Nyheter

Article processing charge benefits increase open publishing

14.9.2020

The number of articles published Open Access due to FinELib agreements increased by 73 % compared with last year.

→ Read more

New agreement enables Open Access publishing in Taylor & Francis journals

3.7.2020

New agreement with Taylor & Francis after one intervening year is finished.

→ Read more

FinELib Consortium finances open science services

2.6.2020

FinELib Consortium finances DOAJ, Sherpa/RoMEO and SPARC Europe

→ Read more

Wiley and SAGE agreements published

26.5.2020

Wiley and SAGE have agreed that their agreements with FinELib can be published. The texts of the 3-year agreements can now be read freely.

→ Read more

New SAGE agreement contains significant Open Access benefits

12.5.2020

FinELib’s new 3-year agreement with SAGE contains access to nearly 1,000 SAGE’s scientific journals and wide possibilities for the researchers to publish their articles Open Access in SAGE journals.

→ Read more

FinELib’s Wiley agreement enables open access publishing

18.2.2020

FinELib and Wiley have signed a 3-year agreement for 2020-2022. The agreement ensures access to over 1500 scholarly journals as well as open access publishing in Wiley’s Full OA and hybrid journals.

→ Read more

Wiley and FinELib sign transitional agreement continuing expansion in open access

12.2.2020

Wiley and FinELib have announced a new three-year license that combines an open access and subscription agreement

→ Read more

Negotiations of big journal packages with the scientific publishers are progressing

5.12.2019

Agreements with Wiley and Sage seem possible for next year. With Taylor & Francis the situation is challenging.

→ Read more

Förhandlingar år 2019 – med sikte på öppen publicering

21.8.2019

FinELib-konsortiet fortsätter förhandlingarna om bättre förutsättningar för öppen publicering med flera förlag. Målet är att utöver läs- och användarrättigheter även kunna erbjuda forskarna möjligheter att publicera sina artiklar open access utan tilläggskostnader.

→ Read more

Utnyttja
Open access
-fördelar

Vid förhandlingarna har man kommit överens om open access-fördelar för följande förläggares tidskrifter:
American Chemical Society  |  Elsevier  |  Emerald
IEEE  |  Royal Society of Chemistry  |  Sage
Science Advances  |  Springer Nature  |  Taylor & Francis  |  Wiley
Wolters Kluwer/Lippincott

Mer information om open access-fördelar för olika förläggare och organisationer får du även på ditt eget bibliotek.