Nyheter

Questions and answers about FinELib’s negotiations

7.2.2019

Why aren’t we purchasing access to scholarly publications at any price necessary? Check here to find out more about the FinELib negotiations and reasons why Taylor & Francis journals are behind a paywall.

→ Read more

Finelibs förhandlingar med Taylor & Francis avslutades utan resultat

28.1.2019

FinELib-konsortiet och Taylor & Francis nådde inget resultat i sina förhandlingar. Detta innebär att åtkomsten till Taylor & Francis tidskriftssamlingar upphör 1 februari 2019.

→ Read more

FinELib’s negotiations with Taylor & Francis hit a wall

28.1.2019

Negotiations between the FinELib consortium and Taylor & Francis ended with no positive results. The end of the negotiations means that access to Taylor & Francis journals will end on 1 February 2019.

→ Read more

FinELibs avtalsförhandlingar med Taylor & Francis och Wiley – en utmanande situation

14.12.2018

FinELibs nuvarande avtal med Taylor & Francis och Wiley är i kraft t.o.m. 31.12.2018. Eftersom detta datum närmar sig, förbereder konsortiemedlemmarna sig på olika scenarier för att ge forskarna tillgång till nödvändiga artiklar, oavsett vad som händer med förhandlingar.

→ Read more

FinELib’s negotiations with Taylor & Francis and Wiley: A Challenging situation

14.12.2018

FinELib’s current contracts with Taylor & Francis and Wiley will expire on December 31, 2018. As that date approaches, the FinELib consortium members are preparing for various scenarios to provide scholars access to necessary articles with minimal disruption or delay, regardless of what happens with the negotiations.

→ Read more

FinELib’s Springer Compact deal: An easy route for open access publishing

25.10.2018

The FinELib consortium and Springer Nature have signed an agreement regarding Springer Compact. The agreement ensures access to over 2200 scholarly journals as well as open access publishing in almost 1900 hybrid journals.

→ Read more

University rectors demand scholarly publishers to transition to open access

25.9.2018

The license negotiations with scholarly publishers must advance the transition to open access publishing, the Finnish university rectors demand in a statement published today. Universities Finland UNIFI gives its full support to FinELib consortium’s negotiation goals.

→ Read more

New FinELib agreements published

9.8.2018

FinELib agreements with Wiley, Wolters Kluwer and the American Chemical Society have now been published as a response to the FOI request.

→ Read more

FinELib signed an agreement with American Chemical Society

9.8.2018

The FinElib-consortium and the American Chemical Society (ACS) have signed a 3-year agreement (2018-2020). The agreement covers access to ACS journals and free credits for open access publishing.

→ Read more

Utnyttja
Open access
-fördelar

Vid förhandlingarna har man kommit överens om open access-fördelar för följande förläggares tidskrifter:
American Chemical Society  |  Elsevier  |  Emerald  |  IEEE  |  Royal Society of Chemistry  |  Sage  |  Science Advances  |  Springer Nature  |  Wiley  |  Wolters Kluwer/Lippincott

Mer information om open access-fördelar för olika förläggare och organisationer får du även på ditt eget bibliotek.