Tavoitteet

Kohtuulliset kustannukset – laaja pääsy aineistoihin

Tiedelehtien tilauskustannukset ovat nousseet jyrkästi viime vuosina. Suomalaiset yliopistot, ammattikorkeakoulut ja tutkimuslaitokset käyttävät miljoonia euroja tieteellisten e-lehtien käyttöoikeuksien hankintaan. Samaan aikaan näiden organisaatioiden budjetit ovat jopa pienentyneet. Jos kustannusten ja budjettikehityksen välinen ero jatkaa kasvuaan, organisaatiot eivät enää pysty takaamaan tutkijoilleen laajaa pääsyä elektronisiin tiedelehtiin. Siksi neuvottelujen ytimessä ovat kustannukset ja niiden hillitseminen.

 

Tiedon avoin saatavuus – julkaisemisen uusi maailma

Perinteisen julkaisemisen rinnalle on noussut avoin julkaiseminen. Avoimina julkaistut artikkelit ovat verkossa kenen tahansa luettavissa. Avoimuus antaa tutkimukselle ja tutkijalle näkyvyyttä, kiihdyttää tieteen kehitystä ja hyödyttää yhteiskunnan eri aloja. Avoimen artikkelin käyttömahdollisuudet ovat yleensä myös laajemmat kuin perinteisellä tavalla julkaistujen. Avoimuus on yhteiskunnan kannalta perusteltua, sillä julkisilla varoilla tehtävän tutkimuksen tulosten pitäisi olla koko yhteiskunnan hyödynnettävissä.

Avoin julkaiseminen ei ole ilmaista, sen  julkaisemisen kustannukset katetaan usein kirjoittajamaksuilla. Neuvottelujen tavoitteena on, että tiedelehtien tilausmaksut kattaisivat tiedeorganisaatioidemme tutkijoiden kirjoittajamaksut.

Tilausmaksuilla voitaisiin globaalisti rahoittaa siirtyminen avoimeen julkaisemiseen, lisärahaa ei tarvittaisi. Tällä hetkellä monet arvostetuista tiedelehdistä keräävät sekä tilausmaksuja että erikseen kirjoittajamaksun, jos tutkija haluaa artikkelinsa avoimeksi. Tämä kallis mekanismi hidastaa avoimen julkaisemisen kasvua eikä ole tiedeyhteisön edun mukaista. Neuvotteluissa etsitään keinoja siirtyä ripeästi kohti avointa julkaisemista ilman lisäkustannuksia tiedeyhteisölle.

Neuvottelut

Tutkimusta edistävät käyttöehdot

On tärkeää, että artikkeleihin on selkeät ja ymmärrettävät käyttöehdot, olivatpa ne sitten maksumuurin takana tai avoimina. Tilauslehtien artikkeleiden  käyttöehdot määritellään lisenssisopimuksissa. Avoimiin artikkeleihin käyttöehdot voidaan määritellä Creative Commons-lisesseillä.

FinELib-konsortissa on päätetty lisensiointiperiaatteet, joissa määritellään tärkeimmät tavoitellut sopimusehdot. Näitä ovat esimerkiksi oikeus käyttää lisensioitua kokotekstiaineistoa tiedonlouhintaan sekä tieteellinen kommunikaatio, jonka perusteella tutkija saa lähettää aineistosta yksittäisiä artikkeleja muille tutkijoille, joilla ei ole pääsyä aineistoon. FinELibin neuvottelemien aineistojen käyttöehdot ovat nähtävillä verkossa.

FinELib pyrkii neuvotteluissaan siihen, että kustantajat sitoutuvat tarjoamaan avoimeen julkaisemiseen Creative Commons-lisenssejä. Näistä suositelluin on CC BY -lisenssi, joka mahdollistaa esim. artikkelin jakamisen ja muuntelun sillä ehdolla, että alkuperäiseen artikkeliin viitataan asianmukaisesti ja tehdyt muutokset merkitään.

Tiedeyhteisö vaatii kustantajia vastaamaan sen tarpeisiin ja käyttämään uusia ajattelutapoja ja malleja, joilla päästään perinteisestä maksumuurien rajaamasta kustantamisesta avoimen julkaisemisen maailmaan.

Avoimuus kansallisena ja Euroopan Unionin tavoitteena

  • Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus –hanke pyrkii siihen, että Suomi nousee yhdeksi johtavista maista tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa.
  • Opetusministeriö on myös julkaissut kannanoton neuvotteluiden tavoitteesta.
  • Euroopan Unioni on asettanut tavoitteeksi, että julkisin varoin tehdyn tutkimuksen tulisi olla avointa vuoteen 2020 mennessä.
  • FinELib on mukana kansainvälisessä OA2020-hankkeessa, jonka tavoitteena vauhdittaa nykyisten tilausmaksullisten lehtien siirtymistä avoimiksi julkaisuiksi.
  • FinELib kannattaa Eurooppalaisten tutkimuskirjastojen järjestön Liberin Open access- neuvottelujen periaatteita.
  • FinELib osallistuu European University Associationin avointa julkaisemista edistävään työhön.

Neuvotteluilla vahva tuki

Suomalainen tiedeyhteisö on viime vuosina ilmaissut julkisesti tukensa neuvotteluille:

Avoimen julkaisemisen tavoitteita ja neuvotteluja muissa maissa:

Hyödynnä
Open Access -etuja

Open Access

Neuvotteluissa on sovittu open access-etuja seuraavien kustantajien lehtiin:

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY  |  ELSEVIER  |  EMERALD
IEEE  |  ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY  |  SAGE
SCIENCE ADVANCES  |  SPRINGER NATURE  |  WILEY
WOLTERS KLUWER/LIPPINCOTT

Lisätietoa kustantaja- ja organisaatiokohtaisista open access -eduista saat myös omasta kirjastostasi.