ACS:n kanssa neuvotellaan sopimusta vuodelle 2025

19.6.2024

Konsortiosopimusta ACS:n kanssa ei solmita vuodelle 2024. Sopimuksen solmimisen estävät merkittävät ongelmat sopimusehdoissa. Neuvotteluita kuitenkin jatketaan tavoitteena saada solmittua uusi sopimus vuodelle 2025. 

FinELib-konsortion neuvotteluissa kemian alan tiedekustantaja American Chemical Societyn (ACS) kanssa ei ole löydetty ratkaisua neuvottelujen ongelmakohtiin. Neuvottelujen jumiutumisen taustalla ovat merkittävät näkemyserot sopimusehdoista.

ACS on vaatinut uuteen sopimukseen useita merkittäviä muutoksia, jotka mm. rajoittaisivat tutkijoiden ja opiskelijoiden mahdollisuuksia käyttää ACS:n lehtiä osana tutkimusta ja opiskelua, esimerkiksi tiedonlouhintaan, ja lisäisivät yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten vastuita.

Näihin ongelmakohtiin FinELib-konsortio pyrkii neuvotteluissa löytämään ratkaisun, jotta sopimusta ACS:n kanssa voitaisiin jatkaa vuoden 2025 alusta.

Kerromme neuvotteluiden etenemisestä lisää syksyllä.

Yliopistot, ammattikorkeakoulut ja tutkimuslaitokset ovat olleet vuoden 2024 alusta ilman konsortiosopimusta ACS:n tiedelehdistä. Sopimuksessa mukana olleiden organisaatioiden tutkijat ja opiskelijat eivät siis pääse lukemaan uusimpia, vuonna 2024 maksumuurin takana julkaistuja tiedeartikkeleita, eivätkä voi hyödyntää FinELib-sopimusten avoimen julkaisemisen etuja julkaistessaan artikkeleita ACS:n lehdissä.

Tutkijoilla ja opiskelijoilla on kuitenkin yhä pääsy moniin vuosina 1996–2023 julkaistuihin artikkeleihin FinELib-konsortion aiempien sopimusten ansiosta. Lisäksi avoimena julkaistut artikkelit ovat kaikkien luettavissa.

Lisätietoa pääsystä ACS:n lehtiin voit kysyä oman organisaatiosi kirjastosta tai tietopalvelusta.