Neuvottelutilanne

Käynnissä olevat
neuvottelut

Solmitut sopimukset

Neuvottelut

Mistä neuvotteluissa on kyse?

Ketkä neuvottelevat?

FinELib-konsortio, jonka muodostavat suomalaiset korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yleiset kirjastot, neuvottelee suurten kansainvälisten kustantajien kanssa laajoista tiedelehtipaketeista.

Mistä asioista neuvotellaan?

Neuvotteluissa sovitaan paljonko organisaatioiden pitää maksaa, jotta niiden tutkijat, opiskelijat, opettajat ja muu henkilöstö pääsevät käyttämään laajaa valikoimaa tieteellisiä lehtiä. Solmittavissa sopimuksissa sovitaan myös siitä, millaisilla ehdoilla artikkeleita voidaan käyttää, esimerkiksi saako niitä käyttää tiedonlouhintaan tai kurssimateriaalina.

Vuodesta 2016 alkaen neuvotteluissa on tavoitteena sopia myös tavoista, joilla voidaan siirtyä perinteisestä tilauslehtimallista kohti avointa julkaisemista (ks. tarkemmin kohdasta tavoitteet)

Miten neuvottelujen tulokset vaikuttavat yksittäiseen tutkijaan?

Neuvottelujen tulokset vaikuttavat siihen, mitä e-lehtipaketteja konsortion organisaatiot tilaavat eli mihin e-lehtiin tutkijalla on pääsy työpöydältään. Saavutetut avoimen julkaisemisen edut vaikuttavat tutkijan mahdollisuuksiin julkaista artikkelinsa avoimena esim. alennetulla kirjoittajamaksulla.

Jos neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen hinnasta ja ehdoista, voi pääsy aineistoon katketa sopimuskauden päättyessä. Tällaisista tilanteista konsortion organisaatioiden kirjastot ja tietopalvelut tiedottavat aina erikseen. Konsortio on myös tehnyt tilanteen varalle Alternative Access -suunnitelman. Suunnitelmassa kartoitetaan keinoja, joita tutkija, opettaja tai opiskelija voi käyttää, jos pääsyä johonkin aineistoon ei syystä tai toisesta ole.

Miten tutkija voi vaikuttaa neuvotteluihin?

Tutkijat ovat kustantajien avainasiakkaita ja siksi tutkijoiden mielipide on kustantajille tärkeä. Ollessaan yhteydessä kustantajiin tutkija voi kertoa näkemyksensä kohtuullisten hintojen ja avoimen julkaisemisen tärkeydestä.

Hyödynnä
Open Access -etuja

Open Access

Neuvotteluissa on sovittu open access-etuja seuraavien kustantajien lehtiin:

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY  |  ELSEVIER  |  EMERALD  |  IEEE  |  ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY  |  SAGE   |  SCIENCE ADVANCES  |  SPRINGER NATURE  |  TAYLOR & FRANCIS  |  WILEY   |  WOLTERS KLUWER/LIPPINCOTT

Lisätietoa kustantaja- ja organisaatiokohtaisista open access -eduista saat myös omasta kirjastostasi.