikki FinELib-artikkelit vuonna 2023)
 • lukuoikeus Wileyn Database-kokoelman lehtiin
 • pitkäaikaiskäyttö sopimuskauden aikana julkaistuun sisältöön

Lue lisää avoimesta julkaisemisesta Wileyn lehdissä

Molemmat sopimukset ovat nähtävissä ESAC Transformative Agreement Registryssä.

OA articles for Nature journals have been used up

11.9.2023

Publishing at Nature and Nature Research journals was much higher than anticipated, resulting with the premature end of article quota.

It’s no longer possible to publish open access at Nature journals with FinELib’s agreement. The article quota, which was acquired has been used up, and there are no more articles left in the current agreement, which is in effect until December 31, 2024.

The open articles acquired for Nature and Nature Research journals were used up noticeably faster than expected. The acquired article quantity was based on publication data available at the time, but the amount of published articles was much higher than anticipated.

With the FinELib agreement, total of 33 open articles were published in the Nature and Nature Research journal family's hybrid journals.

The FinELib consortium's Nature agreement covered open publishing in hybrid journals belonging to the Nature and Nature Research family of journals. Fully open access journals were not included in the agreement. With the agreement, the corresponding authors affiliated with a consortium member were able to publish their article open access without a publication fee.